s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Activeren VvE

Activeren VvE

 • Een VvE activeren

  Vaak is er een tijd niet vergaderd en zijn de leden niet op de hoogte van hun verplichtingen, niet geïnteresseerd of weten zelfs niet eens dat ze in een VvE zitten. In vaktermen heet dat een ‘slapende VvE’. Er zijn twee manieren om de VvE te activeren. VVE-010 kan dat voor je doen. Je kunt het ook zelf doen.

   >>  meer
 • In beide gevallen begint het met een vergadering. In het splitsingsreglement staat meestal vermeld hoeveel eigenaren minimaal aanwezig moeten zijn om een vergadering te houden, die ook geldige besluiten kunnen nemen. In de splitsingsakte staat ook hoeveel tijd er tussen de uitnodiging en de vergadering moet zitten. Dit is gedaan om alle eigenaren de gelegenheid te geven om bij de vergadering te zijn. 

  Willen de mede-eigenaren niet meewerken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je met de verdere stappen.

 • Zelf een VvE opstarten

  Om het je makkelijker te maken hebben wij een handig starterspakket samengesteld. Hierin vind je belangrijke informatie voor het zelfstandig opstarten van je VvE. Ook voegen we enkele documenten toe die je kunt gebruiken wanneer je zelf de administratie en het beheer gaat doen.

   >>  meer
 • Het starterspakket bevat een begeleidende brief en een aantal brochures (PDF):
  • Begeleidende brief
  Hé buurman! Wakker worden! (over het actief maken van VvE’s)
  Hé buurman! Zullen we uw voordeur eens schilderen? (over het samen onderhouden van een gebouw)
  Bespaar energie in huis en met de VvE (over energiebesparing)
  VvE-checklist (checklist voor kopers van een appartement)

  En voorbeelddocumenten voor de opstart van je VvE (Word):
  uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  uitnodiging Tweede Algemene Ledenvergadering (als er de eerste keer onvoldoende leden waren)
  agenda Algemene Ledenvergadering
  agenda Tweede Algemene Ledenvergadering
  notulen Algemene Ledenvergadering

  Als je een appartement koopt, hoor je van de notaris ook een splitsingsakte te krijgen. Dit is de oprichtingsakte van de VvE waarin onder andere is opgenomen voor welk deel iedere eigenaar bij hoort te dragen in de kosten. In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar een zogenaamd ‘Modelreglement’. In het Modelreglement staan algemene regels en bepalingen opgenomen. Zijn er uitzonderingen en toevoegingen, dan komen die in de splitsingsakte. De meest gebruikte modelreglementen zijn hieronder te downloaden. In je splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat voor jou van toepassing is.

  splitsingsregelement 1973
  splitsingsregelement 1983
  splitsingsregelement 1992
  splitsingsregelement 2006

 • Vergaderen

  Om zaken te kunnen regelen binnen je VvE dien je met je buren hierover te overleggen. 

   >>  meer
 • Je VvE is zelfs verplicht om één keer per jaar te vergaderen. Een andere verplichting is dat je VvE een bestuur kiest. Je mag daarin ook externe personen benoemen. Een beheerder bijvoorbeeld. Het bestuur heeft tot taak de besluiten die in de vergaderingen genomen zijn uit te voeren. Het bestuur beheert ook de financiële middelen. Eén keer per jaar legt het bestuur daarvoor verantwoording af. Het bestuur of de beheerder stelt ook een begroting op voor het lopende of komende jaar. Op basis daarvan doet het bestuur een voorstel voor de VvE-bijdrage die de eigenaren gaan betalen. De bijdrage bestaat uit twee delen. Allereerst spaart de VvE voor het reservefonds. Dit is bedoeld om de staat van het hele appartementengebouw op peil te houden.

  Daarnaast wordt bij de maandelijkse bijdrage ook rekening gehouden met andere kostenposten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan kosten voor een gezamenlijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, de schoonmaak van het portiek of het trappenhuis, de reservering voor onderhoud en reparatie, eventuele contracten en het algemene beheer.

Veelgestelde vragen

 • Cursus Rotterdamse VvE's Met Energie gaat weer van start!

  Energiebesparen met de VvE? Isolatiemateriaal? Zonnepanelen? Hoeveel kost dat? Zijn er nog subsidies te verkrijgen? Hoe kan dat technisch geregeld worden? En waar moet jurisich op gelet worden? We helpen u in een cursus 'Rotterdamse VvE's met Energie!' Deze is gratis en gaat van start op 28 september! 

  Lees meer  >>
 • Meld u nu aan via duurzaam@vve010.nl

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Themadagen van de WoonWijzerWinkel

  Na het succes van de WoonWijzerWinkel isolatiedagen in februari, maart en april jl. organiseert de WoonWijzerWinkel binnenkort meer themadagen. De WoonWijzerWinkel is het regionale, onafhankelijke energieloket voor energiebesparing voor 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden. Voor betrouwbaar objectief advies over zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen moet u bij de WoonWijzerWinkel zijn.

  Lees meer  >>
 •   Welke themadagen kunt u nog verwachten?

  Datum

  Thema

  Locatie

  Tijd

  Zaterdag 26 augustus 2017

  Leven zonder gas: elektrische verwarming

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 23 september 2017

  Duurzame materialen/

  Groen dak

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 21 oktober 2017

  Isoleren en ventileren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 18 november 2017

  Isoleren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

   

 • Verduurzaming VvE Söderblomplaats

  De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen.

  Lees meer  >>
 •  

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam

Downloads

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Voorbeeld uitnodiging ALV > > klik hier

VvE Checklist

Voor kopers van een appartement > > klik hier

Modelreglement 2006

Modelreglement 2006 > > klik hier

Modelreglement 1992

Modelreglement 1992 > > klik hier

Modelreglement 1983

Modelreglement 1983 > > klik hier

Modelreglement 1973

Modelreglement 1973 > > klik hier

Uitnodiging tweede algemene ledenvergadering

Voorbeeld uitnodiging tweede ALV (bij onvoldoende opkomst bij de eerste vergadering) > > klik hier

Agenda algemene ledenvergadering

Voorbeeld agenda ALV > > klik hier

Agenda tweede algemene ledenvergadering

Voorbeeld agenda tweede ALV > > klik hier

Notulen algemene ledenvergadering

Voorbeeld notulen ALV > > klik hier

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement > > klik hier

Incassoprocedure

Voorbeeld incassoprocedure > > klik hier

Presentielijst

Presentielijst > > klik hier