loading

"Er liggen vrijwel altijd kansen voor zonnepanelen bij een VvE"

Als Rotterdam mee wil in de energietransitie, spelen woningen - en dus ook VvE's - een rol van betekenis. En dat zijn er nogal wat: de stad telt ongeveer 13.000 VvE's. Technisch adviseur Wim Schutten deelt zijn ervaringen met VvE's.

Als technisch aanspreekpunt helpt Wim iedereen die met zijn of haar VvE aan de slag wil met de verduurzaming, zoals zonnepanelen. Hij vertelt over zijn ervaringen als adviseur bij VVE-010 voor VvE's. "Ik heb ruim veertig VvE's bezocht. Op basis van mijn ervaringen en enkele gesprekken met de VvE maak ik op verzoek een plan van de mogelijkheden in hun specifieke situatie. Zo help ik de verenigingsleden stap voor stap verder in hun zoektocht naar het gebruik van zonnepanelen. Ook geef ik workshops over hoe je kunt berekenen wat bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen opleveren."

Interessante toevoeging

Een gesprek over zonnepanelen beginnen is volgens Wim pas effectief wanneer een VvE zijn overige zaakjes goed op orde heeft. "Je loopt er nog wel eens tegenaan dat een VvE moeite heeft om een gebouw te onderhouden. Het reguliere onderhoud moet goed geregeld zijn: zorgen dat het dak niet lekt, dat het schilderwerk bijgehouden wordt en de elektra functioneert. Duurzaamheid wordt namelijk door velen gezien als een interessante toevoeging, maar men participeert alleen wanneer alles in het gebouw op orde is."

Bij de gemiddelde VvE ontmoet Wim meestal een groep vertegenwoordigers uit de 'technische commissie'. "Ze zijn gemiddeld wat ouder – vaak 50-plussers – met wat meer tijd en willen graag het gesprek voeren over zonnepanelen. Soms stuiten ze op tegenstand en hebben ze moeite om de rest van de bewoners binnen de VvE mee te krijgen. En dat is prima: mensen mogen er wat van vinden. Sommige bewoners vinden het fantastisch, anderen geven aan dat ze er geen belang bij hebben. Ze zien zonnepanelen bijvoorbeeld nog niet altijd als een toevoeging aan hun woonplezier."

Keuzes maken

Is er bereidheid om zonnepanelen te overwegen, dan liggen er vrijwel altijd kansen bij een VvE. "Technische belemmeringen spelen bijna nooit een rol", weet Wim. "De meeste panden van VvE's hebben een groot dak en zijn daardoor geschikt voor zonnepanelen. Daarmee kun je zelfvoorzienend worden wat elektriciteit betreft. Daarvoor moeten wel keuzes gemaakt worden: gebruik je de zelf opgewekte stroom voor het gemeenschappelijk belang (de lift en verlichting in gemeenschappelijke ruimtes)? Of stel je die elektriciteit ook beschikbaar voor particuliere bewoners? En ga je voor de benodigde investering een extra inleg vragen van de bewoners of gebruik maken van een lening?"

Hoe krijg je medebewoners mee in je verduurzaming? "100 procent draagvlak is fijn, maar het kan ook met minder. Vaak is er sprake van een samenstelling van kopers en huurders binnen één complex. Dat maakt het wat ingewikkeld. Voordat je zonnepanelen laat plaatsen is het belangrijk dat álle bewoners toestemming hebben gegeven dat het dak voor zonne-energie gebruikt gaat worden."

VVE-010 ondersteunt VvE's die werk willen maken van duurzaamheid. Zo zijn er de gratis informatiebijeenkomsten 'Zonnepanelen en meer' en cursussen 'Rekenen aan zon'? Kijk voor meer informatie en data in het activiteitenoverzicht.

Dit artikel is ook verschenen op 010duurzaamstad.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming