loading

Activeer je VVE

Ben je eigenaar van een appartement? Dan is jouw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En daar ben je lid van, samen met de buren. Het is verplicht om een actieve VvE te hebben. En dat is ook prettig. Want een actieve VvE spaart voor onderhoud, biedt zekerheid en draagt bij aan wooncomfort. Maar wat houdt dat precies in, een actieve VvE?

actieve vve vve010

Een actieve VvE

 • Vergadert minimaal één keer per jaar
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Heeft een gezamenlijke opstalverzekering
 • Voert onderhoud uit volgens een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Spaart voor groot onderhoud in de toekomst (reservefonds)

vve activeren vve010

Een VvE activeren

Is er een tijd niet vergaderd en weten de leden misschien niet eens dat ze in een VvE zitten? Dan is er sprake van een ‘slapende VvE’. Om deze te activeren zet je de volgende stappen:

 • Schrijf een vergadering uit en nodig de leden hiervoor uit. In het splitsingsreglement staat meestal vermeld hoeveel eigenaren minimaal op de vergadering aanwezig moeten zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. In de splitsingsakte staat ook hoeveel tijd er tussen de uitnodiging en de vergadering moet zitten.
 • Kies een bestuurder
 • Schrijf de VvE in bij de Kamer van Koophandel (wettelijk verplicht)
 • Zorg dat de VvE een bankrekening heeft
 • Zorg dat de VvE de wettelijk verplichte verzekeringen heeft afgesloten
 • Maak een begroting voor onderhoud en stel op basis hiervan de maandelijkse VvE-bijdrage vast

zelf doen vve010

Zelf doen

Om het je makkelijker te maken hebben wij een handig starterspakket samengesteld. Hierin vind je belangrijke informatie voor het zelfstandig opstarten van je VvE. Ook bevat het pakket documenten voor als je zelf de administratie en het beheer gaat doen.

Het starterspakket bevat een begeleidende brief en een aantal brochures (PDF):

En voorbeelddocumenten voor de opstart van je VvE (Word):

modelreglementen vve010

Modelreglementen

Als je een appartement koopt, hoor je van de notaris ook een splitsingsakte te krijgen. Dit is de oprichtingsakte van de VvE. Hierin staat onder andere voor welk deel iedere eigenaar hoort bij te dragen in de kosten. In vrijwel alle splitsingsakten wordt verwezen naar een zogenaamd ‘Modelreglement’. In het Modelreglement staan algemene regels en bepalingen. Zijn er uitzonderingen en toevoegingen, dan komen die in de splitsingsakte. De meest gebruikte modelreglementen zijn hieronder te downloaden. In je splitsingsakte staat het jaartal vermeld van het Modelreglement dat voor jou van toepassing is.

Bekijk ons filmpje over de juridische gelaagdheid van een VvE

 

Praktische zaken

- Vergaderen

Om zaken te kunnen regelen binnen je VvE moet je met je buren overleggen. Je VvE is zelfs verplicht om één keer per jaar te vergaderen.

- Bestuur

Een andere verplichting is dat je VvE een bestuur kiest. Je mag daarin ook externe personen benoemen. Een beheerder bijvoorbeeld. Het bestuur heeft tot taak de besluiten die in de vergaderingen genomen zijn uit te voeren. Het bestuur beheert ook de financiële middelen. Eén keer per jaar legt het bestuur daarvoor verantwoording af. Het bestuur of de beheerder stelt ook een begroting op voor het lopende of komende jaar. Op basis daarvan doet het bestuur een voorstel voor de VvE-bijdrage die de eigenaren gaan betalen.

- VvE-bijdrage

De VvE-bijdrage bestaat uit twee delen. Allereerst spaart de VvE voor het reservefonds. Dit is bedoeld om de staat van het hele appartementengebouw op peil te houden. Daarnaast wordt bij de maandelijkse bijdrage ook rekening gehouden met andere kostenposten. Denk hierbij aan kosten voor een gezamenlijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, de schoonmaak van het portiek of het trappenhuis, de reservering voor onderhoud en reparatie, eventuele contracten en het algemene beheer.

 

Heb je extra hulp nodig bij het activeren van de VvE? Of willen mede-eigenaren niet meewerken? Neem dan contact met ons op.

Top 5 tips

De VvE moet wettelijk verplicht een reservefonds voor onderhoud hebben.

Dit moet op basis van een MJOP of gevuld zijn 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Lees meer

Zorg dat je VvE actief is. Anders geeft de bank bij verkoop de koper waarschijnlijk geen hypotheek.

Tevens is het sowieso verplicht te sparen voor onderhoud.

Activeer je VVE

Maak een huishoudelijk reglement.

Dit is een aanvulling op de regels in de wet en de splitsingsakte.

Download voorbeeld

Een actieve VvE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een VvE eigenlijk?

Kom langs bij VVE-010. Of kom naar een informatiebijeenkomst.