Thema's - Wateroverlast

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker merkbaar. Lange(re) perioden van grote droogte en intensieve buien wisselen elkaar af. En daarnaast wordt het steeds warmer en zijn er meer extreem harde buien.

Jouw VvE kan meehelpen om Rotterdam voor te bereiden op klimaatverandering. En tegelijkertijd de kwaliteit van je wooncomplex en de wijk te verbeteren, met dakparkjes, mooiere en groenere tuinen, koeler binnen- en buitenklimaat.

wateroverlast

Hier heeft de VvE last van...

Water kan op vele manieren overlast veroorzaken. Op straat, in de tuin, in de kruipruimte of in de kelder of souterrain. En ook in huis, afkomstig van het dak of de straat.

In alle gevallen kan hierdoor kleine of grote schade ontstaan, of ongemak. In een blubberige tuin zit je minder lekker dan in een droge. Een muffe, schimmelige kelder komt het wooncomfort niet ten goede en kan gezondheidsrisico's vormen. Op termijn kan het gebouw aangetast worden.

...en dit kunnen we eraan doen

Als de wateroverlast een gemeenschappelijk onderdeel van de VvE betreft, is het een gedeeld probleem. Maar soms kan het nuttig en leuk zijn om samen met de mede-eigenaren/-bewoners een 'waterproject' te doen, los van de vraag of het een VvE-verplichting is. De kunst is van het wooncomplex en de tuin (en eventueel een deel van de straat) een spons te maken. Water bergen als er te veel van is, de voorraad aanspreken als het ergens voor te gebruiken is. En daarnaast zorgen dat het water onbelemmerd weg kan lopen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden die interessant zijn voor VvE's.

hier heeft vve last van

dit is wat er gedaan kan worden

 

hergebruik vve0101. Hergebruik

Regenwater is prima opnieuw te gebruiken. In de eerste plaats voor het bewateren van de tuin. Dit kan met een regenton, waarbij het water vanaf het dak via de regenpijp in de ton loopt. Of koppel de regenpijp los van het riool en laat het water de tuin in stromen. Daarmee wordt het riool ontlast (minder overstromingen op straat) en wordt de tuin vochtig gehouden. De regenpijp loskoppelen van het riool kan alleen als het overtollige water in de tuin goed weg kan lopen. Hiervoor kan je bijvoorbeeld gebruikmaken van grind in de tuin en infiltratiekratten. Een vijver is ook een goede waterbuffer.

Naast in de tuin is hemelwater ook binnenshuis te gebruiken. Met een hemelwatersysteem kun je voor je wc, de wasmachine en de buitenkraan (gefilterd) hemelwater gebruiken. Dit water ligt meestal opgeslagen in een tank onder de grond. Een zak in de kruipruimte kan ook. Zo kan je jaarlijks tot wel 50% van het watergebruik besparen.

verduurzamen vve0102. Vergroenen

Het vergroenen van je huis en tuin helpt ook tegen te veel water. Een groen dak kan water opvangen bij extreme regenbuien. Door de langzamere afvoer, en opname door de planten, wordt het riool ontlast. Een ander voordeel van een groen dak is dat het door de aarde en planten extra beschermd is tegen weersinvloeden en daardoor langer meegaat. Dat kun je als VvE als winst inboeken in de MJOP. En in de zomer is het onder een groen dak koeler dan onder een zwart (bitumen) dak. 

Eenvoudig te realiseren: tegel eruit, groen erin. Tegels in de tuin of tegen de gevel zorgen ervoor dat water minder makkelijk de grond in kan lopen. Hierdoor ontstaan er plassen. Als je de tegels vervangt door planten of struiken, dan kan het water de grond in. Dit geldt ook voor het aanleggen van een geveltuintje.


De gemeente Rotterdam kent een Deltaplan Water. Projectmanager John Verlinde van de gemeente legt uit wat dit is en wat Rotterdammers zelf kunnen doen om de stad waterbestendig te houden.

Bekijk in het filmpje hoe je je tuin in eenvoudige stappen klaar maakt voor de toekomst. Geen natte voeten meer en de tuin knapt er enorm van op.

Een groen dak op ons VvE-gebouw?

Heeft jouw VvE plannen om het dak van het pand te vergroenen? Een mooie ambitie!

Want het betekent onder andere verlenging van de levensduur van het dak, meer (eigen) groene buitenruimte en een oplossing voor wateroverlast. Denk ook aan de combinatie met zonnepanelen. Er zijn interessante subsidies om zo'n dak aan te leggen.

Bekijk samen met de andere VvE-leden wat de wensen en mogelijkheden zijn. Met een goede voorbereiding is de kans groot dat jullie dakproject slaagt.

Download onze folder met meer informatie hierover


praktisch vve010Voorbeeld

Een aantal bewoners van de VvE Bergsingel in de wijk Liskwartier heeft najaar 2018 de daken van hun tuinschuren vergroend. Nu groeien op daken van 18 schuren plantjes. Eigenlijk zijn het negen daken, want het zijn 'twee-schuren-onder-één-dak'. Het begon met een berichtje in de krant over groene daken. Sabina van der Spek en Rianne van der Kooij wilden dit ook, om meerdere redenen.

"De put op onze binnenplaats loopt bij veel regen af en toe over. Groene daken helpen hiertegen omdat ze overtollig water vasthouden. Verder hebben we net een heel warme zomer achter de rug. Plantjes op het dak in plaats van zwart bitumen brengt verkoeling. En daarbij zorgen al die extra groenstroken in de binnenruimte voor een veel mooier beeld. Helemaal als in de lente dakplantjes gaan bloeien."

Lees het interview

subsidiesSubsidies

Voor het aanleggen van een daktuin heeft Rotterdam een speciale subsidie van 15 euro per vierkante meter. Ook hebben de waterschappen een bijdrageregeling. Deze is ook aan te vragen door VvE's die aan de slag gaan met nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer.

VvE’s in het noorden van Rotterdam kunnen terecht bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Voor VvE’s in Rotterdam-Zuid die onder het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollandse Delta vallen, is ook een regeling beschikbaar.


Meer weten? Ga voor kennis en inspiratie naar:

 • Water Sensitive Rotterdam
  Verhalen en tips van en voor Rotterdammers die actief zijn met het voorbereiden van de stad op klimaatverandering.
  - Ga naar de website

 • Waterloket Rotterdam
  Het Waterloket houdt je op de hoogte van het waternieuws in Rotterdam. Op de website vind je tips hoe je bijvoorbeeld problemen met water en riolering kunt voorkomen.
  - Ga naar de website

 • Groene daken Rotterdam
  Deze pagina van de gemeente Rotterdam helpt je verder op weg met de aanleg van groene daken, onder andere met informatie over subsidiemogelijkheden.
  - Ga naar de website

 • Tuintips Rotterdam
  Een pagina van de gemeente Rotterdam met tips hoe je je eigen tuin aangenamer kunt maken en daarmee direct bijdraagt aan vergroening van de stad.
  - Ga naar de website

 • De straaD
  Een initiatief om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD: straten - transformeren - ruimtelijk - adaptief - aantrekkelijk - duurzaam.
  - Ga naar de website

 • Multifunctionele daken
  In het stedelijk daklandschap wordt extra waarde gecreëerd wanneer leuke, creatieve en inspirerende kansen van daken worden benut. Ontdek hier hoe je jouw (VvE-)dak een ander leven kunt geven.
  - Ga naar de website

 • Rotterdamse Dakendagen
  Jaarlijks evenement waarbij in een weekend tientallen daken zijn te bezoeken. Het doel is een toename van het dakgebruik.
  - Ga naar de website

 • Huisje Boompje Beter Rotterdam
  Deze website inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.
  - Ga naar de website

Een aantal maatregelen op een rij:

 • Daktuin
 • (water)tuin tussen huizen
 • Regenton
 • Straten en terrassen onttegelen
 • Groen erin
 • Regenpijp van riool afkoppelen

FAQ

loading