loading

Noodwet voor VvE's tijdens coronacrisis

VvE's kunnen als gevolg van de coronacrisis niet meer fysiek vergaderen. De geplande Vergaderingen van Eigenaars zijn uitgesteld. De VvE's moeten echter wel aan hun reglementaire verplichtingen voldoen. VvE Belang en VGM NL, de branchevereniging voor de VvE-beheerders, hebben daarom samen gewerkt aan een Noodwet voor VvE's in deze coronacrisis. De wet is inmiddels goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Door de tijdelijke wet kunnen VvE's digitaal vergaderen met terugwerkende kracht tot 16 maart jl. De wet is vooralsnog geldig tot 1 september 2020.

Volgens de VvE-reglementen moet binnen vijf of zes maanden na het aflopen van het boekjaar de ALV plaatsvinden om onder andere de jaarrekening te bespreken en de bijdragen en de begroting opnieuw vast te stellen. De speciale noodwetgeving, die is overlegd met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid, voorziet in een uitstel van deze ALV met maximaal zes maanden.

Na invoering van de Noodwet mogen VvE's ook digitaal vergaderen en stemmen. Voorwaarden zijn dat alle leden te identificeren zijn, de leden de vergadering live kunnen volgen en dat de leden daadwerkelijk kunnen stemmen. Voor digitaal vergaderen gelden de regels uit de (model)reglementen, zoals de regels rondom quorum en meerderheid.

Meer over dit onderwerp:

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming