loading

Subsidie voor energiebesparing VvE's gewijzigd en verlengd

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's, woonverenigingen en wooncoƶperaties is verlengd tot en met 31 december 2022. Dit is gunstig voor verenigingen die bezig zijn met het verduurzamen van hun gebouw. Zij krijgen hierdoor meer ruimte om het besluitvormingsproces binnen de vereniging goed te doorlopen.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • energieadvies
  • procesbegeleiding
  • meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • energiebesparende maatregelen aan het gebouw

Wijzigingen SEEH voor VvE's

Per 1 september 2019 is een aantal voorwaarden gewijzigd voor VvE's. VvE's moesten bijvoorbeeld eerst minimaal 70% van de oppervlakte isoleren. Dat was het hele dak of vloer/bodem. Die voorwaarden zijn nu soepeler.

De maatregel rondom glas is aangepast en aangescherpt. De energieprestatiegarantie en de maatregel douchewarmteterugwinning zijn uit de subsidie gehaald.

Meer weten?

Publicatie Staatscourant
Alle informatie over de gewijzigde SEEH voor VvE's
'Huis isoleren? Krijg tot 10.000 euro subsidie' (Rotterdamenergiebesparing.nl)

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming