s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Projecten

Projecten

 • Projecten

  VVE-010 voert een aantal projecten uit, vaak in opdracht van de gemeente. VVE-010 is ook partner in sommige projecten. In alle gevallen gaat het er om VvE’s te ondersteunen in hun taak, de VvE actief te maken en te houden en te zorgen dat het onderhoud van hun pand goed geregeld is.

   

   

   >>  meer
 • De Projectmatige Aanpak (PA) is één van de projecten die VVE-010 uitvoert in opdracht van de gemeente. De gemeente heeft geconstateerd dat een aantal panden in zo’n slechte staat verkeren dat er heel snel iets moet gebeuren.

  De eigenaren van deze panden krijgen een brief. Daarin staat dat zij aan de slag moeten, maar dat zij daarbij hulp kunnen krijgen van VVE-010. Bijvoorbeeld bij het activeren van de VvE, het opzetten van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), het aanvragen van subsidie of een goedkope lening en het uitvoeren van de werkzaamheden. De VvE’s die binnen deze Projectmatige Aanpak vallen, kunnen er voor kiezen om VVE-010 het beheer van de VvE te laten doen, zolang dat nodig is. Zijn de zaken binnen de VvE weer op orde, dan gaat de VvE over naar een commerciële beheerder.

  Wanneer de eigenaren niet meewerken, dan meldt VVE-010 dat aan de gemeente. De gemeente zal dan maatregelen treffen.

 • Steengoed Molière

  In de wijk Molière gaan bewoners aan de slag met iets nieuws! Connect 010 is een site, waar alle woningen digitaal in klaar staan. Bewoners kunnen virtueel met hun eigen huis aan de slag.

   

   >>  meer
 • Zo kunnen bewoners uitproberen wat het kost én wat het ze bespaart, als ze bijvoorbeeld dakisolatie, gevelisolatie, of zonnepanelen toepassen. Ook kunnen ze zien wat het kost als ze de balkons vervangen én hoe dat er dan uit komt te zien. Handig!

  VvE’s pakken het onderhoud op, maar kijken daarnaast ook wat ze kunnen doen om hun woning comfortabeler te maken. Denk aan isolatie, misschien wel een groen dak of zonnepanelen. VVE010 ondersteunt de VvE’s waar nodig, maar ze gaan ook zelf op ontdekking met de nieuwe internettool: Connect010. Bewoners kunnen uitproberen wat het kost én wat het ze bespaart als ze bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen toepassen. Ook kunnen ze zien wat het kost als ze de balkons vervangen én hoe dat er dan uit komt te zien. Heel makkelijk! 

  Zie ook: https://vimeo.com/166477396

 • Hou je huis heel

  Eind 2015 ging de campagne ‘Hou je huis heel’ van de gemeente van start. Particuliere eigenaren van woningen in Rotterdam krijgen nu ook online hulp bij het plannen van en investeren in (duurzaam) onderhoud en verbetering van hun woning. Er is ook een platform Houjehuisheel.nu online.

   

   >>  meer
 • Je vindt er praktische informatie over onderhoud en tips om schade te herkennen en er iets aan te doen. Probeer ook de ‘VVE-oké-test’ eens.

  De gemeente wil daarmee voorkomen dat nieuw ernstig achterstallig onderhoud ontstaat en bijdragen aan een betere woningvoorraad in Rotterdam Zuid.

 • Focuswijken verspreid Steigers op Zuid

  Dit project is begin februari 2017 gestart met de formele brief van de wethouder aan de eigenaren. Doel van de aanpak is om het noodzakelijk onderhoud aan 19 VvE’s en een aantal opgesplitste panden op te pakken. De eigenaren hebben recht op subsidie van 45% van de kosten tot maximaal € 3000,-. Ze krijgen begeleiding aangeboden door VVE-010 en kunnen ook het administratief beheer bij VVE-010 onderbrengen als ze dat willen. 

   >>  meer
 • Totaal zijn er 180 woningen die opgeknapt moeten worden, voornamelijk in de Tarwewijk (Mijnsherenplein e.o.). We gaan met eigenaren in gesprek om te bepalen of we de woning ook energiezuiniger kunnen maken. Als we dan toch aan de slag gaan, laten we het dan gelijk goed doen. Er zijn veel kansen want er is een lening mogelijk en er zijn ook subsidies beschikbaar voor isolatie en verduurzaming.

  Het gaat om de volgende adressen:

   

   

  Beukelaarstraat

  47 / 51 & 71 / 75

  Beukelaarstraat

  53

  Blankenburgstraat

  115 / 125

  Den Hertigstraat

  51

  Blankenburgstraat

  127 / 129

  Blankenburgstraat

  145

  Millinxstraat

  22

  Millinxstraat

  24

  Millinxstraat

  26

  Millinxstraat

  28

  Millinxstraat

  30

  Millinxstraat

  32

  Millinxstraat

  36

  Moerkerkestraat

  5

  Moerkerkestraat

  7

  Moerkerkestraat

  15

  Moerkerkestraat

  23

  Moerkerkestraat

  45

  Moerkerkestraat

  47 / 49

  Moerkerkestraat

  51

  Moerkerkestraat

  53

  Mijnsherenlaan

  46

  Cillershoekstraat

  14

  Mijnsherenlaan

  48

  Mijnsherenlaan

  50

  Mijnsherenlaan

  52

  Mijnsherenlaan

  54 / 68

  Mijnsherenlaan

  96 / 98

  Mijnsherenplein

  37 / 44

  Moerkerkestraat

  59 / 61

   

 • Opknappen doe je nu

  Staat jouw huis op de lijst van 3000 woningen met achterstallig onderhoud? Daar moet de komende jaren iets aan gedaan worden.

  VVE-010 kan jou en je Vereniging van Eigenaren hierbij helpen.

   >>  meer
 • Rotterdammers moeten prettig kunnen wonen, in wijken die er goed uitzien. Daarom vindt de gemeente Rotterdam goed onderhoud belangrijk. Omdat VVE-010 weet dat goed onderhoud van een VvE-pand niet eenvoudig is, wil VVE-010 jullie hierbij helpen.

  Wat kan VVE-010 voor jou doen?

  Om te beginnen maakt VVE-010 een bouwkundig rapport van jouw  woning. In dit rapport staan de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de mogelijkheden van energiebesparing.

  Meestal is het nodig dat de VvE weer gaat functioneren. Ook daar kan VVE-010 bij helpen. VVE-010 biedt beheer en ondersteuning aan en maakt je VvE weer actief. Dat houdt in dat de VvE vergadert, besluiten neemt over het onderhoud, daarvoor spaart en het laat uitvoeren.

  Subsidie en lening

  Ook kan jij voor het opknappen van je pand subsidie en een lening krijgen. Voor de verbetering van jullie pand is er een subsidie beschikbaar van 45% van de kosten, tot maximaal € 3000,-. Ook is het mogelijk om een lening te krijgen tegen een extra lage rente. VVE-010 kan je hierover verder inlichten en je helpen bij de indiening van de subsidie- en/of de leningaanvraag. Hier kan je zien welke eisen er worden gesteld aan het verkrijgen van de subsidie.

  Verduurzamen en opknappen?

  Tijdens de conditiemeting stelt VVE-010 vast welk energielabel jouw woning heeft. In het MJOP staat beschreven hoe jouw huis energielabel B kan bereiken. Hier kan je zien welke subsidies voor jou van toepassing zijn.

  Kan je ervoor kiezen jouw  woning niet op te knappen?

  Nee, als een VvE besluit onderhoud te laten uitvoeren, ben je verplicht hieraan mee te werken. Maar als jouw  VvE dit niet besluit, kan de gemeente jou of jouw VvE opdragen het achterstallig onderhoud te verhelpen.
  Iedereen krijgt een redelijke termijn. Binnen twee jaar dient wel het meest urgente onderhoud te zijn gedaan. Minder dringende zaken kunnen later volgen.

  Facebook

  Volg ons op Facebook voor alle ontwikkelingen! 

 • Söderblomplaats

  Het complex is opgeleverd in 1972, omvat  184 appartementen, en is voorzien van  5 trappenhuizen met een lift. Op de begane grond bevinden zich de entreehallen met elk een bibliotheek, de garageboxen en de bergingen. De eigendomsverhouding  tussen  particulieren en institutionele belegger is een evenwichtige 50/50.

   

   

   >>  meer
 • De VVE heeft het MJOP in 2017 geheel herzien en werkt met een jaarlijks sluitende begroting. De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort!

  De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen. 

Veelgestelde vragen

 • Zuid staat volgend jaar vol in de bouwsteigers. Enkele duizenden particuliere woningbezitters gaan in 2018 aan de slag om het onderhoud van hun huizen op peil te brengen.

  Met het programma Steigers op Zuid stimuleert de gemeente woningeigenaren op Rotterdam-Zuid om onderhoud te plegen aan hun huizen. Met het opknappen van de woningen voorkomen bewoners problemen die ontstaan door achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd komen die opgeknapte woningen ook de uitstraling van de buurt ten goede.

  Lees meer  >>
 • Onderhoudsplan

  Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een stimuleringssubsidie van maximaal 3000 euro en de mogelijkheid van een lening beschikbaar. De gemeente helpt deze eigenaren bij het opstellen van een onderhoudsplan.

   

  Opknaptips

  Het doel van de campagne is het verbeteren van de particuliere woningen op Rotterdam-Zuid. De gemeente moedigt ook huizenbezitters in andere delen van de stad aan om hun woning aan te pakken. Op de website www.houjehuisheel.nu staan tips en verhalen van mede-Rotterdammers die hun woning eerder opknapte.

   

  Meer informatie

  Op de gemeentelijke webpagina 'Steigers op Zuid' leest u alle informatie over het programma.

 • Artikel Rotterdamse VvE's Kans voor de stad
  De helft van de woningen in Rotterdam is in bezit van Verenigingen van Eigenaars. Deze mini-samenlevingen staan daarmee aan de lat van een groot deel van de energietransitie van de bebouwde omgeving. Ook Rotterdam bestaat in 2050 voor het grootste deel uit gebouwen die er nu al staan. Als we de kracht van deze vvE's gebruiken, leveren zij niet alleen een grote bijdrage aan onze klimaatdoelen, maar tevens aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.

  Lees meer  >>
 • Lees hier het volledige artikel.

 • Lees meer  >>
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Veelgestelde vragen

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Op 23 november hield VVE-010 een informatie avond over zonne-energie. 

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010, hier voor de presentatie over Groene daken en hier voor de presentatie over zonne-energie van Kbng.

   

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor zonne-energie op het dak besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan info@vve010.nl

   

  zonnepanelen

 • Op 15 november was er een informatiebijeenkomst van VvE belang in de Ahoy. De bijeenkomst was een groot succes! We hebben ruim 400 eigenaren geïnformeerd over onze dienstverlening met betrekking tot verduurzamen van VvE's. Klik hier voor de presentatie. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 9 november hield VVE-010 weer een informatieavond met het thema 'isolatie'.

  Klik hier voor de basispresentatie van VVE-010 en hier voor de presentatie over isolatie van Frank Spruit.

  Lees meer  >>
 • Op de avond werden de mogelijkheden voor isolatie besproken voor VvE's die duurzame maatregelen willen nemen. VvE’s die interesse hebben om maatregelen te nemen om te verduurzamen en om de woningen te verbeteren werden opgeroepen zich aan te melden bij VVE-010. Na aanmelding wordt bekeken of gratis begeleiding aangeboden kan worden vanuit VVE-010 om het proces te begeleiden. VvE’s krijgen dan hulp bij het opstellen van verbeterpakketten en inzicht in de bijbehorende woonlasten. Ook zullen de mogelijkheden voor subsidies en financiering worden meegenomen bij de begeleiding. Voor vragen kunt u ons bellen op (010)4237979 of een mail sturen aan duurzaam@vve010.nl  

 • VvE Blaak Nieuwstraat: Voor de VvE Blaak-Nieuwstraat is er op 30 oktober een informatieavond gehouden over de mogelijkheden van verduurzaming binnen de VvE. Klik hier voor het programma van de avond. Klik hier voor de presentatie van CoTrust. Klik hier voor de presentatie van Eagle Energy. Klik hier voor de presentatie van Ploeg Kozijnen. 

  Lees meer  >>
 • .

 • Op 26 oktober hebben we een informatieavond gehouden over alles wat je moet weten over een actieve VvE. Klik hier voor de presentatie van de avond.

   

  Lees meer  >>
 • .

 • Molière Postcoderoos
  Bent u lid van een VvE en wilt u groene energie opwekken met zonnepanelen? Het project 'Molière-Postcoderoos' is voor u dan dé kans om zelf groene energie op te wekken en te profiteren van een lagere energierekening. Of de Molière-Postcoderoos inzetten als motor van uw VvE verduurzaming!

  Lees meer  >>
 • Bent u geïnteresseerd? Klik dan hier.

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam

Downloads

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Voorbeeld uitnodiging ALV > > klik hier

VvE Checklist

Voor kopers van een appartement > > klik hier

Modelreglement 2006

Modelreglement 2006 > > klik hier

Modelreglement 1992

Modelreglement 1992 > > klik hier

Modelreglement 1983

Modelreglement 1983 > > klik hier

Modelreglement 1973

Modelreglement 1973 > > klik hier

Uitnodiging tweede algemene ledenvergadering

Voorbeeld uitnodiging tweede ALV (bij onvoldoende opkomst bij de eerste vergadering) > > klik hier

Agenda algemene ledenvergadering

Voorbeeld agenda ALV > > klik hier

Agenda tweede algemene ledenvergadering

Voorbeeld agenda tweede ALV > > klik hier

Notulen algemene ledenvergadering

Voorbeeld notulen ALV > > klik hier

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement > > klik hier

Incassoprocedure

Voorbeeld incassoprocedure > > klik hier

Presentielijst

Presentielijst > > klik hier