loading

Last call: subsidie energieadvies VvE's nog tot 31 maart 2020

Grote Rotterdamse VvE's met duurzame ambities kunnen nog tot 31 maart 2020 begeleiding aanvragen voor een intensief adviestraject. Bij dit traject, waar subsidie voor is, wordt de VvE begeleid door een ervaren, onafhankelijke adviseur. De adviseur doet onder andere een bouwkundige opname van het pand, stelt energiebesparende maatregelen voor en bekijkt financieringsmogelijkheden. Van de mogelijke scenario's is de meest vergaande variant een toekomstbestendige woning met een minimale energierekening. Uiteraard wordt ook gekeken naar andere, minder vergaande varianten. Uiteindelijk is draagvlak bij alle bewoners nodig voor een haalbaar en betaalbaar plan.

Met deze subsidie heeft VVE-010 de afgelopen jaren 40 VvE's, met bij elkaar zo'n 2300 appartementen, geholpen om tot duurzame energiescenario's te komen. Kort geleden hebben meerdere VvE's een investeringsbesluit genomen om over te gaan tot uitvoering van maatregelen. Diverse andere VvE's zijn met behulp van het adviestraject nog bezig om een keuze te maken die past bij de wensen van de leden en het huishoudboekje van de VvE.

Het slim koppelen van groot onderhoud aan verduurzaming levert vaak al veel winst op. Voor houten kozijnen bijvoorbeeld zijn geregeld schilderwerk en reparaties nodig, waarvoor je nu spaart. Door het plaatsen van nieuwe kozijnen vermijd je onderhoud op het schilderwerk en kun je meer investeren in nieuwe, energetisch hoogwaardige kozijnen.

Voorwaarden

Het adviestraject wordt betaald door de gemeente Rotterdam via een Europese subsidie (ELENA). Het traject is gratis als de VvE aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Ook zal per fase door de ALV een akkoord gegeven moeten worden voordat de volgende fase kan starten. Het adviestraject vraagt een actieve inbreng door de VvE vanuit bewoners. Voorwaarden voor deelname aan het traject, de VvE is:

✓ Actief (o.a. ingeschreven KvK en een MJOP)
✓ Financieel gezond
✓ Serieus bezig met verduurzamen en heeft verduurzamingspotentie
✓ Bereid een driedaagse cursus te volgen
✓ Tien of meer eenheden groot

Heeft jouw VvE interesse? Vraag dan snel een intakegesprek aan, bij voorkeur vóór eind februari 2020 i.v.m. de benodigde tijd voor het indienen van de subsidieaanvraag. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.vve010.nl/energieadvies.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming