s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Alles over de VvE

Algemene informatie

>>

p01 ph01

Voor eigenaren

Algemene informatie

>>

p01 ph01

Voorlichting & Advies

Voorlichting en advies op het gebied van VvE's

>>

cp01 cp01

Informatieavonden & cursussen

Informatieavonden & cursussen

>>

cp01 cp01

Projecten

Projecten

>>

cp01 cp01

Voor eigenaren

Duurzaam, onderhoud, subsidies

>>

cph01 cp01

Activeren VvE

Activeren VvE

>>

cp01 cp01

Voor kopers

Appartement kopen?

>>

cph01 cp01
 • Algemene vragen over de VvE

  Lees meer  >>
 • Wat is een VvE?

  De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en zorgt dat de verplichtingen die de eigenaren ten opzichte van elkaar hebben worden nagekomen.

  Waarom is een actieve VvE belangrijk?

  Ook al kost het af en toe wat vrije tijd, een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen. Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden appartementengebouw. Een actieve VvE zorgt voor regelmatig onderhoud en voorkomt zo verwaarlozing, te hoge kosten en ingrijpen door de overheid.

  Wat is een actieve VvE?

  Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. De VvE heeft bovendien een bestuurder die de lopende zaken beheert.

  Wat is een slapende of niet-actieve VvE?

  Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of niet-actieve VvE.

  Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de VvE geregeld?

  Als eigenaren kunnen jullie de taken en bevoegdheden (ver)delen. Vaak ligt de verantwoording bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, maar ook deels of geheel worden toegekend aan een externe persoon, zoals een beheerder of administrateur.

  Hoe is een VvE samengesteld?

  Een VvE heeft, net als alle andere verenigingen, leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf en samen vormen zij de vergadering van eigenaren. Deze vergadering neemt alle besluiten.

  Wanneer ben ik lid van een VvE?

  De wet zegt dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren.

  Wat zijn mijn verplichtingen als lid van een VvE?

  Alle leden dragen samen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage en is gereserveerd om de staat van het appartementengebouw op peil te houden.

  Is het lidmaatschap van een VvE verplicht en kan ik het ook opzeggen?

  Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt ook het lidmaatschap van de VvE.

  Waar is een VvE verantwoordelijk voor?

  Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

  Wat als het niet lukt om als VvE gezamenlijk het onderhoud uit te voeren?

  Het zorgen voor gezamenlijk onderhoud kan een hele klus zijn. Zeker met veel achterstallig onderhoud. Soms lukt het dan ook niet om het onderhoud met elkaar op te pakken. Staat je appartement in Rotterdam, neem dan contact met ons op. Let op: VVE-010 is er uitsluitend voor VvE's binnen de Rotterdamse gemeente. Valt je VvE buiten gemeente Rotterdam, dan verwijzen wij je graag door.

  Wat zijn gezamenlijke delen van een appartementengebouw?

  De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal zijn dit het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook zaken zijn als trapverlichting, bellenborden, liften en dergelijke.

  Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

  Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denk je als VvE vooruit. Zo kan de VvE ruim op tijd inspelen op verwachte kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heb je snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

  Is een collectieve opstalverzekering verplicht?

  Ja, de splitsingsregelementen schrijven een collectieve opstalverzekering voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering.

  Wat is een splitsingsakte?

  In een splitsingsakte staat de omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand staan erin. Zo is in de splitsingsakte, aan de hand van een verdeelsleutel, bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE.

  Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

  De notaris behoort je bij de aankoop van je appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement te geven. Doet hij dit niet dan kan je de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster brengt hier overigens wel kosten voor in rekening.

  Moet een VvE ingeschreven zijn in het Handelsregister?

  Ja, alle Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moeten zich registreren. 
  De Handelsregisterwet uit 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bestuurders van een VvE zijn.

  Hoe zit het met huurders in een VvE?

  Soms heeft een eigenaar zijn appartement verhuurd. Ook in dat geval is de eigenaar en niet de huurders het aanspreekpunt voor het onderhoud.

  Kan een VvE iets doen aan energiebesparing?

  Jazeker, eigenaren binnen een VvE kunnen gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld het aanpakken van achterstallig onderhoud een goed moment om eens na te denken over energiebesparing. De Rijksoverheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvE’s te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

  De adviseurs van VVE-010 staan voor u klaar voor advies en begeleiding.

  Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de Vereniging van Eigenaren?

  Als je van plan bent een appartement te kopen, dan heb je grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En als eigenaar van zo’n woning ben je automatisch - zelfs verplicht! - lid van de VvE. En daarbij horen allerlei rechten en plichten. VVE-010 heeft VvE-checklist ontwikkeld, een hulpmiddel om alles goed op een rijtje te krijgen vóórdat je de koopakte tekent.

 • VvE’s en financiën

  Lees meer  >>
 • Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

  Het is de bedoeling dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren elk jaar verantwoording aflegt over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar.

  Wat is een onderhoudsfonds?

  Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben.

  Wat zijn de maandelijkse kosten voor het onderhoudsfonds?

  De bijdrage van eigenaren is voor een deel afhankelijk van verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat en voor een deel van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

  Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten om mee te betalen als de VvE slapend is?

  Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

  Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, tel.nr. 088-3626000.  Dit geldt uiteraard alleen voor VvE’s in Rotterdam.

 • VVE-010 algemeen

  Lees meer  >>
 • Kan VVE-010 ons helpen bij het opstarten van onze VvE?

  Ja, wij kunnen je op weg helpen en kosteloos je VvE activeren. Je kunt het ook zelf doen. Hiervoor hebben wij een starterspakket samengesteld.

  Kan VVE-010 ons helpen bij het beheren van onze VvE?

  Nee, hier zijn gespecialiseerde beheerkantoren voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat je VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak.

  Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

  Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Er is één uitzondering. Een aantal eigenaren heeft een brief gekregen van de gemeente dat hun VvE deel uit maakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

  Wij hebben een conflict met onze beheerder. Kan VVE-010 bemiddelen?

  Nee, wij mengen ons niet in de relatie tussen VvE’s en hun beheerders. Wij kunnen eigenaren wel informatie geven over hun rechten en plichten ten aanzien van de VvE. Onze adviseurs kunnen ook adviseren over welke stappen eigenaren kunnen zetten om het conflict op te lossen.

  Kun je bij VVE-010 terecht voor subsidies?

  Ja en nee. VVE-010 verstrekt zelf geen subsidies. In onze projectmatige aanpak helpen we eigenaren wel met het aanvragen van gemeentelijke subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, als de VvE daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast wijzen we VvE’s op de mogelijkheden van overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

  Waarom alleen in het Nederlands?

  VVE-010 communiceert alleen in het Nederlands. Net als gemeente Rotterdam en woningcorporaties Havensteder, Woonstad Rotterdam en Woonbron kiezen wij ervoor om in Rotterdam één gemeenschappelijke taal te gebruiken: het Nederlands. Overigens kent Rotterdam meer dan 160 nationaliteiten, velen met een eigen taal. Het is dus ook praktisch onhaalbaar om volledig te zijn en iedereen in de eigen taal te bedienen.

 • Algemene vragen over de VvE

  Lees meer  >>
 • Wat is een VvE?

  De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en zorgt dat de verplichtingen die de eigenaren ten opzichte van elkaar hebben worden nagekomen.

  Waarom is een actieve VvE belangrijk?

  Ook al kost het af en toe wat vrije tijd, een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen. Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden appartementengebouw. Een actieve VvE zorgt voor regelmatig onderhoud en voorkomt zo verwaarlozing, te hoge kosten en ingrijpen door de overheid.

  Wat is een actieve VvE?

  Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. De VvE heeft bovendien een bestuurder die de lopende zaken beheert.

  Wat is een slapende of niet-actieve VvE?

  Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of niet-actieve VvE.

  Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de VvE geregeld?

  Als eigenaren kunnen jullie de taken en bevoegdheden (ver)delen. Vaak ligt de verantwoording bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, maar ook deels of geheel worden toegekend aan een externe persoon, zoals een beheerder of administrateur.

  Hoe is een VvE samengesteld?

