loading

Vanaf 2020 verandering subsidie zelf opgewekte energie

De regeling verlaagd tarief, ofwel de postcoderoosregeling, is geëvalueerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Minister Wiebes legt uit wat hij van plan is met de regeling. Hij wil deze behouden in de huidige vorm tot 2020. Doel is deze daarna op te nemen in de aankomende terugleversubsidie. Wiebes geeft aan dat hij deze samen met betrokken partijen verder wil uitwerken. Er wordt onderzocht hoe projecten van energiecoöperaties hierin opgenomen kunnen worden.

De bedoeling is dat zowel de 'salderingsregeling', waarbij huishoudens zelf terugleveren aan het net, en de postcoderoosregeling worden vervangen door een terugleversubsidie. Daarbij wordt aangegeven dat belang wordt gehecht aan een goede invulling voor collectieve bewonersgroepen (VvE's of energiecoöperatie). Ook wordt erkend dat het belangrijk blijft dat mensen zonder eigen dak ook kunnen deelnemen aan het opwekken van zonne-energie. Voor meer informatie zie www.hieropgewekt.nl/nieuws/rapport-evaluatie-postcoderoosregeling-beschikbaar.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming