Activiteiten

WEBINAR: Verduurzaming voor kleine VvE's

Datum 25-11-2020
19:30 tot 21:00
Locatie Webinar

In Rotterdam is ongeveer de helft van het woningbezit in collectief eigendom van Verenigingen van Eigenaars. En 70% daarvan is te bestempelen als 'kleine VvE'. Daarmee wordt bedoeld: niet groter dan zeven appartementsrechten. De gemeente Rotterdam en VVE-010 willen in deze periode, waarin veel mensen meer dan gewoonlijk thuis zijn, extra aandacht besteden aan verduurzaming van woningen en in het bijzonder van de kleine VvE's.

Daarom is een budget vrijgemaakt voor subsidie speciaal voor deze doelgroep. En we hebben een programma om appartementseigenaars van kleine VvE's te informeren hierover. Te beginnen met een infoavond waarin we dit programma en de stimuleringsmaatregelen uiteenzetten en toelichten.

De avond is informeel van opzet en iedereen is van harte welkom. Als u zich inschrijft, krijgt u vóór de bijeenkomst per e-mail een link voor de digitale bijeenkomst.

NB Inschrijven is niet meer mogelijk.

loading