  Een VvE heeft, net als alle andere verenigingen, leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf en samen vormen zij de vergadering van eigenaren. Deze vergadering neemt alle besluiten.

  Wanneer ben ik lid van een VvE?

  De wet zegt dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren.

  Wat zijn mijn verplichtingen als lid van een VvE?

  Alle leden dragen samen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage en is gereserveerd om de staat van het appartementengebouw op peil te houden.

  Is het lidmaatschap van een VvE verplicht en kan ik het ook opzeggen?

  Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt ook het lidmaatschap van de VvE.

  Waar is een VvE verantwoordelijk voor?

  Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

  Wat als het niet lukt om als VvE gezamenlijk het onderhoud uit te voeren?

  Het zorgen voor gezamenlijk onderhoud kan een hele klus zijn. Zeker met veel achterstallig onderhoud. Soms lukt het dan ook niet om het onderhoud met elkaar op te pakken. Staat je appartement in Rotterdam, neem dan contact met ons op. Let op: VVE-010 is er uitsluitend voor VvE's binnen de Rotterdamse gemeente. Valt je VvE buiten gemeente Rotterdam, dan verwijzen wij je graag door.

  Wat zijn gezamenlijke delen van een appartementengebouw?

  De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal zijn dit het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook zaken zijn als trapverlichting, bellenborden, liften en dergelijke.

  Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

  Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denk je als VvE vooruit. Zo kan de VvE ruim op tijd inspelen op verwachte kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heb je snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

  Is een collectieve opstalverzekering verplicht?

  Ja, de splitsingsregelementen schrijven een collectieve opstalverzekering voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering.

  Wat is een splitsingsakte?

  In een splitsingsakte staat de omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand staan erin. Zo is in de splitsingsakte, aan de hand van een verdeelsleutel, bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE.

  Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

  De notaris behoort je bij de aankoop van je appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement te geven. Doet hij dit niet dan kan je de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster brengt hier overigens wel kosten voor in rekening.

  Moet een VvE ingeschreven zijn in het Handelsregister?

  Ja, alle Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moeten zich registreren. 
  De Handelsregisterwet uit 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bestuurders van een VvE zijn.

  Hoe zit het met huurders in een VvE?

  Soms heeft een eigenaar zijn appartement verhuurd. Ook in dat geval is de eigenaar en niet de huurders het aanspreekpunt voor het onderhoud.

  Kan een VvE iets doen aan energiebesparing?

  Jazeker, eigenaren binnen een VvE kunnen gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld het aanpakken van achterstallig onderhoud een goed moment om eens na te denken over energiebesparing. De Rijksoverheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvE’s te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

  De adviseurs van VVE-010 staan voor u klaar voor advies en begeleiding.

  Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de Vereniging van Eigenaren?

  Als je van plan bent een appartement te kopen, dan heb je grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En als eigenaar van zo’n woning ben je automatisch - zelfs verplicht! - lid van de VvE. En daarbij horen allerlei rechten en plichten. VVE-010 heeft VvE-checklist ontwikkeld, een hulpmiddel om alles goed op een rijtje te krijgen vóórdat je de koopakte tekent.

 • VvE’s en financiën

  Lees meer  >>
 • Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

  Het is de bedoeling dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren elk jaar verantwoording aflegt over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar.

  Wat is een onderhoudsfonds?

  Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben.

  Wat zijn de maandelijkse kosten voor het onderhoudsfonds?

  De bijdrage van eigenaren is voor een deel afhankelijk van verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat en voor een deel van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

  Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten om mee te betalen als de VvE slapend is?

  Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

  Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, tel.nr. 088-3626000.  Dit geldt uiteraard alleen voor VvE’s in Rotterdam.

 • VVE-010 algemeen

  Lees meer  >>
 • Kan VVE-010 ons helpen bij het opstarten van onze VvE?

  Ja, wij kunnen je op weg helpen en kosteloos je VvE activeren. Je kunt het ook zelf doen. Hiervoor hebben wij een starterspakket samengesteld.

  Kan VVE-010 ons helpen bij het beheren van onze VvE?

