s01-1

VVE010
Welkom bij dé serviceorganisatie voor eigenaren

Veelgestelde vragen

 • Algemene vragen over de VvE

  Lees meer  >>
 • Wat is een VvE?

  De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en zorgt dat de verplichtingen die de eigenaren ten opzichte van elkaar hebben worden nagekomen.

  Waarom is een actieve VvE belangrijk?

  Ook al kost het af en toe wat vrije tijd, een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen. Alleen een actieve VvE zorgt voor een structureel goed onderhouden appartementengebouw. Een actieve VvE zorgt voor regelmatig onderhoud en voorkomt zo verwaarlozing, te hoge kosten en ingrijpen door de overheid.

  Wat is een actieve VvE?

  Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. De VvE heeft bovendien een bestuurder die de lopende zaken beheert.

  Wat is een slapende of niet-actieve VvE?

  Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of niet-actieve VvE.

  Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de VvE geregeld?

  Als eigenaren kunnen jullie de taken en bevoegdheden (ver)delen. Vaak ligt de verantwoording bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, maar ook deels of geheel worden toegekend aan een externe persoon, zoals een beheerder of administrateur.

  Hoe is een VvE samengesteld?

  Een VvE heeft, net als alle andere verenigingen, leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf en samen vormen zij de vergadering van eigenaren. Deze vergadering neemt alle besluiten.

  Wanneer ben ik lid van een VvE?

  De wet zegt dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren.

  Wat zijn mijn verplichtingen als lid van een VvE?

  Alle leden dragen samen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage en is gereserveerd om de staat van het appartementengebouw op peil te houden.

  Is het lidmaatschap van een VvE verplicht en kan ik het ook opzeggen?

  Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt ook het lidmaatschap van de VvE.

  Waar is een VvE verantwoordelijk voor?

  Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

  Wat als het niet lukt om als VvE gezamenlijk het onderhoud uit te voeren?

  Het zorgen voor gezamenlijk onderhoud kan een hele klus zijn. Zeker met veel achterstallig onderhoud. Soms lukt het dan ook niet om het onderhoud met elkaar op te pakken. Staat je appartement in Rotterdam, neem dan contact met ons op. Let op: VVE-010 is er uitsluitend voor VvE's binnen de Rotterdamse gemeente. Valt je VvE buiten gemeente Rotterdam, dan verwijzen wij je graag door.

  Wat zijn gezamenlijke delen van een appartementengebouw?

  De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal zijn dit het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook zaken zijn als trapverlichting, bellenborden, liften en dergelijke.

  Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

  Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denk je als VvE vooruit. Zo kan de VvE ruim op tijd inspelen op verwachte kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heb je snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

  Is een collectieve opstalverzekering verplicht?

  Ja, de splitsingsregelementen schrijven een collectieve opstalverzekering voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering.

  Wat is een splitsingsakte?

  In een splitsingsakte staat de omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand staan erin. Zo is in de splitsingsakte, aan de hand van een verdeelsleutel, bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE.

  Hoe kom ik aan een splitsingsakte?

  De notaris behoort je bij de aankoop van je appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement te geven. Doet hij dit niet dan kan je de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster brengt hier overigens wel kosten voor in rekening.

  Moet een VvE ingeschreven zijn in het Handelsregister?

  Ja, alle Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moeten zich registreren. 
  De Handelsregisterwet uit 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bestuurders van een VvE zijn.

  Hoe zit het met huurders in een VvE?

  Soms heeft een eigenaar zijn appartement verhuurd. Ook in dat geval is de eigenaar en niet de huurders het aanspreekpunt voor het onderhoud.

  Kan een VvE iets doen aan energiebesparing?

  Jazeker, eigenaren binnen een VvE kunnen gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld het aanpakken van achterstallig onderhoud een goed moment om eens na te denken over energiebesparing. De Rijksoverheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvE’s te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

  De adviseurs van VVE-010 staan voor u klaar voor advies en begeleiding.

  Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de Vereniging van Eigenaren?

  Als je van plan bent een appartement te kopen, dan heb je grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En als eigenaar van zo’n woning ben je automatisch - zelfs verplicht! - lid van de VvE. En daarbij horen allerlei rechten en plichten. VVE-010 heeft VvE-checklist ontwikkeld, een hulpmiddel om alles goed op een rijtje te krijgen vóórdat je de koopakte tekent.

 • VvE’s en financiën

  Lees meer  >>
 • Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

  Het is de bedoeling dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren elk jaar verantwoording aflegt over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar.

  Wat is een onderhoudsfonds?

  Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben.

  Wat zijn de maandelijkse kosten voor het onderhoudsfonds?

  De bijdrage van eigenaren is voor een deel afhankelijk van verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat en voor een deel van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

  Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten om mee te betalen als de VvE slapend is?

  Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

  Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, tel.nr. 088-3626000.  Dit geldt uiteraard alleen voor VvE’s in Rotterdam.

 • VVE-010 algemeen

  Lees meer  >>
 • Kan VVE-010 ons helpen bij het opstarten van onze VvE?

  Ja, wij kunnen je op weg helpen en kosteloos je VvE activeren. Je kunt het ook zelf doen. Hiervoor hebben wij een starterspakket samengesteld.

  Kan VVE-010 ons helpen bij het beheren van onze VvE?

  Nee, hier zijn gespecialiseerde beheerkantoren voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat je VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak.

  Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

  Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Er is één uitzondering. Een aantal eigenaren heeft een brief gekregen van de gemeente dat hun VvE deel uit maakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

  Wij hebben een conflict met onze beheerder. Kan VVE-010 bemiddelen?

  Nee, wij mengen ons niet in de relatie tussen VvE’s en hun beheerders. Wij kunnen eigenaren wel informatie geven over hun rechten en plichten ten aanzien van de VvE. Onze adviseurs kunnen ook adviseren over welke stappen eigenaren kunnen zetten om het conflict op te lossen.

  Kun je bij VVE-010 terecht voor subsidies?

  Ja en nee. VVE-010 verstrekt zelf geen subsidies. In onze projectmatige aanpak helpen we eigenaren wel met het aanvragen van gemeentelijke subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, als de VvE daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast wijzen we VvE’s op de mogelijkheden van overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

  Waarom alleen in het Nederlands?

  VVE-010 communiceert alleen in het Nederlands. Net als gemeente Rotterdam en woningcorporaties Havensteder, Woonstad Rotterdam en Woonbron kiezen wij ervoor om in Rotterdam één gemeenschappelijke taal te gebruiken: het Nederlands. Overigens kent Rotterdam meer dan 160 nationaliteiten, velen met een eigen taal. Het is dus ook praktisch onhaalbaar om volledig te zijn en iedereen in de eigen taal te bedienen.

Contact

ma t/m vr
09:00 - 17:00

Pleinweg 218d
3083EW Rotterdam