s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Voorlichting & Advies

Voorlichting en advies op het gebied van VvE's

>>

cp01 cp01

Informatieavonden & cursussen

Informatieavonden & cursussen

>>

cp01 cp01

Projecten

Projecten

>>

cp01 cp01
 • Voorlichting en Advies

  VVE-010 is de vraagbaak voor Rotterdamse appartementseigenaren.  Wij zijn opgericht door de gemeente Rotterdam en enkele woningstichtingen om VvE een steuntje in de rug te geven bij he tactief maken en actief houden van hun VvE. 

  Lees meer  >>
 • Als eigenaar van een appartement  kom je  soms voor vragen te staan waar je niet zo snel het antwoord op weet. Een juridische kwestie,  schade, het opzetten van een goed onderhoudsplan, energiebesparing, om er enkele te noemen.

  Voor al die vragen - en nog veel meer - kan je  bij ons terecht.  In veel gevallen hebben we direct een antwoord, in andere zullen we je doorverwijzen naar een (onhafhankelijke) deskundige. 

 • Informatieavonden

  Veel VvE's hebben behoefte aan meer informatie over het duurzamer maken van hun pand. Daarom organiseert VVE-010 het hele jaar door in diverse wijken een informatieavond. 

  Voor VvE's die daarna nog meer willen weten zijn er cursussen. 

  Lees meer  >>
 • Veel VvE's zijn geinteresseerd in goed onderhoud en verbeteren van hun pand. De informatieavonden die VVE-010 organiseert slutien daar op aan.  Aan de orde komen thema's als zonne-energie, isolatie, LED-verlichting, verwarming, en financieringsmogelijkheden. 

  Voor iedere bijeenkomst worden VvE's uit de wijk uitgenodigd, maar alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

  De sprekers zijn onafhankelijke deskundigen. Alle bijeenkomsten zijn gratis en verplichten je tot niets. 

  Voor een overzicht klik hier.

 • Cursussen en studiegroepen

  VVE-010 organiseert met Rotterdamse VvE’s met Energie twee keer dit jaar de cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met Energie’ en twee keer de studiegroep ‘Zonnestroom’.

  Lees meer  >>
  • Cursus ‘Rotterdamse VvE’s Met Energie’

  Tijdens de cursus Rotterdamse VvE’s Met Energie wordt in vier avonden de relevante juridische, financiële en bouwkundige kennis behandeld die nuttig is bij het maken van een verduurzamingsplan voor uw VvE-gebouw. Met veel aandacht voor het besluitvormingsproces.

  • Studiegroep ‘Zon’

  In de studiegroep zon wordt u handvatten geboden om de haalbaarheid van PV-panelen (zonnepanalen) voor uw VvE te onderzoeken. In de studiegroep wordt relevante juridische, financiële en technische informatie behandeld.   

  De cursus en studiegroep zijn gratis en verplichten u tot niets. Voor het actuele aanbod klik hier.

   

 • Projecten

  VVE-010 voert een aantal projecten uit, vaak in opdracht van de gemeente. VVE-010 is ook partner in sommige projecten. In alle gevallen gaat het er om VvE’s te ondersteunen in hun taak, de VvE actief te maken en te houden en te zorgen dat het onderhoud van hun pand goed geregeld is.

   

   

  Lees meer  >>
 • De Projectmatige Aanpak (PA) is één van de projecten die VVE-010 uitvoert in opdracht van de gemeente. De gemeente heeft geconstateerd dat een aantal panden in zo’n slechte staat verkeren dat er heel snel iets moet gebeuren.

  De eigenaren van deze panden krijgen een brief. Daarin staat dat zij aan de slag moeten, maar dat zij daarbij hulp kunnen krijgen van VVE-010. Bijvoorbeeld bij het activeren van de VvE, het opzetten van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), het aanvragen van subsidie of een goedkope lening en het uitvoeren van de werkzaamheden. De VvE’s die binnen deze Projectmatige Aanpak vallen, kunnen er voor kiezen om VVE-010 het beheer van de VvE te laten doen, zolang dat nodig is. Zijn de zaken binnen de VvE weer op orde, dan gaat de VvE over naar een commerciële beheerder.

  Wanneer de eigenaren niet meewerken, dan meldt VVE-010 dat aan de gemeente. De gemeente zal dan maatregelen treffen.

 • Opknappen doe je nu

  Staat jouw huis op de lijst van 3000 woningen met achterstallig onderhoud? Daar moet de komende jaren iets aan gedaan worden.

  VVE-010 kan jou en je Vereniging van Eigenaren hierbij helpen.

  Lees meer  >>
 • Rotterdammers moeten prettig kunnen wonen, in wijken die er goed uitzien. Daarom vindt de gemeente Rotterdam goed onderhoud belangrijk. Omdat VVE-010 weet dat goed onderhoud van een VvE-pand niet eenvoudig is, wil VVE-010 jullie hierbij helpen.

  Wat kan VVE-010 voor jou doen?

  Om te beginnen maakt VVE-010 een bouwkundig rapport van jouw  woning. In dit rapport staan de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de mogelijkheden van energiebesparing.

  Meestal is het nodig dat de VvE weer gaat functioneren. Ook daar kan VVE-010 bij helpen. VVE-010 biedt beheer en ondersteuning aan en maakt je VvE weer actief. Dat houdt in dat de VvE vergadert, besluiten neemt over het onderhoud, daarvoor spaart en het laat uitvoeren.

  Subsidie en lening

  Ook kan jij voor het opknappen van je pand subsidie en een lening krijgen. Voor de verbetering van jullie pand is er een subsidie beschikbaar van 45% van de kosten, tot maximaal € 3000,-. Ook is het mogelijk om een lening te krijgen tegen een extra lage rente. VVE-010 kan je hierover verder inlichten en je helpen bij de indiening van de subsidie- en/of de leningaanvraag. Hier kan je zien welke eisen er worden gesteld aan het verkrijgen van de subsidie.

  Verduurzamen en opknappen?

  Tijdens de conditiemeting stelt VVE-010 vast welk energielabel jouw woning heeft. In het MJOP staat beschreven hoe jouw huis energielabel B kan bereiken. Hier kan je zien welke subsidies voor jou van toepassing zijn.

  Kan je ervoor kiezen jouw  woning niet op te knappen?

  Nee, als een VvE besluit onderhoud te laten uitvoeren, ben je verplicht hieraan mee te werken. Maar als jouw  VvE dit niet besluit, kan de gemeente jou of jouw VvE opdragen het achterstallig onderhoud te verhelpen.
  Iedereen krijgt een redelijke termijn. Binnen twee jaar dient wel het meest urgente onderhoud te zijn gedaan. Minder dringende zaken kunnen later volgen.

  Facebook

  Volg ons op Facebook voor alle ontwikkelingen! 

 • Söderblomplaats

  Het complex is opgeleverd in 1972, omvat  184 appartementen, en is voorzien van  5 trappenhuizen met een lift. Op de begane grond bevinden zich de entreehallen met elk een bibliotheek, de garageboxen en de bergingen. De eigendomsverhouding  tussen  particulieren en institutionele belegger is een evenwichtige 50/50.

   

   

  Lees meer  >>
 • De VVE heeft het MJOP in 2017 geheel herzien en werkt met een jaarlijks sluitende begroting. De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort!

  De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen. 

 • Focuswijken verspreid Steigers op Zuid

  Dit project is begin februari 2017 gestart met de formele brief van de wethouder aan de eigenaren. Doel van de aanpak is om het noodzakelijk onderhoud aan 19 VvE’s en een aantal opgesplitste panden op te pakken. De eigenaren hebben recht op subsidie van 45% van de kosten tot maximaal € 3000,-. Ze krijgen begeleiding aangeboden door VVE-010 en kunnen ook het administratief beheer bij VVE-010 onderbrengen als ze dat willen. 

  Lees meer  >>
 • Totaal zijn er 180 woningen die opgeknapt moeten worden, voornamelijk in de Tarwewijk (Mijnsherenplein e.o.). We gaan met eigenaren in gesprek om te bepalen of we de woning ook energiezuiniger kunnen maken. Als we dan toch aan de slag gaan, laten we het dan gelijk goed doen. Er zijn veel kansen want er is een lening mogelijk en er zijn ook subsidies beschikbaar voor isolatie en verduurzaming.

  Het gaat om de volgende adressen:

   

   

  Beukelaarstraat

  47 / 51 & 71 / 75

  Beukelaarstraat

  53

  Blankenburgstraat

  115 / 125

  Den Hertigstraat

  51

  Blankenburgstraat

  127 / 129

  Blankenburgstraat

  145

  Millinxstraat

  22

  Millinxstraat

  24

  Millinxstraat

  26

  Millinxstraat

  28

  Millinxstraat

  30

  Millinxstraat

  32

  Millinxstraat

  36

  Moerkerkestraat

  5

  Moerkerkestraat

  7

  Moerkerkestraat

  15

  Moerkerkestraat

  23

  Moerkerkestraat

  45

  Moerkerkestraat

  47 / 49

  Moerkerkestraat

  51

  Moerkerkestraat

  53

  Mijnsherenlaan

  46

  Cillershoekstraat

  14

  Mijnsherenlaan

  48

  Mijnsherenlaan

  50

  Mijnsherenlaan

  52

  Mijnsherenlaan

  54 / 68

  Mijnsherenlaan

  96 / 98

  Mijnsherenplein

  37 / 44

  Moerkerkestraat

  59 / 61

   

 • Steengoed Molière

  In de wijk Molière gaan bewoners aan de slag met iets nieuws! Connect 010 is een site, waar alle woningen digitaal in klaar staan. Bewoners kunnen virtueel met hun eigen huis aan de slag.

   

  Lees meer  >>
 • Zo kunnen bewoners uitproberen wat het kost én wat het ze bespaart, als ze bijvoorbeeld dakisolatie, gevelisolatie, of zonnepanelen toepassen. Ook kunnen ze zien wat het kost als ze de balkons vervangen én hoe dat er dan uit komt te zien. Handig!

  VvE’s pakken het onderhoud op, maar kijken daarnaast ook wat ze kunnen doen om hun woning comfortabeler te maken. Denk aan isolatie, misschien wel een groen dak of zonnepanelen. VVE010 ondersteunt de VvE’s waar nodig, maar ze gaan ook zelf op ontdekking met de nieuwe internettool: Connect010. Bewoners kunnen uitproberen wat het kost én wat het ze bespaart als ze bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen toepassen. Ook kunnen ze zien wat het kost als ze de balkons vervangen én hoe dat er dan uit komt te zien. Heel makkelijk! 

  Zie ook: https://vimeo.com/166477396

 • Hou je huis heel

  Eind 2015 ging de campagne ‘Hou je huis heel’ van de gemeente van start. Particuliere eigenaren van woningen in Rotterdam krijgen nu ook online hulp bij het plannen van en investeren in (duurzaam) onderhoud en verbetering van hun woning. Er is ook een platform Houjehuisheel.nu online.

   

  Lees meer  >>
 • Je vindt er praktische informatie over onderhoud en tips om schade te herkennen en er iets aan te doen. Probeer ook de ‘VVE-oké-test’ eens.

  De gemeente wil daarmee voorkomen dat nieuw ernstig achterstallig onderhoud ontstaat en bijdragen aan een betere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

VVE-010 Vandaag

 • In verband met de feestdagen zijn wij maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari gesloten.
  Woensdag 27 en vrijdag 29 december zijn wij voor spoedgevallen die GEEN reparatieverzoek betreffen bereikbaar via info@vve010.nl.
  Voor dringende reparatieverzoeken kunt u direct contact opnemen met PIT Beheer, telefoonnummer 088 355 88 00.
  Donderdag 28 december zijn wij van 9:00 uur tot 17:00 uur geopend.

  Wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

  Lees meer  >>
 • .

 • Transformatiecongres 2017 - Van doelen naar daden
  Op donderdag 7 december vindt het Transformatiecongres 2017 ‘Van Doelen naar Daden’ plaats in De Doelen van 9:00 tot 19:00. Wethouder Robert Simons is aanwezig om te spreken over het collegetarget kantorentransformatie en ondertekent met de nieuwe partner(s) de samenwerkingsovereenkomst kantorenaanpak. Interessant om te komen kijken, mocht u een huis willen kopen. Met VVE-010 bemannen wij een standje en houden we pitches over alles wat komt kijken bij het opstarten van een VvE

   

  Lees meer  >>
 • Tijdens het congres kijken we terug naar de transformatie van Rotterdam naar de hippe en aantrekkelijk stad. Steeds meer mensen willen in Rotterdam wonen. Hierdoor wordt het aanbod op de woningmarkt krapper. Tot 2040 moeten er daarom ca. 50.000 woningen bijgebouwd worden. En dit is waar Rotterdam kansen ziet! Leegstaande kantoren en winkels bieden in de huidige krapte op de woningmarkt de mogelijkheid om in een aanzienlijk deel van de vraag te voorzien. Dit veelal bijzondere vastgoed vraagt om creativiteit, lef en samenwerking.

  Het Transformatiecongres 2017 bied spraakmakende en inspirerende sprekers gedurende de dag en o.a. een inspiratiemarkt “Hoe transformeer ik een pand?”. In de middag zijn er inspiratiesessies en safari’s naar getransformeerde gebieden of locaties onder de thema’s: Trots op de stad, Stad die inspireert, Stad met kansen en Stad die bouwt. Het Transformatiecongres 2017: Van Doelen naar Daden biedt volop inspiratie, informatie en kansen voor transformaties in Rotterdam.

  Kijk hier voor het programma

 • Op 23 november hield VVE-010 een informatie avond over zonne-energie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010, hier voor de presentatie over Groene daken en hier voor de presentatie over zonne-energie van Kbng.

   

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan info@vve010.nl

   

  zonnepanelen

 • Lees meer  >>
 • In veel Nederlandse woningen werkt de verwarming op aardgas, waardoor we gezamenlijk zorgen voor een te hoge CO2 uitstoot. Om de CO2 uitstoot  zoveel mogelijk te beperken, bereiden gemeenten zich op dit moment voor om de juiste stappen te kunnen zetten in de richting van gasloos wonen.

  Bent u benieuwd naar wat u zelf al kunt doen om deze overstap te kunnen maken en wat het u kan opleveren? Kom dan naar de themadag: verwarmen zonder gas. 

 • Op 15 november was er een informatiebijeenkomst van VvE belang in de Ahoy. De bijeenkomst was een groot succes! We hebben ruim 400 eigenaren geïnformeerd over onze dienstverlening met betrekking tot verduurzamen van VvE's. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 9 november hield VVE-010 weer een informatieavond met het thema 'isolatie'.

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor isolatie besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan duurzaam@vve010.nl  

 • VvE Blaak Nieuwstraat: Voor de VvE Blaak-Nieuwstraat is er op 30 oktober een informatieavond gehouden over de mogelijkheden van verduurzaming binnen de VvE. Klik hier voor het programma van de avond. Klik hier voor de presentatie van CoTrust. Klik hier voor de presentatie van Eagle Energy. Klik hier voor de presentatie van Ploeg Kozijnen. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 26 oktober hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

  Lees meer  >>
 • .

 • Studiegroep ‘Zon’

  In de studiegroep zon krijgt u handvatten om uit te zoeken hoe haalbaar PV-panelen (zonnepanalen) voor uw VvE te onderzoeken. In de studiegroep komen alle relevante aspecten aan bod. (Juridische, financiële en technische zaken.)
  De studiegroep is gratis en verplicht u tot niets.
  Data studiegroep 'Zonnestroom' 2
  Dag 1: 1-november 
  Dag 2: 29 november
  Meld u nu aan voor de studiegroep!
  De bijeenkomst wordt gehouden in Blue City, Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam.

   

   

  Lees meer  >>
 • Bent u benieuwd naar meer activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

 • VVE-010 biedt begeleidingstrajecten aan om VvE’s te helpen met het verduurzamen van hun wooncomplex. Eén van de trajecten is de Söderblomplaats.

  Het complex is opgeleverd in 1972, omvat 184 appartementen, en is voorzien van 5 trappenhuizen met een lift. Op de begane grond bevinden zich de entreehallen met elk een bibliotheek, de garageboxen en de bergingen. De eigendomsverhouding tussen particulieren en institutionele belegger is een evenwichtige 50/50.

  De VvE heeft het MJOP in 2017 geheel herzien en werkt met een jaarlijks sluitende begroting. De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, e.e.a. hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! In 2017 zijn bewoners via onder andere een informatie-ochtend geïnformeerd over wat er allemaal mogelijk is. Op de website van VVE-010 zijn filmpjes, presentaties, etc. te vinden, zodat je kunt volgen wat er hier allemaal gebeurd! Wellicht word je ook op goede ideeën gebracht voor je eigen VvE.

  Lees meer  >>
 • .

 • Molière Postcoderoos
  Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het project 'Molière-Postcoderoos' is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de Molière-Postcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming!

  Lees meer  >>
 • Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier.

   

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Verduurzaming VvE Söderblomplaats

  De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen.

  Lees meer  >>
 •  

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam