loading

Thema's - Platform VvE-besturen

VVE-010 is bezig met de ontwikkeling van een zelfstandig Rotterdams platform voor en van VvE-besturen. Het platform wordt opgericht voor het delen van kennis en ervaring tussen actieve besturen en commissieleden. Zo hoeven besturen niet zelf steeds opnieuw het wiel uit te vinden. En dat is belangrijk, want VvE-besturen zijn van groot belang voor de stad. Door hun kennis, kunde en inspanning blijven gebouwen in goed onderhouden staat. En ze formuleren antwoorden op actuele zaken. Denk aan de energietransitie, nieuwe wetgeving inzake reservering, stijging van bouwkosten en een stijgende woningmarkt.

Door het delen van kennis kunnen zij hun taken beter uitvoeren. Het op- en uitbouwen van een netwerk van VvE-besturen maakt hun werk makkelijker, effectiever en hopelijk ook leuker! Daarnaast is een platform van besturen en commissieleden een ingang voor niet-commerciële partijen om relevante informatie te delen en te bespreken.

platform vve besturen vve010 intro

Wijkniveau

Het platform bevindt zich in de opstartfase. Het idee is om op wijkniveau VvE-besturen bij elkaar te brengen. Op deze schaal worden de meeste raakvlakken verwacht vanwege de specifieke lokale omstandigheden en vergelijkbare problematiek. Daarnaast is fysieke nabijheid van medebesturen een voordeel.

In eerste instantie worden daarom publieke bijeenkomsten gehouden op wijkniveau. Als blijkt dat er behoefte is aan bijeenkomsten op grotere schaal dan wordt daar gehoor aan gegeven. Het idee is om via een website het platform te ondersteunen. Een platformbestuur zal intensief contact onderhouden met de groepen op wijkniveau.

 

VvE-besturen belangrijk voor de stad

In Rotterdam zijn ongeveer 13.000 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in alle denkbare soorten en maten. Daarvan zijn er ongeveer 3.500 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is in het belang van de gehele Rotterdamse samenleving dat zowel de woningen als de woonomgeving van goede kwaliteit zijn en in goede staat verkeren. Het instellen van een platform van en voor Rotterdamse VvE's kan een belangrijke bijdrage leveren aan bovengenoemd belang via informatie-uitwisseling tussen VvE's en mogelijk belangenbehartiging voor alle VvE’s op termijn.