  Nee, hier zijn gespecialiseerde beheerkantoren voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat je VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak.

  Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

  Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Er is één uitzondering. Een aantal eigenaren heeft een brief gekregen van de gemeente dat hun VvE deel uit maakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

  Wij hebben een conflict met onze beheerder. Kan VVE-010 bemiddelen?

  Nee, wij mengen ons niet in de relatie tussen VvE’s en hun beheerders. Wij kunnen eigenaren wel informatie geven over hun rechten en plichten ten aanzien van de VvE. Onze adviseurs kunnen ook adviseren over welke stappen eigenaren kunnen zetten om het conflict op te lossen.

  Kun je bij VVE-010 terecht voor subsidies?

  Ja en nee. VVE-010 verstrekt zelf geen subsidies. In onze projectmatige aanpak helpen we eigenaren wel met het aanvragen van gemeentelijke subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, als de VvE daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast wijzen we VvE’s op de mogelijkheden van overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

  Waarom alleen in het Nederlands?

  VVE-010 communiceert alleen in het Nederlands. Net als gemeente Rotterdam en woningcorporaties Havensteder, Woonstad Rotterdam en Woonbron kiezen wij ervoor om in Rotterdam één gemeenschappelijke taal te gebruiken: het Nederlands. Overigens kent Rotterdam meer dan 160 nationaliteiten, velen met een eigen taal. Het is dus ook praktisch onhaalbaar om volledig te zijn en iedereen in de eigen taal te bedienen.

 • De inlogpagina voor eigenaren is aangepast. Zodra u inlogt ziet u vanaf maandag 12 maart 2018 een heel nieuwe online omgeving. Indien u uitleg wenst klik dan hier om de Quickstartguide te openen.

  Lees meer  >>
 • -

 • Op 8 maart hield VVE-010 een informatieavond over isoleren 
  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over Isoleren van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Houd onze website in de gaten voor de komende informatieavonden over andere onderwerpen. 

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Een duurzame VvE: goed idee! Kies voor gratis begeleiding door VVE-010

  Helmi
  Investeren in zonnepanelen? Een groen dak? Of toch maar eerst isoleren? Kortom, de VvE wil het pand energiezuiniger maken, maar jullie weten niet goed hoe je dat het beste kunt aanpakken. In dat geval kan VVE-010 je helpen met een ervaren, onafhankelijke adviseur die het hele traject (gratis) begeleidt. De adviseur doet een bouwkundige opname van jullie pand, stelt een aantal energiebesparende maatregelen voor, bekijkt financieringsmogelijkheden (lening- en subsidies) en helpt bij subsidieaanvragen.

  Lees meer  >>
 • Duurzaam
  We willen gezond en comfortabel wonen, maar niet ieder jaar voor hoge onderhoudskosten staan en veel voor onze energie betalen. Daarom loont het de moeite om (groot) onderhoud te combineren met maatregelen die goed zijn voor het milieu én voor de portemonnee.
  Wethouder Pex Langeberg: ‘Willen wij in 2030 energieneutraal zijn, dan moet er nog veel gebeuren. Daarom zijn we blij met iedere Rotterdammer die hier zijn schouders onder zet en serieus aan de slag is om zijn of haar leven duurzamer te maken. Dit willen we dan ook zo goed mogelijk ondersteunen.’

  Subsidie
  Hoe bepaal je welke maatregelen het meest effectief zijn en wat de goede volgorde is? Dat zijn voor huis- en appartementseigenaren soms lastige vragen. Om VvE’s te helpen is er nu de Elena-subsidie. De gemeente heeft dit Europese geld aangevraagd om daarmee – via VVE-010 – de VvE’s te begeleiden die serieuze plannen hebben om hun pand aan te pakken.

  Begeleiding door het hele traject, van idee naar uitvoering
  De ondersteuning begint met een gesprek bij VVE-010. Bij deze organisatie kunnen alle Rotterdamse appartementseigenaren terecht voor informatie en advies over alles waar een VvE mee te maken kan krijgen. Als blijkt dat de VvE actief is, financieel gezond en echt wat wil, dan krijgt de VvE een adviseur die bij het hele traject betrokken blijft. Na een bouwkundige opname van het pand stelt de adviseur verschillende scenario’s op en bekijkt hoe de plannen te financieren zijn. De adviseur helpt eventueel ook bij het aanvragen van een lening of subsidie.

