vve010-erasmusbrug

VVE-010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

vve010-erasmusbrug-2

Kom alles te weten  over je VvE

s11

We helpen je verder

vve010-hillesuis

Lees alles over het activeren van je VvE

vve010-katendrecht

Meer weten over duurzaam onderhoud?

vve010-molierebuurt

Een aantal wijken in Rotterdam Zuid kent een speciale VvE

vve010-stad2

Informatieavond bijwonen over duurzaamheid

vve010-verhuizen

Veel gestelde vragen en antwoorden

Alles over de VvE

Algemene informatie

>>

p01 ph01

Activeren VvE

Activeren VvE

>>

cp01 cp01

Voor kopers

Appartement kopen?

>>

cph01 cp01
 • Algemene informatie

  Wanneer je met meerdere woningen onder een dak zit word je automatisch lid van de VvE (Vereniging van Eigenaren).

  Lees meer  >>
 • De naam zegt het al, de verenging wordt gevormd door alle eigenaren. Deze vereniging zorgt voor het regelen van het onderhoud van het gebouw en komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van jullie pand. Om dat goed te laten verlopen heb je rechten en plichten.

  Is je VvE nog niet actief, meld je dan bij ons of kijk bij de pagina "activeren VvE". Wij kunnen je (gratis) helpen bij de start. Zie onze contactgegevens. 

 • Onderhoudsplan

  Het is belangrijk om het onderhoud goed te plannen. Daar is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor.

  Lees meer  >>
 • In een mjop staat de technische staat van het gebouw omschreven. Daarbij wordt een begroting gegeven welke maatregelen met kostenindicatie de komende jaren genomen moeten worden om het gebouw in een goede staat van onderhoud te houden. Op basis van die kostenraming kan de maandelijkse bijdrage vastgesteld worden om voldoende te reserveren voor het aankomende onderhoud. Zo’n plan kun je laten opstellen door een bouwkundig adviesbureau.

  Daarnaast adviseren wij om bij de onderhoudsplannen ook na te gaan welke maatregelen de VvE kan nemen om jullie pand duurzamer te maken. Vaak weegt de lagere energierekening ruimschoots op tegen de kosten van de investering die de VvE moet maken. Wil je weten wat je in jouw situatie kunt doen? Klik dan hier.

 • Financiën

  Het doel van je VvE is, te zorgen dat jullie pand in goede staat blijft.

  Lees meer  >>
 • Maar onderhoud is duur en daarom zal de VvE moeten sparen. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van de hoeveelheid onderhoud dat wordt verwacht en hoe groot het pand is. Overigens, sinds 1 mei 2005 is het wettelijk verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud.

  Het bestuur en/of beheerder adviseert de ledenvergadering over de hoogte van de maandelijkse bijdragen. Iedere eigenaar moet dit vastgestelde bedrag maandelijks storten op de rekening van de VvE.

  Om het toekomstig onderhoud te kunnen bepalen is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nodig. Op basis van het MJOP wordt doorgerekend wat jaarlijks gereserveerd moet worden.

  In een appartementengebouw kunnen sommige appartementen groter zijn dan andere. Daarom gaat de splitsingsakte uit van een verdeelsleutel: de breukdelen. De hoogte van de maandelijkse bijdrage is hierop gebaseerd en daardoor kan de bijdrage per appartement verschillen.

  Het geld in het reservefonds is puur voor het (groot-)onderhoud van het pand. Daarnaast betalen de eigenaren ook voor de reguliere lasten van de VvE, zoals verzekeringen en schoonmaakkosten.

   

 • Een VvE activeren

  Vaak is er een tijd niet vergaderd en zijn de leden niet op de hoogte van hun verplichtingen, niet geïnteresseerd of weten zelfs niet eens dat ze in een VvE zitten. In vaktermen heet dat een ‘slapende VvE’. Er zijn twee manieren om de VvE te activeren. VVE-010 kan dat voor je doen. Je kunt het ook zelf doen.

  Lees meer  >>
 • In beide gevallen begint het met een vergadering. In het splitsingsreglement staat meestal vermeld hoeveel eigenaren minimaal aanwezig moeten zijn om een vergadering te houden, die ook geldige besluiten kunnen nemen. In de splitsingsakte staat ook hoeveel tijd er tussen de uitnodiging en de vergadering moet zitten. Dit is gedaan om alle eigenaren de gelegenheid te geven om bij de vergadering te zijn. 

  Willen de mede-eigenaren niet meewerken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je met de verdere stappen.

 • Zelf een VvE opstarten

  Om het je makkelijker te maken hebben wij een handig starterspakket samengesteld. Hierin vind je belangrijke informatie voor het zelfstandig opstarten van je VvE. Ook voegen we enkele documenten toe die je kunt gebruiken wanneer je zelf de administratie en het beheer gaat doen.

  Lees meer  >>
 • Het starterspakket bevat een begeleidende brief en een aantal brochures (PDF):
  • Begeleidende brief
  Hé buurman! Wakker worden! (over het actief maken van VvE’s)
  Hé buurman! Zullen we uw voordeur eens schilderen? (over het samen onderhouden van een gebouw)
  Bespaar energie in huis en met de VvE (over energiebesparing)
  VvE-checklist (checklist voor kopers van een appartement)

  En voorbeelddocumenten voor de opstart van je VvE (Word):
  uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  uitnodiging Tweede Algemene Ledenvergadering (als er de eerste keer onvoldoende leden waren)
  agenda Algemene Ledenvergadering
  agenda Tweede Algemene Ledenvergadering
  notulen Algemene Ledenvergadering

  Als je een appartement koopt, hoor je van de notaris ook een splitsingsakte te krijgen. Dit is de oprichtingsakte van de VvE waarin onder andere is opgenomen voor welk deel iedere eigenaar bij hoort te dragen in de kosten. In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar een zogenaamd ‘Modelreglement’. In het Modelreglement staan algemene regels en bepalingen opgenomen. Zijn er uitzonderingen en toevoegingen, dan komen die in de splitsingsakte. De meest gebruikte modelreglementen zijn hieronder te downloaden. In je splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat voor jou van toepassing is.

  splitsingsregelement 1973
  splitsingsregelement 1983
  splitsingsregelement 1992
  splitsingsregelement 2006

 • Vergaderen

  Om zaken te kunnen regelen binnen je VvE dien je met je buren hierover te overleggen. 

  Lees meer  >>
 • Je VvE is zelfs verplicht om één keer per jaar te vergaderen. Een andere verplichting is dat je VvE een bestuur kiest. Je mag daarin ook externe personen benoemen. Een beheerder bijvoorbeeld. Het bestuur heeft tot taak de besluiten die in de vergaderingen genomen zijn uit te voeren. Het bestuur beheert ook de financiële middelen. Eén keer per jaar legt het bestuur daarvoor verantwoording af. Het bestuur of de beheerder stelt ook een begroting op voor het lopende of komende jaar. Op basis daarvan doet het bestuur een voorstel voor de VvE-bijdrage die de eigenaren gaan betalen. De bijdrage bestaat uit twee delen. Allereerst spaart de VvE voor het reservefonds. Dit is bedoeld om de staat van het hele appartementengebouw op peil te houden.

  Daarnaast wordt bij de maandelijkse bijdrage ook rekening gehouden met andere kostenposten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kosten voor een gezamenlijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, de schoonmaak van het portiek of het trappenhuis, de reservering voor onderhoud en reparatie, eventuele contracten en het algemene beheer.

 • Wat moet ik weten?

  Ik ga een huis kopen, welke vragen moet ik stellen en waar moet ik op letten?

  Lees meer  >>
 • Erkende vastgoedmakelaar
  Stel, je hebt een leuk appartement gezien. Wat ga je doen? Het eerste is kijken op internet met welke makelaar je te maken hebt. Wij adviseren je om zaken te doen met een erkende makelaar. Doordat deze makelaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie weet je zeker mag je ervan uitgaan dat zij kwaliteit leveren en dat ze zich houden aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.

  Tip: kijk ook eens naar deze funderingskaart. Hierop staan alle beschikbare rapporten per pand.

  Actieve Vereniging van Eigenaren (VvE)
  Als je een appartement koopt, ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw. Is die VvE niet actief, dan zal de bank je hoogstwaarschijnlijk geen hypotheek geven. De makelaar kan je vertellen of de VvE actief is. Maar je kunt ook terecht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Handelsregister
  VvE’s hebben vaak te maken met grote belangen en grote bedragen. Daarom wordt een VvE ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister is openbaar en zo kunnen ook andere partijen de gegevens inzien. Bijvoorbeeld wie de bestuurders van de VvE zijn.

  Ook voor wie een appartement wil kopen, biedt het Handelsregister uitkomst. Je kunt snel zo controleren of er een VvE is, wie de bestuursleden zijn en hoe je ze kunt bereiken.

  Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Meer weten? Kijk op www.kvk.nl/nieuweinschrijvers

  Onderhoudskosten
  De belangrijkste taak van een VvE is te zorgen dat het pand in een goede conditie blijft. Om dat te kunnen doen moeten de leden van de VvE sparen en iedere maand een bedrag naar de VvE overmaken. De hoogte van dit bedrag wordt door een aantal factoren bepaald, zoals de onderhoudsreservering, de leeftijd van het pand en het aantal leden van de VvE. Daarnaast heeft de VvE ook vaste lasten. Denk aan de opstalverzekering, energiekosten van de algemene ruimte en schoonmaakkosten. Ook die worden verrekend in de maandelijkse bijdrage.

  Dit zijn dus kosten die bovenop uw andere maandlasten komen. De makelaar kan je vertellen hoe hoog de VvE-bijdrage is.

  Verzekeringen
  Als je een eigen woning hebt, heb je te maken met twee soorten verzekeringen. De opstal- en de inboedelverzekering.

  Bij een VvE is het verplicht dat de vereniging het hele gebouw verzekert tegen schade van buitenaf: de opstalverzekering en de WA-verzekering. Om dat te kunnen doen moet de herbouwwaarde van het hele pand worden vastgesteld. Verzekeraars gebruiken hiervoor herbouwwaardemeters

  Met een opstalverzekering zijn de spullen in je appartement nog niet verzekerd. Daar is een inboedelverzekering voor nodig. Die zal je apart moeten afsluiten.

 • Checklist voor kopers

  Een appartement kopen is een belangrijke beslissing, met verstrekkende gevolgen. Zowel juridisch als financieel. Het is daarom verstandig om voor die tijd de zaken op een rijtje te hebben. Doe de checklist. Kom je er alleen niet uit, neem dan contact op met ons. We helpen je graag verder.

  Lees meer  >>
 • .

 • Funderingskaart

  Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam. Klik hier om de funderingskaart te bekijken.

   

  Lees meer  >>
 • De funderingskaart is bedoeld als hulpmiddel. Bijvoorbeeld als u funderingsproblemen vermoedt of als u een woning wilt (ver)kopen in Rotterdam.Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam.

  Voor nadere informatie over funderingsproblemen en de aanpak hiervan verwijzen wij u naar: www.rotterdam.nl/funderingsproblemen

  Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: funderingsloket@rotterdam.nl. Indien uw vraag gaat over een specifiek adres gelieve straat en huisnummer vermelden in het onderwerp veld. Met de funderingskaart kunt u tot op adresniveau informatie raadplegen over risicogebieden, funderingstypen en grondwaterstanden in Rotterdam.

VVE-010 Vandaag

 • In verband met de feestdagen zijn wij maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari gesloten.
  Woensdag 27 en vrijdag 29 december zijn wij voor spoedgevallen die GEEN reparatieverzoek betreffen bereikbaar via info@vve010.nl.
  Voor dringende reparatieverzoeken kunt u direct contact opnemen met PIT Beheer, telefoonnummer 088 355 88 00.
  Donderdag 28 december zijn wij van 9:00 uur tot 17:00 uur geopend.

  Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

  Lees meer  >>
 • .

 • Transformatiecongres 2017 - Van doelen naar daden
  Op donderdag 7 december vindt het Transformatiecongres 2017 ‘Van Doelen naar Daden’ plaats in De Doelen van 9:00 tot 19:00. Wethouder Robert Simons is aanwezig om te spreken over het collegetarget kantorentransformatie en ondertekent met de nieuwe partner(s) de samenwerkingsovereenkomst kantorenaanpak. Interessant om te komen kijken, mocht u een huis willen kopen. Met VVE-010 bemannen wij een standje en houden we pitches over alles wat komt kijken bij het opstarten van een VvE

   

  Lees meer  >>
 • Tijdens het congres kijken we terug naar de transformatie van Rotterdam naar de hippe en aantrekkelijk stad. Steeds meer mensen willen in Rotterdam wonen. Hierdoor wordt het aanbod op de woningmarkt krapper. Tot 2040 moeten er daarom ca. 50.000 woningen bijgebouwd worden. En dit is waar Rotterdam kansen ziet! Leegstaande kantoren en winkels bieden in de huidige krapte op de woningmarkt de mogelijkheid om in een aanzienlijk deel van de vraag te voorzien. Dit veelal bijzondere vastgoed vraagt om creativiteit, lef en samenwerking.

  Het Transformatiecongres 2017 bied spraakmakende en inspirerende sprekers gedurende de dag en o.a. een inspiratiemarkt “Hoe transformeer ik een pand?”. In de middag zijn er inspiratiesessies en safari’s naar getransformeerde gebieden of locaties onder de thema’s: Trots op de stad, Stad die inspireert, Stad met kansen en Stad die bouwt. Het Transformatiecongres 2017: Van Doelen naar Daden biedt volop inspiratie, informatie en kansen voor transformaties in Rotterdam.

  Kijk hier voor het programma

 • Op 23 november hield VVE-010 een informatie avond over zonne-energie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010, hier voor de presentatie over Groene daken en hier voor de presentatie over zonne-energie van Kbng.

   

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan info@vve010.nl

   

  zonnepanelen

 • Lees meer  >>
 • In veel Nederlandse woningen werkt de verwarming op aardgas, waardoor we gezamenlijk zorgen voor een te hoge CO2 uitstoot. Om de CO2 uitstoot  zoveel mogelijk te beperken, bereiden gemeenten zich op dit moment voor om de juiste stappen te kunnen zetten in de richting van gasloos wonen.

  Bent u benieuwd naar wat u zelf al kunt doen om deze overstap te kunnen maken en wat het u kan opleveren? Kom dan naar de themadag: verwarmen zonder gas. 

 • Op 15 november was er een informatiebijeenkomst van VvE belang in de Ahoy. De bijeenkomst was een groot succes! We hebben ruim 400 eigenaren geïnformeerd over onze dienstverlening met betrekking tot verduurzamen van VvE's. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 9 november hield VVE-010 weer een informatieavond met het thema 'isolatie'.

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor isolatie besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan duurzaam@vve010.nl  

 • VvE Blaak Nieuwstraat: Voor de VvE Blaak-Nieuwstraat is er op 30 oktober een informatieavond gehouden over de mogelijkheden van verduurzaming binnen de VvE. Klik hier voor het programma van de avond. Klik hier voor de presentatie van CoTrust. Klik hier voor de presentatie van Eagle Energy. Klik hier voor de presentatie van Ploeg Kozijnen. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 26 oktober hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

  Lees meer  >>
 • .

 • Studiegroep ‘Zon’

  In de studiegroep zon krijgt u handvatten om uit te zoeken hoe haalbaar PV-panelen (zonnepanalen) voor uw VvE te onderzoeken. In de studiegroep komen alle relevante aspecten aan bod. (Juridische, financiële en technische zaken.)
  De studiegroep is gratis en verplicht u tot niets.
  Data studiegroep 'Zonnestroom' 2
  Dag 1: 1-november 
  Dag 2: 29 november
  Meld u nu aan voor de studiegroep!
  De bijeenkomst wordt gehouden in Blue City, Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam.

   

   

  Lees meer  >>
 • Bent u benieuwd naar meer activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

 • VVE-010 biedt begeleidingstrajecten aan om VvE’s te helpen met het verduurzamen van hun wooncomplex. Eén van de trajecten is de Söderblomplaats.

  Het complex is opgeleverd in 1972, omvat 184 appartementen, en is voorzien van 5 trappenhuizen met een lift. Op de begane grond bevinden zich de entreehallen met elk een bibliotheek, de garageboxen en de bergingen. De eigendomsverhouding tussen particulieren en institutionele belegger is een evenwichtige 50/50.

  De VvE heeft het MJOP in 2017 geheel herzien en werkt met een jaarlijks sluitende begroting. De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, e.e.a. hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! In 2017 zijn bewoners via onder andere een informatie-ochtend geïnformeerd over wat er allemaal mogelijk is. Op de website van VVE-010 zijn filmpjes, presentaties, etc. te vinden, zodat je kunt volgen wat er hier allemaal gebeurd! Wellicht word je ook op goede ideeën gebracht voor je eigen VvE.

  Lees meer  >>
 • .

 • Molière Postcoderoos
  Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het project 'Molière-Postcoderoos' is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de Molière-Postcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming!

  Lees meer  >>
 • Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier.

   

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Verduurzaming VvE Söderblomplaats

  De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen.

  Lees meer  >>
 •  

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam