loading

Nieuwsoverzicht

De werkzaamheden moeten nog even afgestemd worden met andere ingrepen in de buurt, zoals de vervanging van het riool. Maar afgesproken is dat ze


Een aantal bewoners van de VvE Bergsingel in de wijk Liskwartier heeft vorig najaar de daken van hun tuinschuren vergroend.
Nu groeien op daken van 18

Veel VvE's stuiten in de praktijk op grote barrières bij het verduurzamen van hun wooncomplex. Stichting VvE Belang vindt het daarom tijd de

Wat betekent de energietransitie in Rotterdam voor jou als bewoner van de stad? Wat zijn de gevolgen voor je huis, je directe leefomgeving, je werk?

Het waterschap Hollandse Delta heeft de Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta (RAHD) bekendgemaakt. Deze nieuwe subsidie voor

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Platform31 heeft de afgelopen drie jaar samen met de Stroomversnelling het innovatieprogramma VvE's naar Nul op de Meter uitgevoerd, met als doel

Criminelen maken graag gebruik van luxe woningen in hoogbouwcomplexen. Deze woonvorm biedt vaak de anonimiteit die criminelen op prijs stellen

Heeft jouw VvE plannen om het dak van het pand te vergroenen? Een mooie ambitie! Want het betekent onder andere verlenging van de levensduur van het

Pagina 7 van 11
Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming