Dossier Wateroverlast

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker merkbaar. Lange(re) perioden van grote droogte en intensieve buien wisselen elkaar af. En daarnaast wordt het steeds warmer en zijn er meer extreem harde buien.

Jouw VvE kan meehelpen om Rotterdam voor te bereiden op klimaatverandering. En tegelijkertijd de kwaliteit van je wooncomplex en de wijk te verbeteren, met dakparkjes, mooiere en groenere tuinen, koeler binnen- en buitenklimaat.

wateroverlast

Hier heeft de VvE last van...

Water kan op vele manieren overlast veroorzaken. Op straat, in de tuin, in de kruipruimte of in de kelder of souterrain. En ook in huis, afkomstig van het dak of de straat.

In alle gevallen kan hierdoor kleine of grote schade ontstaan, of ongemak. In een blubberige tuin zit je minder lekker dan in een droge. En een muffe, schimmelige kelder komt het wooncomfort ook niet ten goede. En het kan op termijn het gebouw aantasten.

...en dit kunnen we eraan doen

Als de wateroverlast een gemeenschappelijk onderdeel van de VvE betreft, is het een gedeeld probleem. Maar soms kan het nuttig en leuk zijn om samen met de mede-eigenaren/-bewoners een 'waterproject' te doen, los van de vraag of het een VvE-verplichting is. De kunst is van het wooncomplex en de tuin (en eventueel een deel van de straat) een spons te maken. Water bergen als er te veel van is, de voorraad aanspreken als het ergens voor te gebruiken is. En daarnaast zorgen dat het water onbelemmerd weg kan lopen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden die interessant zijn voor VvE's.

hier heeft vve last van

dit is wat er gedaan kan worden

 

hergebruik vve0101. Hergebruik

Regenwater is prima te opnieuw te gebruiken. In de eerste plaats voor het bewateren van de tuin. Dit kan met een regenton, waarbij het water vanaf het dak via de regenpijp in de ton loopt. Of koppel de regenpijp los van het riool en laat het water de tuin in stromen. Dit ontlast het riool (minder overstromingen op straat) en houdt de tuin vochtig. Dit kan alleen als het overtollige water in de tuin goed weg kan lopen. Dit kan met bijvoorbeeld met grind in de tuin en infiltratiekratten. Een vijver is ook een goede waterbuffer.

Naast de tuin is hemelwater ook binnenshuis te gebruiken. Met een hemelwatersysteem kun je voor je wc's, de wasmachine en de buitenkraan (gefilterd) hemelwater gebruiken. Dit water ligt meestal opgeslagen in een tank onder de grond. Een zak in de kruipruimte kan ook. Dit kan jaarlijks een besparing tot wel 50% van het watergebruik opleveren.

verduurzamen vve0102. Vergroenen

Het vergroenen van je huis en tuin helpt ook tegen te veel water. Een groen dak kan water opvangen bij extreme regenbuien. Door de langzamere afvoer, en opname door de planten, wordt het riool ontlast. Een ander voordeel van een groen dak is dat het door de aarde en planten extra beschermd is tegen weersinvloeden en daar daardoor langer meegaat. Dat kun je als VvE als winst inboeken in de MJOP. En in de zomer is het onder een groen dak koeler dan onder een zwart (bitumen) dak. 

En eenvoudig te realiseren: tegel eruit, groen erin. Tegels in de tuin of tegen de gevel zorgen ervoor dat water minder makkelijk de grond in kan lopen. Hierdoor ontstaan er plassen. Als je de tegels vervangt door planten of struiken, dan kan het water de grond in. Dit geldt dus ook voor het aanleggen van een geveltuintje.


Een aantal maatregelen op een rij:

 • Daktuin
 • (water)tuin tussen huizen
 • Regenton
 • Straten en terrassen onttegelen
 • Groen erin
 • Regenpijp van riool afkoppelen

Bekijk in het filmpje hoe je je tuin in eenvoudige stappen klaar maakt voor de toekomst. Geen natte voeten meer en de tuin knapt er enorm van op.

Een groen dak op ons VvE-gebouw?

Heeft jouw VvE plannen om het dak van het pand te vergroenen? Een mooie ambitie!

Want het betekent onder andere verlenging van de levensduur van het dak, meer (eigen) groene buitenruimte en een oplossing voor wateroverlast. Denk ook aan de combinatie met zonnepanelen. Er zijn interessante subsidies om zo'n dak aan te leggen.

Bekijk samen met de andere VvE-leden wat de wensen en mogelijkheden zijn. Met een goede voorbereiding is de kans groot dat jullie dakproject slaagt.

Download onze folder met meer informatie hierover 
[link volgt]


praktisch vve010Voorbeeld

Goed voorbeeld: In het Liskwartier heeft een VvE aan de Bergsingel alle daken van de schuurtjes in de tuin vergroend. En er zijn nog meer plannen op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen. Binnenkort meer...

subsidiesSubsidies

Voor het aanleggen van een daktuin heeft Rotterdam een speciale subsidie (15 €/m² vanaf 2019). Ook hebben de waterschappen een bijdrageregeling. Deze is ook aan te vragen door VvE's die aan de slag gaan met nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer.

VvE’s in het noorden van Rotterdam kunnen terecht bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Voor VvE’s in Rotterdam-Zuid die onder het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollandse Delta vallen is helaas nog geen regeling beschikbaar.


Meer weten? Ga voor meer kennis en inspiratie naar:

 • Water Sensitive Rotterdam
  Verhalen en tips van en voor Rotterdammers die actief zijn met het voorbereiden van de stad op klimaatverandering.
  - Ga naar de website

 • Waterloket Rotterdam
  Het Waterloket houd je op de hoogte van het waternieuws in Rotterdam. En je vindt er tips hoe je bijvoorbeeld problemen met water en riolering kunt voorkomen.
  - Ga naar de website

 • Groene daken Rotterdam
  Deze pagina van de gemeente Rotterdam helpt verder op weg met de aanleg van groene daken, onder andere met informatie over subsidiemogelijkheden.
  - Ga naar de website

 • Tuintips Rotterdam
  Pagina van de gemeente Rotterdam met tips hoe je je eigen eigen tuin aangenamer kunt maken en daarmee direct bijdraagt aan vergroening van de stad.
  - Ga naar de website

 • De straaD
  Een initiatief om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD: straten - transformeren - ruimtelijk - adaptief - aantrekkelijk - duurzaam.
  - Ga naar de website

 • Multifunctionele daken
  In het stedelijk daklandschap wordt extra waarde gecreëerd wanneer leuke, creatieve en inspirerende kansen van daken worden benut. Ontdek hier hoe je jouw (VvE-)dak een ander leven kunt geven.
  - Ga naar de website

 • Rotterdamse Dakendagen
  Jaarlijks evenement waarbij in een weekend tientallen daken zijn te bezoeken. Het doel is een toename van het dakgebruik.
  - Ga naar de website

 • Huisje Boompje Beter Rotterdam
  Deze website inspireert en helpt om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig in te richten.
  - Ga naar de website