Activiteiten

WEBINAR: Verduurzaming voor kleine VvE's

Datum 13-09-2021
19:30 tot 21:00
Locatie Webinar

In Rotterdam is ongeveer de helft van het woningbezit in collectief eigendom van Verenigingen van Eigenaars. En 70% daarvan is te bestempelen als 'kleine VvE'. Daarmee wordt bedoeld: niet groter dan zeven appartementsrechten. De gemeente Rotterdam en VVE-010 willen in deze periode, waarin veel mensen meer dan gewoonlijk thuis zijn (geweest), extra aandacht besteden aan verduurzaming van woningen en in het bijzonder van de kleine VvE's.

Daarom is een budget vrijgemaakt voor subsidie speciaal voor deze doelgroep. En we hebben een programma om appartementseigenaars van kleine VvE's te informeren hierover. Dat begint bij een infoavond waarin we dit programma en de stimuleringsmaatregelen uiteenzetten en toelichten. Ook wordt beknopt een aantal technische aspecten van verduurzaming behandeld en vragen daarover worden zoveel mogelijk beantwoord in de chat door een technisch adviseur. En er is een VvE die komt vertellen hoe ze hun duurzame renovatie aangepakt hebben.

Wanneer je vervolgens meteen aan de slag wilt met jouw VvE dan is er kort daarna een verdiepingsslag te maken met de cursus 'Kleine VvE's Met Energie'.

De avond is informeel van opzet en iedereen is van harte welkom. Als je je inschrijft, krijg je vóór de bijeenkomst per e-mail een link voor de digitale bijeenkomst.

Deelnemen
loading