  VVE-010 is al in gesprek met een aantal VvE’s, waaronder een vereniging in de Van Beuningenstraat. ‘Het rendement van de verwarmingssystemen wordt steeds lager, maar de onderhoudskosten worden steeds hoger’, aldus een bewoner.’ Dus moeten we wat doen. Het mooie van dit project is, dat je alles, onderhoud en verduurzaming combineert en in een keer aanpakt.’

  Meer weten over de Elena-subsidie of over VVE-010: www.vve010.nl. Bellen (010 – 423 7979) of langskomen kan ook (Pleinweg 218).

   

 • Op 8 februari 2018 hield VVE-010 een informatiebijeenkomst over isolatie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie.

  Lees meer  >>
 • -

 • Meer uit je VvE halen? Kom naar de gratis cursus op 22 februari en 1 maart in Blue City.
  Meld je aan via duurzaam@vve010.nl of bel (010) 423 79 79.

   Blue City

  Lees meer  >>
 • Weet je wat je rechten en plichten zijn als je een appartement hebt? Of wil  je goede voornemens omzetten in duurzame oplossingen? Wij helpen je verder. 

  Hier praten we over:

   

  • Hoe werkt een VvE?
  • Je woning verduurzamen
  • Hoe maak je de buren enthousiast?
  • Hoe betalen we dat?
 • Op 25 januari hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

   

  Lees meer  >>
 •  

  .

 • Zuid staat volgend jaar vol in de bouwsteigers. Enkele duizenden particuliere woningbezitters gaan in 2018 aan de slag om het onderhoud van hun huizen op peil te brengen.

  Met het programma Steigers op Zuid stimuleert de gemeente woningeigenaren op Rotterdam-Zuid om onderhoud te plegen aan hun huizen. Met het opknappen van de woningen voorkomen bewoners problemen die ontstaan door achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd komen die opgeknapte woningen ook de uitstraling van de buurt ten goede.

  Lees meer  >>
 • Onderhoudsplan

  Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een stimuleringssubsidie van maximaal 3000 euro en de mogelijkheid van een lening beschikbaar. De gemeente helpt deze eigenaren bij het opstellen van een onderhoudsplan.

   

  Opknaptips

  Het doel van de campagne is het verbeteren van de particuliere woningen op Rotterdam-Zuid. De gemeente moedigt ook huizenbezitters in andere delen van de stad aan om hun woning aan te pakken. Op de website www.houjehuisheel.nu staan tips en verhalen van mede-Rotterdammers die hun woning eerder opknapte.

   

  Meer informatie

  Op de gemeentelijke webpagina 'Steigers op Zuid' leest u alle informatie over het programma.

 • Artikel Rotterdamse VvE's Kans voor de stad
  De helft van de woningen in Rotterdam is in bezit van Verenigingen van Eigenaars. Deze mini-samenlevingen staan daarmee aan de lat van een groot deel van de energietransitie van de bebouwde omgeving. Ook Rotterdam bestaat in 2050 voor het grootste deel uit gebouwen die er nu al staan. Als we de kracht van deze vvE's gebruiken, leveren zij niet alleen een grote bijdrage aan onze klimaatdoelen, maar tevens aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.

  Lees meer  >>
 • Lees hier het volledige artikel.

 • Lees meer  >>
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Veelgestelde vragen

 • Op 23 november hield VVE-010 een informatie avond over zonne-energie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010, hier voor de presentatie over Groene daken en hier voor de presentatie over zonne-energie van Kbng.

   

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan info@vve010.nl

   

  zonnepanelen

 • Op 15 november was er een informatiebijeenkomst van VvE belang in de Ahoy. De bijeenkomst was een groot succes! We hebben ruim 400 eigenaren geïnformeerd over onze dienstverlening met betrekking tot verduurzamen van VvE's. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 9 november hield VVE-010 weer een informatieavond met het thema 'isolatie'.

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor isolatie besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan duurzaam@vve010.nl  

 • VvE Blaak Nieuwstraat: Voor de VvE Blaak-Nieuwstraat is er op 30 oktober een informatieavond gehouden over de mogelijkheden van verduurzaming binnen de VvE. Klik hier voor het programma van de avond. Klik hier voor de presentatie van CoTrust. Klik hier voor de presentatie van Eagle Energy. Klik hier voor de presentatie van Ploeg Kozijnen. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 26 oktober hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

  Lees meer  >>
 • .

 • Molière Postcoderoos
  Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het project 'Molière-Postcoderoos' is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de Molière-Postcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming!

  Lees meer  >>
 • Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier.

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

 • De inlogpagina voor eigenaren is aangepast. Zodra u inlogt ziet u vanaf maandag 12 maart 2018 een heel nieuwe online omgeving. Indien u uitleg wenst klik dan hier om de Quickstartguide te openen.

  Lees meer  >>
 • -

 • Op 8 maart hield VVE-010 een informatieavond over isoleren 
  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over Isoleren van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Houd onze website in de gaten voor de komende informatieavonden over andere onderwerpen. 

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Een duurzame VvE: goed idee! Kies voor gratis begeleiding door VVE-010

  Helmi
  Investeren in zonnepanelen? Een groen dak? Of toch maar eerst isoleren? Kortom, de VvE wil het pand energiezuiniger maken, maar jullie weten niet goed hoe je dat het beste kunt aanpakken. In dat geval kan VVE-010 je helpen met een ervaren, onafhankelijke adviseur die het hele traject (gratis) begeleidt. De adviseur doet een bouwkundige opname van jullie pand, stelt een aantal energiebesparende maatregelen voor, bekijkt financieringsmogelijkheden (lening- en subsidies) en helpt bij subsidieaanvragen.

  Lees meer  >>
 • Duurzaam
  We willen gezond en comfortabel wonen, maar niet ieder jaar voor hoge onderhoudskosten staan en veel voor onze energie betalen. Daarom loont het de moeite om (groot) onderhoud te combineren met maatregelen die goed zijn voor het milieu én voor de portemonnee.
  Wethouder Pex Langeberg: ‘Willen wij in 2030 energieneutraal zijn, dan moet er nog veel gebeuren. Daarom zijn we blij met iedere Rotterdammer die hier zijn schouders onder zet en serieus aan de slag is om zijn of haar leven duurzamer te maken. Dit willen we dan ook zo goed mogelijk ondersteunen.’

  Subsidie
  Hoe bepaal je welke maatregelen het meest effectief zijn en wat de goede volgorde is? Dat zijn voor huis- en appartementseigenaren soms lastige vragen. Om VvE’s te helpen is er nu de Elena-subsidie. De gemeente heeft dit Europese geld aangevraagd om daarmee – via VVE-010 – de VvE’s te begeleiden die serieuze plannen hebben om hun pand aan te pakken.

  Begeleiding door het hele traject, van idee naar uitvoering
  De ondersteuning begint met een gesprek bij VVE-010. Bij deze organisatie kunnen alle Rotterdamse appartementseigenaren terecht voor informatie en advies over alles waar een VvE mee te maken kan krijgen. Als blijkt dat de VvE actief is, financieel gezond en echt wat wil, dan krijgt de VvE een adviseur die bij het hele traject betrokken blijft. Na een bouwkundige opname van het pand stelt de adviseur verschillende scenario’s op en bekijkt hoe de plannen te financieren zijn. De adviseur helpt eventueel ook bij het aanvragen van een lening of subsidie.

  VVE-010 is al in gesprek met een aantal VvE’s, waaronder een vereniging in de Van Beuningenstraat. ‘Het rendement van de verwarmingssystemen wordt steeds lager, maar de onderhoudskosten worden steeds hoger’, aldus een bewoner.’ Dus moeten we wat doen. Het mooie van dit project is, dat je alles, onderhoud en verduurzaming combineert en in een keer aanpakt.’

  Meer weten over de Elena-subsidie of over VVE-010: www.vve010.nl. Bellen (010 – 423 7979) of langskomen kan ook (Pleinweg 218).

   

 • Op 8 februari 2018 hield VVE-010 een informatiebijeenkomst over isolatie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie.

  Lees meer  >>
 • -

 • Meer uit je VvE halen? Kom naar de gratis cursus op 22 februari en 1 maart in Blue City.
  Meld je aan via duurzaam@vve010.nl of bel (010) 423 79 79.

   Blue City

  Lees meer  >>
 • Weet je wat je rechten en plichten zijn als je een appartement hebt? Of wil  je goede voornemens omzetten in duurzame oplossingen? Wij helpen je verder. 

  Hier praten we over:

   

  • Hoe werkt een VvE?
  • Je woning verduurzamen
  • Hoe maak je de buren enthousiast?
  • Hoe betalen we dat?
 • Op 25 januari hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

   

  Lees meer  >>
 •  

  .

 • Zuid staat volgend jaar vol in de bouwsteigers. Enkele duizenden particuliere woningbezitters gaan in 2018 aan de slag om het onderhoud van hun huizen op peil te brengen.

  Met het programma Steigers op Zuid stimuleert de gemeente woningeigenaren op Rotterdam-Zuid om onderhoud te plegen aan hun huizen. Met het opknappen van de woningen voorkomen bewoners problemen die ontstaan door achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd komen die opgeknapte woningen ook de uitstraling van de buurt ten goede.

  Lees meer  >>
 • Onderhoudsplan

  Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een stimuleringssubsidie van maximaal 3000 euro en de mogelijkheid van een lening beschikbaar. De gemeente helpt deze eigenaren bij het opstellen van een onderhoudsplan.

   

  Opknaptips

  Het doel van de campagne is het verbeteren van de particuliere woningen op Rotterdam-Zuid. De gemeente moedigt ook huizenbezitters in andere delen van de stad aan om hun woning aan te pakken. Op de website www.houjehuisheel.nu staan tips en verhalen van mede-Rotterdammers die hun woning eerder opknapte.

   

  Meer informatie

  Op de gemeentelijke webpagina 'Steigers op Zuid' leest u alle informatie over het programma.

 • Artikel Rotterdamse VvE's Kans voor de stad
  De helft van de woningen in Rotterdam is in bezit van Verenigingen van Eigenaars. Deze mini-samenlevingen staan daarmee aan de lat van een groot deel van de energietransitie van de bebouwde omgeving. Ook Rotterdam bestaat in 2050 voor het grootste deel uit gebouwen die er nu al staan. Als we de kracht van deze vvE's gebruiken, leveren zij niet alleen een grote bijdrage aan onze klimaatdoelen, maar tevens aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.

  Lees meer  >>
 • Lees hier het volledige artikel.

 • Lees meer  >>
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Veelgestelde vragen

 • Op 23 november hield VVE-010 een informatie avond over zonne-energie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010, hier voor de presentatie over Groene daken en hier voor de presentatie over zonne-energie van Kbng.

   

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan info@vve010.nl

   

  zonnepanelen

 • Op 15 november was er een informatiebijeenkomst van VvE belang in de Ahoy. De bijeenkomst was een groot succes! We hebben ruim 400 eigenaren geïnformeerd over onze dienstverlening met betrekking tot verduurzamen van VvE's. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 9 november hield VVE-010 weer een informatieavond met het thema 'isolatie'.

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor isolatie besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan duurzaam@vve010.nl  

 • VvE Blaak Nieuwstraat: Voor de VvE Blaak-Nieuwstraat is er op 30 oktober een informatieavond gehouden over de mogelijkheden van verduurzaming binnen de VvE. Klik hier voor het programma van de avond. Klik hier voor de presentatie van CoTrust. Klik hier voor de presentatie van Eagle Energy. Klik hier voor de presentatie van Ploeg Kozijnen. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 26 oktober hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

  Lees meer  >>
 • .

 • Molière Postcoderoos
  Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het project 'Molière-Postcoderoos' is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de Molière-Postcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming!

  Lees meer  >>
 • Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier.

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam