Rotterdamse Energietransitielening voor VvE's begin 2021 beschikbaar

VvE's kunnen vanaf het eerste kwartaal volgend jaar bij de gemeente Rotterdam geld lenen voor energiebesparende en gebouwverbeterende activiteiten. De energietransitielening is onderdeel van het Energietransitiefonds. In eerste instantie komen Rotterdamse VvE's vanaf acht eenheden in aanmerking, later ook de kleinere VvE's.

Ook voor onderhoud en woningverbetering

De Rotterdamse energietransitielening is voor VvE's aanvullend op het Nationaal Warmtefonds. Het Nationaal Warmtefonds staat namelijk slechts in beperkte mate het meefinancieren van onderhoudswerkzaamheden toe. Het nemen van verduurzamende maatregelen is echter vaak juist onderdeel van een grotere onderhoudsingreep. De energietransitielening voorziet daarom wel in de financiering van noodzakelijk onderhoud en gebouwverbeteringen. Voorbeelden hiervan zijn onderhoud aan dakbedekking en metselwerk, het saneren van asbest, het vergroten van de woning en het vervangen van leidingwerk en installaties. Ook is het mogelijk investeringen op het gebied van energietransitie en circulariteit te financieren, zoals zonnepanelen en laadpunten voor elektrische auto's.

Lening vanaf € 25.000

Voor VvE's bedraagt de lening ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000. Per appartementsrecht geldt een maximumbedrag van € 25.000. Het fondsbeheer van deze regeling zal worden ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De regeling start voor VvE's vanaf acht eenheden, maar wordt in een later stadium ook toegankelijk voor kleinere VvE's. Omdat het Rijk niet op korte termijn met een lening komt voor deze VvE's, richt Rotterdam zelf zo'n regeling in. Deze vergt echter nog meer voorbereiding.

Betaalbaarheid energietransitie

Het Rotterdamse Energietransitiefonds heeft als belangrijkste doelstellingen de reductie van de uitstoot van C02, de verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen (circulariteit). Een van de grootste uitdagingen voor het behalen van deze doelstellingen is de vraag hoe wordt zorggedragen voor een haalbare en betaalbare energietransitie voor de inwoner van Rotterdam. Het verstrekken van een goedkope lening om de benodigde duurzame investeringen te bekostigen/financieren, zal mede helpen om deze uitgangspunten bij de energietransitie waar te maken.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming
loading