vve010-erasmusbrug

VVE-010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

vve010-erasmusbrug-2

Kom alles te weten  over je VvE

s11

We helpen je verder

vve010-hillesuis

Lees alles over het activeren van je VvE

vve010-katendrecht

Meer weten over duurzaam onderhoud?

vve010-molierebuurt

Een aantal wijken in Rotterdam Zuid kent een speciale VvE

vve010-stad2

Informatieavond bijwonen over duurzaamheid

vve010-verhuizen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Alles over de VvE

Algemene informatie

>>

p01ph01

Activeren VvE

Activeren VvE

>>

cp01cp01

Voor kopers

Appartement kopen?

>>

cph01cp01
 • Algemene informatie

  Wanneer je met meerdere woningen onder een dak zit word je automatisch lid van de VvE (Vereniging van Eigenaren).

  Lees meer  >>
 • De naam zegt het al, de verenging wordt gevormd door alle eigenaren. Deze vereniging zorgt voor het regelen van het onderhoud van het gebouw en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van jullie pand. Om dat goed te laten verlopen heb je rechten en plichten.

  Is je VvE nog niet actief, meld je dan bij ons of kijk bij de pagina "activeren VvE". Wij kunnen je (gratis) helpen bij de start. Zie onze contactgegevens. 

 • Onderhoudsplan

  Het is belangrijk om het onderhoud goed te plannen. Daar is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor.

  Lees meer  >>
 • In een mjop staat de technische staat van het gebouw omschreven. Daarbij wordt een begroting gegeven welke maatregelen met kostenindicatie de komende jaren genomen moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te houden. Op basis van die kostenraming kan de maandelijkse bijdrage vastgesteld worden om voldoende te reserveren voor het aankomende onderhoud. Zo’n plan kun je laten opstellen door een bouwkundig adviesbureau.

  Daarnaast adviseren wij om bij de onderhoudsplannen ook na te gaan welke maatregelen de VvE kan nemen om jullie pand duurzamer te maken. Vaak weegt de lagere energierekening ruimschoots op tegen de kosten van de investering die de VvE moet maken. Wil je weten wat je in jouw situatie kunt doen? Klik dan hier.

 • Financiën

  Het doel van je VvE is, te zorgen dat jullie pand in goede staat blijft.

  Lees meer  >>
 • Maar onderhoud is duur en daarom zal de VvE moeten sparen. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van de hoeveelheid onderhoud dat wordt verwacht en hoe groot het pand is. Overigens, sinds 1 mei 2005 is het wettelijk verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud.

  Het bestuur en/of beheerder adviseert de ledenvergadering over de hoogte van de maandelijkse bijdragen. Iedere eigenaar moet dit vastgestelde bedrag maandelijks storten op de rekening van de VvE.

  Om het toekomstig onderhoud te kunnen bepalen is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nodig. Op basis van het MJOP wordt doorgerekend wat jaarlijks gereserveerd moet worden.

  In een appartementengebouw kunnen sommige appartementen groter zijn dan andere. Daarom gaat de splitsingsakte uit van een verdeelsleutel: de breukdelen. De hoogte van de maandelijkse bijdrage is hierop gebaseerd en daardoor kan de bijdrage per appartement verschillen.

  Het geld in het reservefonds is puur voor het (groot-)onderhoud van het pand. Daarnaast betalen de eigenaren ook voor de reguliere lasten van de VvE, zoals verzekeringen en schoonmaakkosten.

   

 • Een VvE activeren

  Vaak is er een tijd niet vergaderd en zijn de leden niet op de hoogte van hun verplichtingen, niet geïnteresseerd of weten zelfs niet eens dat ze in een VvE zitten. In vaktermen heet dat een ‘slapende VvE’. Er zijn twee manieren om de VvE te activeren. VVE-010 kan dat voor je doen. Je kunt het ook zelf doen.

  Lees meer  >>
 • In beide gevallen begint het met een vergadering. In het splitsingsreglement staat meestal vermeld hoeveel eigenaren minimaal aanwezig moeten zijn om een vergadering te houden, die ook geldige besluiten kunnen nemen. In de splitsingsakte staat ook hoeveel tijd er tussen de uitnodiging en de vergadering moet zitten. Dit is gedaan om alle eigenaren de gelegenheid te geven om bij de vergadering te zijn. 

  Willen de mede-eigenaren niet meewerken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je met de verdere stappen.

 • Zelf een VvE opstarten

  Om het je makkelijker te maken hebben wij een handig starterspakket samengesteld. Hierin vind je belangrijke informatie voor het zelfstandig opstarten van je VvE. Ook voegen we enkele documenten toe die je kunt gebruiken wanneer je zelf de administratie en het beheer gaat doen.

  Lees meer  >>
 • Het starterspakket bevat een begeleidende brief en een aantal brochures (PDF):
  • Begeleidende brief
  Hé buurman! Wakker worden! (over het actief maken van VvE’s)
  Hé buurman! Zullen we uw voordeur eens schilderen? (over het samen onderhouden van een gebouw)
  Bespaar energie in huis en met de VvE (over energiebesparing)
  VvE-checklist (checklist voor kopers van een appartement)

  En voorbeelddocumenten voor de opstart van je VvE (Word):
  uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  uitnodiging Tweede Algemene Ledenvergadering (als er de eerste keer onvoldoende leden waren)
  agenda Algemene Ledenvergadering
  agenda Tweede Algemene Ledenvergadering
  notulen Algemene Ledenvergadering

  Als je een appartement koopt, hoor je van de notaris ook een splitsingsakte te krijgen. Dit is de oprichtingsakte van de VvE waarin onder andere is opgenomen voor welk deel iedere eigenaar bij hoort te dragen in de kosten. In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar een zogenaamd ‘Modelreglement’. In het Modelreglement staan algemene regels en bepalingen opgenomen. Zijn er uitzonderingen en toevoegingen, dan komen die in de splitsingsakte. De meest gebruikte modelreglementen zijn hieronder te downloaden. In je splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat voor jou van toepassing is.

  splitsingsregelement 1973
  splitsingsregelement 1983
  splitsingsregelement 1992
  splitsingsregelement 2006

 • Vergaderen

  Om zaken te kunnen regelen binnen je VvE dien je met je buren hierover te overleggen. 

  Lees meer  >>
 • Je VvE is zelfs verplicht om één keer per jaar te vergaderen. Een andere verplichting is dat je VvE een bestuur kiest. Je mag daarin ook externe personen benoemen. Een beheerder bijvoorbeeld. Het bestuur heeft tot taak de besluiten die in de vergaderingen genomen zijn uit te voeren. Het bestuur beheert ook de financiële middelen. Eén keer per jaar legt het bestuur daarvoor verantwoording af. Het bestuur of de beheerder stelt ook een begroting op voor het lopende of komende jaar. Op basis daarvan doet het bestuur een voorstel voor de VvE-bijdrage die de eigenaren gaan betalen. De bijdrage bestaat uit twee delen. Allereerst spaart de VvE voor het reservefonds. Dit is bedoeld om de staat van het hele appartementengebouw op peil te houden.

  Daarnaast wordt bij de maandelijkse bijdrage ook rekening gehouden met andere kostenposten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kosten voor een gezamenlijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, de schoonmaak van het portiek of het trappenhuis, de reservering voor onderhoud en reparatie, eventuele contracten en het algemene beheer.

 • Wat moet ik weten?

  Ik ga een huis kopen, welke vragen moet ik stellen en waar moet ik op letten?

  Lees meer  >>
 • Erkende vastgoedmakelaar
  Stel, je hebt een leuk appartement gezien. Wat ga je doen? Het eerste is kijken op internet met welke makelaar je te maken hebt. Wij adviseren je om zaken te doen met een erkende makelaar. Doordat deze makelaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie weet je zeker mag je ervan uitgaan dat zij kwaliteit leveren en dat ze zich houden aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.

  Tip: kijk ook eens naar deze funderingskaart. Hierop staan alle beschikbare rapporten per pand.

  Actieve Vereniging van Eigenaren (VvE)
  Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Is die VvE niet actief, dan zal de bank je hoogstwaarschijnlijk geen hypotheek geven. De makelaar kan je vertellen of de VvE actief is. Maar je kunt ook terecht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Handelsregister
  VvE’s hebben vaak te maken met grote belangen en grote bedragen. Daarom wordt een VvE ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister is openbaar en zo kunnen ook andere partijen de gegevens inzien. Bijvoorbeeld wie de bestuurders van de VvE zijn.

  Ook voor wie een appartement wil kopen, biedt het Handelsregister uitkomst. Je kunt snel zo controleren of er een VvE is, wie de bestuursleden zijn en hoe je ze kunt bereiken.

  Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Meer weten? Kijk op www.kvk.nl/nieuweinschrijvers

  Onderhoudskosten
  De belangrijkste taak van een VvE is te zorgen dat het pand in een goede conditie blijft. Om dat te kunnen doen moeten de leden van de VvE sparen en iedere maand een bedrag naar de VvE overmaken. De hoogte van dit bedrag wordt door een aantal factoren bepaald, zoals de onderhoudsreservering, de leeftijd van het pand en het aantal leden van de VvE. Daarnaast heeft de VvE ook vaste lasten. Denk aan de opstalverzekering, energiekosten van de algemene ruimte en schoonmaakkosten. Ook die worden verrekend in de maandelijkse bijdrage.

  Dit zijn dus kosten die bovenop uw andere maandlasten komen. De makelaar kan je vertellen hoe hoog de VvE-bijdrage is.

  Verzekeringen
  Als je een eigen woning hebt, heb je te maken met twee soorten verzekeringen. De opstal- en de inboedelverzekering.

  Bij een VvE is het verplicht dat de vereniging het hele gebouw verzekert tegen schade van buitenaf: de opstalverzekering en de WA-verzekering. Om dat te kunnen doen moet de herbouwwaarde van het hele pand worden vastgesteld. Verzekeraars gebruiken hiervoor herbouwwaardemeters

  Met een opstalverzekering zijn de spullen in je appartement nog niet verzekerd. Daar is een inboedelverzekering voor nodig. Die zal je apart moeten afsluiten.

 • Checklist voor kopers

  Een appartement kopen is een belangrijke beslissing, met verstrekkende gevolgen. Zowel juridisch als financieel. Het is daarom verstandig om voor die tijd de zaken op een rijtje te hebben. Doe de checklist. Kom je er alleen niet uit, neem dan contact op met ons. We helpen je graag verder.

  Lees meer  >>
 • .

 • Funderingskaart

  Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam. Klik hier om de funderingskaart te bekijken.

   

  Lees meer  >>
 • De funderingskaart is bedoeld als hulpmiddel. Bijvoorbeeld als u funderingsproblemen vermoedt of als u een woning wilt (ver)kopen in Rotterdam.Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam.

  Voor nadere informatie over funderingsproblemen en de aanpak hiervan verwijzen wij u naar: www.rotterdam.nl/funderingsproblemen

  Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: funderingsloket@rotterdam.nl. Indien uw vraag gaat over een specifiek adres gelieve straat en huisnummer vermelden in het onderwerp veld. Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam.

VVE-010 Vandaag

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Verduurzaming VvE Söderblomplaats

  De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen.

  Lees meer  >>
 •  

   

 • Afgelopen donderdagavond 1 juni heeft VVE010 een informatieavond gehouden over Zonnepanelen en meer voor de VvE. 

   

   

  Lees meer  >>
 • In de bijeenkomst heeft Frank Peters een toelichting gegeven over de dienstverlening van VVE010, klik hier voor de presentatie. Aansluitend heeft Jesse Karthaus veel verteld en vragen beantwoord over alles wat komt kijken bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een VvE, klik hier voor de presentatie. Helaas was Marloes Gout verhinderd waardoor een presentatie over groene daken niet kon plaatsvinden. De presentaties vind u hier.

 • Op 15 juni hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 22 juni organiseert VVE-10 een workshop met als titel 'Rekenen met Energie'.

  Iedereen is welkom. Wel graag even inschrijven: duurzaam@vve010.nl
  Bekijk hier de uitnodiging

  Lees meer  >>
 • Weet u wat het verschil is tussen energie en vermogen? Of hoe u rekent met Joule, kWh of Watt?  Dit zijn belangrijke vragen wanneer u te maken heeft met onderhoud aan uw woning. Of wanneer u nadenkt over verduurzamen van uw pand. Want dat is  de kans om energie te besparen.

  VVE-010 organiseert samen met de gemeente een (vrijblijvende) informatieavond, waarin Frank Debets, een onafhankelijke expert in duurzame energie, u uitlegt hoe u besparingen voor uw pand  doorrekent.

  De bijeenkomst vindt plaats op 22 juni 2017, in Blue City (het voormalige Tropicana),

  Maasboulevard 100 in Rotterdam. Deelname is gratis. Wij willen uiteraard wel weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Daarom graag aanmelden door een mail te sturen naar duurzaam@vve010.nl. Wilt u ook vermelden van welke VvE u bent?

  Het programma is als volgt:

  Inloop met koffie vanaf 19.15 uur

  19.30 uur           uitleg over VVE-010 door Martijn Lek (VVE-0100
                           workshop ‘Rekenen aan Energie’ door Frans Debets van Debets B.V.
  21.00 uur           napraten onder het genot van een drankje

   

 • Kom op 1 juli naar de WoonWijzerWinkel Zonnepanelen dag!

  Na het succes van de WoonWijzerWinkel isolatiedagen in februari, maart en april jl. organiseert de WoonWijzerWinkel binnenkort meer themadagen. De start is zaterdag 1 juli aanstaande met de Zonnepanelen dag. De WoonWijzerWinkel is het regionale, onafhankelijke energieloket voor energiebesparing voor 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden. Voor betrouwbaar objectief advies over zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen moet u bij de WoonWijzerWinkel zijn.

  Lees meer  >>
 • Wat kunt u verwachten op de zonnepanelen dag?

  Er zijn in Nederland inmiddels zo’n duizend leveranciers van zonnepanelen. Dat zijn behoorlijk wat keuzes. Vier op de tien zonnepanelen zijn gemaakt in China, een kwart in Duitsland en zowel uit Japan als Noord-Amerika is 12 procent afkomstig. Er is verschil in kleur, prijs, kwaliteit, rendement en nog veel meer. Tijdens de WoonWijzerWinkel Zonnepanelen dag krijgt u voorlichting over al deze verschillen en kunt u al uw vragen stellen. Ook staan er in de WoonWijzerWinkel voorbeelden van verschillende zonnepanelen tentoongesteld en hebben wij zeer aantrekkelijke collectiviteitsaanbiedingen in diverse prijs- en kwaliteitsklassen. Alvast nieuwsgierig wat zonnepanelen u kunnen opleveren? Doe de gratis dakscan via: http://www.woonwijzerwinkel.nl/dakscan/

   

  Btw-voordeel op zonnepanelen

  U kunt de btw (21 procent) op aanschaf en installaties van zonnepanelen als particulier via een eenvoudig formulier terugvragen van de Belastingdienst. Dit levert een groot voordeel op. Ook voor vragen over deze regeling voor de zonnepanelen kunt u bij de WoonWijzerWinkel terecht.

   

  Aanmelden?

  U kunt zich aanmelden voor de WoonWijzerWinkel Zonnepanelen dag via deze link: http://www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen/

   

  Bezoekadres

  Directiekade 2-8

  3089 JA Rotterdam

  Tel.nr: +31 (0)10 747 01 47

  www.woonwijzerwinkel.nl

   

   

   

  Welke themadagen kunt u nog meer verwachten?

  Datum

  Thema

  Locatie

  Tijd

  Zaterdag 1 juli 2017

  Zonnepanelen

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 26 augustus 2017

  Leven zonder gas: elektrische verwarming

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 23 september 2017

  Duurzame materialen/

  Groen dak

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 21 oktober 2017

  Isoleren en ventileren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 18 november 2017

  Isoleren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam