loading

VVE-010: 10 jaar VvE's verder geholpen

VVE-010 bestaat tien jaar. In die periode heeft dit Rotterdamse VvE-serviceloket enkele duizenden appartementseigenaren begeleid bij het activeren van hun VvE en het onderhoud en verduurzamen van hun gebouw. Activeren van VvE's is belangrijk omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de appartementen. Dit heeft positieve effecten op de leefbaarheid van de wijken en de stad Rotterdam.

De Rotterdamse woningvoorraad bestaat voor een groot deel, 41% van de woningen, uit VvE's. Wil Rotterdam een aantrekkelijke woonstad zijn en blijven, dan zal nadrukkelijk ook aandacht naar deze VvE's uit moeten gaan. De problematiek van kleine kwetsbare VvE's in de oude stadswijken is een belangrijke pijler van VVE-010. Zeker 'op Zuid', waar achterstanden groot zijn en waar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) het tij wil keren.

De projectmatige aanpak (PA) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een effectief middel om eigenaren in VvE's in dit deel van de stad te stimuleren, verenigingen actief te maken en het onderhoud serieus op te pakken. Daarmee hebben zo’n 3.500 appartementen een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) ontvangen en zijn begeleid in het uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud. Buiten de PA heeft VVE-010 ook enkele honderden VvE's geholpen met activeren.

Daarbij houdt het niet op. De Rotterdamse klimaatdoelstellingen zijn ambitieus. Dat betekent ook voor VvE's een opgave om maatregelen te treffen. VVE-010 weet uit ervaring dat het in beweging krijgen van VvE's om te verduurzamen een opgave is. Daarom begeleidt zij, onder andere met subsidiegelden van de gemeente Rotterdam, VvE's naar het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Dat zijn tot nu toe 40 VvE's, bij elkaar 2.000 appartementen. De weg is lang maar kansrijk met hulp van de inzet van VVE-010.

Frank Peters, directeur VVE-010: "De afgelopen tien jaar hebben we veel bereikt, samen met onze samenwerkingspartners. Die samenwerking willen we koesteren en de komende jaren intensiveren om samen te werken aan de stedelijke VvE-opgave op drie niveaus. Ten eerste de basis op orde krijgen: slapende VvE's in de oude stadswijken activeren via de projectmatige aanpak maar ook via informatiebijeenkomsten en 'losse activeringen'. Als de basis op orde is blijft de beheerstructuur van meerdere kleine VvE's in een bouwblok kwetsbaar. VVE-010 denkt mee en faciliteert een aanpak tot samenwerking van VvE's op bouwblokniveau. En ten slotte, ook bij grote VvE's die qua beheer op orde zijn en financieel gezond, is de langetermijninstandhouding een kwestie, met name als het gaat om de energietransitie. Daarom werken we aan verduurzaming van VvE's met een verduurzamingsambitie."

Op 31 oktober viert VVE-010 haar lustrum in de Maassilo met onder andere een serie masterclasses over het goed en duurzaam beheer van VvE's. Bas Kurvers, wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving, zal de middag afsluiten. Centraal op het lustrum staan de uitdagingen van de Rotterdamse VvE's en de instrumenten en partners die ze daarbij kunnen helpen.

Download het persbericht

Bekijk de lustrumfilm van VVE-010 op YouTube

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming