s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Opknappen doe je nu

Rotterdammers moeten prettig kunnen wonen, in wijken die er goed uitzien. Daarom vindt de gemeente Rotterdam goed onderhoud belangrijk. Omdat VVE-010 weet dat goed onderhoud van een VvE-pand niet eenvoudig is, wil VVE-010 jullie hierbij helpen.

Wat kan VVE-010 voor jou doen?

Om te beginnen maakt VVE-010 een bouwkundig rapport van jouw  woning. In dit rapport staan de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de mogelijkheden van energiebesparing.

Meestal is het nodig dat de VvE weer gaat functioneren. Ook daar kan VVE-010 bij helpen. VVE-010 biedt beheer en ondersteuning aan en maakt je VvE weer actief. Dat houdt in dat de VvE vergadert, besluiten neemt over het onderhoud, daarvoor spaart en het laat uitvoeren.

Subsidie en lening

Ook kan jij voor het opknappen van je pand subsidie en een lening krijgen. Voor de verbetering van jullie pand is er een subsidie beschikbaar van 45% van de kosten, tot maximaal € 3000,-. Ook is het mogelijk om een lening te krijgen tegen een extra lage rente. VVE-010 kan je hierover verder inlichten en je helpen bij de indiening van de subsidie- en/of de leningaanvraag. Hier kan je zien welke eisen er worden gesteld aan het verkrijgen van de subsidie.

Verduurzamen en opknappen?

Tijdens de conditiemeting stelt VVE-010 vast welk energielabel jouw woning heeft. In het MJOP staat beschreven hoe jouw huis energielabel B kan bereiken. Hier kan je zien welke subsidies voor jou van toepassing zijn.

Kan je ervoor kiezen jouw  woning niet op te knappen?

Nee, als een VvE besluit onderhoud te laten uitvoeren, ben je verplicht hieraan mee te werken. Maar als jouw  VvE dit niet besluit, kan de gemeente jou of jouw VvE opdragen het achterstallig onderhoud te verhelpen.
Iedereen krijgt een redelijke termijn. Binnen twee jaar dient wel het meest urgente onderhoud te zijn gedaan. Minder dringende zaken kunnen later volgen.

Facebook

Volg ons op Facebook voor alle ontwikkelingen! 

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam

VVE-010 vandaag

 • Cursus Rotterdamse VvE's Met Energie gaat weer van start!

  Energiebesparen met de VvE? Isolatiemateriaal? Zonnepanelen? Hoeveel kost dat? Zijn er nog subsidies te verkrijgen? Hoe kan dat technisch geregeld worden? En waar moet jurisich op gelet worden? We helpen u in een cursus 'Rotterdamse VvE's met Energie!' Deze is gratis en gaat van start op 28 september! 

  Lees meer  >>
 • Meld u nu aan via duurzaam@vve010.nl

 • Overzicht activiteiten VVE-010

  Bent u benieuwd naar de activiteiten van VVE-010 komende tijd? Hier vindt u een overzicht! Wij zullen deze lijst regelmatig updaten met de nieuwste informatie over informatieavonden, cursussen, etc.

  Lees meer  >>
 • U bent altijd welkom om deel te nemen aan alle activiteiten, wel graag even aanmelden via duurzaam@vve010.nl

 • Themadagen van de WoonWijzerWinkel

  Na het succes van de WoonWijzerWinkel isolatiedagen in februari, maart en april jl. organiseert de WoonWijzerWinkel binnenkort meer themadagen. De WoonWijzerWinkel is het regionale, onafhankelijke energieloket voor energiebesparing voor 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden. Voor betrouwbaar objectief advies over zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen moet u bij de WoonWijzerWinkel zijn.

  Lees meer  >>
 •   Welke themadagen kunt u nog verwachten?

  Datum

  Thema

  Locatie

  Tijd

  Zaterdag 26 augustus 2017

  Leven zonder gas: elektrische verwarming

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 23 september 2017

  Duurzame materialen/

  Groen dak

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 21 oktober 2017

  Isoleren en ventileren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

  Zaterdag 18 november 2017

  Isoleren

  WoonWijzerWinkel

  09.00 – 13.00 uur

   

 • Verduurzaming VvE Söderblomplaats

  De VvE wil een volgende stap nemen, zodat ze klaar is voor de toekomst! Hierbij wordt gedacht aan het verduurzamen van het complex door het terugdringen van het energieverbruik, eigen energieopwekking, eea hand in hand met een verhoging van het wooncomfort! De ontwikkelingen van het project zijn hier te volgen.

  Lees meer  >>
 •  

   

 • VVE-010 is ook in 2017 een gecertificeerd beheerder van VvE's. Dat blijkt uit het herhalingsonderzoek dat de certificeringsautoriteit SKW-Certificatie eind 2016 gedaan heeft.

  Lees meer  >>
 • Eind december 2016 heeft SKW-Certificatie een onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat VVE-010 aan de voorwaarden voldoet om het beheerderscertificaat voort te mogen zetten. 

  Dat is goed nieuws voor de VvE's voor wie VVE-010 het beheer doet. Wilt u weten of uw beheerder ook gecertificeerd is, kijk dan op: http://www.skw-certificatie.nl/certificaathouders/certificatenattesten-zoeken.html

   

 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk
  Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

  Het ministerie voor Binnenlandse Zaken voert ook een campagne. Voor meer informatie, klik hier.

  Lees meer  >>
 • Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

  Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw. Voor de VvE is ook subsidie beschikbaar voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (een ‘groen mjop’) en voor procesbegeleiding bij de verduurzaming. De subsidie voor de isolatie en voor eventuele aanvullende maatregelen bedraagt ongeveer 20 procent van de kosten. Voorwaarde is dat minimaal twee energiebesparende maatregelen worden genomen.

  Het gaat in deze regeling nadrukkelijk om maatregelen aan de ‘schil’ van het gebouw: isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. Dat betekent dat maatregelen in de sfeer van energieopwekking (zoals zonne- en windenergie) niet in aanmerking komen. Onder bepaalde voorwaarden komen zaken als isolerende deuren, CO2-gestuurde ventilatiesystemen en balansventilatie, douchesystemen met verwarming door afvalwater en waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem wél in aanmerking voor subsidie.

  Voor het aanbrengen van een zeer energiezuinig pakket kan een bonusbedrag van € 4.000 per woning worden aangevraagd. Daarvoor gelden speciale voorwaarden. De regeling is voorlopig van kracht tot 1 maart 2017. De subsidie kan vanaf 15 september worden aangevraagd bij www.rvo.nl.

  Subsidieplafonds
  Voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen aan het appartementencomplex geldt een bedrag per appartement c.q. per oppervlakte isolatie. In de regel zal de subsidie ca. 20% van de kosten bedragen.

   

  Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

  Individuele woningeigenaren moeten de maatregelen binnen vier maanden realiseren; VvE’s krijgen meer tijd: een jaar. VvE’s kunnen de subsidies voor energiebesparende maatregelen ‘stapelen’ met subsidies van lagere overheden. Dat geldt niet voor de subsidies voor proces- en advieskosten.

  Advies en begeleiding
  VvE’s die een energieadvies willen laten opstellen, moeten daarvoor een officiële EPA-adviseur inschakelen. In het advies moet staan welke maatregelen mogelijk zijn, welke investering daarvoor nodig is en wat het effect van de maatregelen is.

  Geadviseerd wordt om kritisch te zijn bij de keuze van een adviseur: die moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Een VvE kan bijvoorbeeld kiezen voor een advies van de bouwkundige afdeling van VvE Belang; daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij bij een van onze medewerkers:  010 4237979 of info@vve010.nl

  De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1september 2016.

  infographic