Alles over VvE's

Woon je in een boven- of benedenwoning? Of in een portiek met andere bewoners? Grote kans dat je lid bent van de Vereniging van Eigenaren (VvE), samen met de buren. Maar wat doet de VvE precies? Wat zijn je rechten en plichten? Voor prettig wonen is het belangrijk volledig geïnformeerd te zijn over jouw VvE.

check vve010

Automatisch VvE-lid

Wanneer je met meerdere woningen onder een dak zit, ben je automatisch lid van de VvE. De naam zegt het al, de vereniging wordt gevormd door alle eigenaren. Deze vereniging komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. En zij is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van jullie pand. Daarbij gaat het om de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw, zoals de gevels, het trappenhuis, het dak of de verwarmingsinstallatie. Voor jouw VvE staat dat in de splitsingsakte beschreven. Voor dit beheer en onderhoud betaal je een maandelijkse VvE-bijdrage.

In een appartementengebouw kunnen sommige appartementen groter zijn dan andere. De splitsingsakte bevat hiervoor een verdeelsleutel: de breukdelen. De hoogte van de maandelijkse bijdrage is hierop gebaseerd en kan daardoor per appartement verschillen.

Is je VvE nog niet actief? Kijk dan op de pagina Activeer je VvE.

checkclipboard vve010

Organisatie

Net als andere verenigingen, heeft een VvE een ledenvergadering en een bestuur. Het belangrijkste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars. Deze besluit over de gemeenschappelijke zaken. Het bestuur of een ander bevoegd VvE-orgaan moet dit uitvoeren. In het bestuur zitten één of meer bestuurders. Het aantal moet oneven zijn.

Minimaal één keer per jaar vergaderen de leden en het bestuur over het beheer, de financiën en het onderhoud van het appartementengebouw. Het bestuur en/of beheerder adviseert bijvoorbeeld de ledenvergadering over de hoogte van de maandelijkse bijdragen.

Ook ziet de VvE erop toe dat alle eigenaren hun verplichtingen nakomen. Denk aan het op tijd betalen van de maandelijkse bijdrage. En dat iedereen zich houdt aan de huisregels.

onderhoud vve010

Onderhoud

Het doel van je VvE is te zorgen dat jullie pand in goede staat blijft. En daarvoor is het belangrijk om het onderhoud goed te plannen. Daar is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor. In een MJOP staat de technische staat van het gebouw omschreven. Ook bevat het plan de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren, met kostenindicatie of begroting. Op basis van die kostenraming wordt de maandelijkse verplichte VvE-bijdrage vastgesteld. Zo weet je zeker dat je genoeg spaart voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kun je laten opstellen door een bouwkundig adviesbureau.

Sinds 1 januari 2018 is het overigens wettelijk verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud (reservefonds). De hoogte van deze reservering volgt uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Een jaarlijkse reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw volstaat ook.

Het geld in het reservefonds is puur voor het (groot-)onderhoud van het pand. Daarnaast betalen de eigenaren ook voor de reguliere lasten van de VvE, zoals verzekeringen en schoonmaakkosten.

VVE-010 adviseert om het onderhoud zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Vaak weegt de lagere energierekening ruimschoots op tegen de kosten van de investering door de VvE. Lees hier meer over op de pagina Maak je VvE duurzaam.

Spaart jouw VvE genoeg voor groot onderhoud? Klik hier

Bekijk onze filmpjes over wat een VvE is en doet

Top 5 tips

Wat is een onderhoudsfonds?

Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben. De bijdrage van eigenaren aan dit fonds is afhankelijk van de verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat én van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat jouw VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

Welke verzekeringen zijn voor VvE's verplicht?

Verplicht is de collectieve opstalverzekering voor de VvE. Dat schrijven de splitsingsregelementen voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering. Ook verplicht is de VvE Aansprakelijkheidsverzekering. Niet verplicht maar wel handig zijn de VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een Rechtsbijstandsverzekering voor VvE's.

Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten mee te betalen als de VvE slapend is?

Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, tel.nr. 088-3626000. Dit geldt uiteraard alleen voor VvE's in Rotterdam.