FAQ

Algemeen

Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de VvE geregeld?

Een VvE heeft, net als alle andere verenigingen, leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf. Samen vormen zij de vergadering van eigenaren en verdelen de taken en bevoegdheden. Deze vergadering neemt alle besluiten. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, maar ook deels of geheel worden toegekend aan een externe persoon, zoals een beheerder of administrateur.

Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de Vereniging van Eigenaren?

Als je van plan bent een appartement te kopen, dan heb je grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En als eigenaar van zo'n woning ben je automatisch - zelfs verplicht! - lid van de VvE. En daarbij horen allerlei rechten en plichten. VVE-010 heeft VvE-checklist ontwikkeld, een hulpmiddel om alles goed op een rijtje te krijgen vóórdat je de koopakte tekent.

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Moet een VvE ingeschreven zijn bij de KvK?

Ja, alle Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moeten zich registreren bij de Kamer van Koophandel. De Handelsregisterwet uit 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bevoegde bestuurders van een VvE zijn voor het aangaan van dergelijke opdrachten.

Waar is een VvE verantwoordelijk voor?

Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

Wanneer ben ik VvE-lid en wat zijn mijn verplichtingen?

De wet zegt dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren. Alle leden dragen samen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage en is gereserveerd om de staat van het appartementengebouw op peil te houden.

Wat is een actieve VvE?

Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. De VvE heeft bovendien een bestuurder die de lopende zaken beheert. Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of niet-actieve VvE. Ook al kost het af en toe wat vrije tijd, een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen.

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en zorgt dat de verplichtingen die de eigenaren ten opzichte van elkaar hebben worden nagekomen. Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

Wat zijn gezamenlijke delen van een appartementengebouw?

De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal zijn dit het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook zaken zijn als trapverlichting, bellenborden, liften.

Duurzaam

Hoe leg ik een groen dak aan met mijn VvE?

Betrek de VvE leden in een vroeg stadium bij uw ideeën en onderzoek wat de mogelijkheden zijn op uw dak. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Rotterdam en op de flyer ‘Een groen dak op uw Vereniging van Eigenaren’

Hoe leg in zonnepanelen aan met mijn VvE?

 

Bekijk de factsheet en de ‘Handleiding zon’ voor meer informatie over het proces van zonnepanelen plaatsen met uw VvE. U kunt ook een informatieavond van ons bijwonen of u kunt meedoen aan de studiegroep 'Rekenen aan zonnepanelen eigen VvE'.

Kan mijn VvE iets doen aan energiebesparing?

Jazeker, eigenaren binnen een VvE kunnen gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld het aanpakken van achterstallig onderhoud een goed moment om hierover na te denken. De rijksoverheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvEs te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De adviseurs van VVE-010 staan voor u klaar voor advies en begeleiding. Lees alles over dit onderwerp op de pagina over verduurzaming.

Waar moet ik beginnen als ik mijn VvE wil verduurzamen?

Verduurzamen is maatwerk, elk pand heeft een andere aanpak nodig. Bij verduurzaming wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen (denk aan LED verlichting, betere isolatie) en hierna naar duurzame manieren om energie op te wekken. Kijk op deze pagina en deze pagina voor meer informatie.

Wat betekent aardgasvrij voor mijn VvE?

 

Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Wat kunnen wij doen als ons VvE geen geld heeft om te verduurzamen?

U kunt sparen of kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening. Kijk op deze pagina voor meer info.

Welke subsidies zijn er beschikbaar om met mijn VvE te verduurzamen?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die kunnen helpen bij het verduurzamen van uw VvE. Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor de subsidies in uw buurt.

Financieel

Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten mee te betalen als de VvE slapend is?

Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.nr. 088-3626000. Dit geldt uiteraard alleen voor VvE's in Rotterdam.

Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren moet elk jaar verantwoording afleggen over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar.

Wat is een onderhoudsfonds?

Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben. De bijdrage van eigenaren aan dit fonds is afhankelijk van de verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat én van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

Juridisch

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Wat is een splitsingsakte?

In een splitsingsakte staat de omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand, staan erin. Zo is in de splitsingsakte, aan de hand van een verdeelsleutel, bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE. De notaris behoort je bij de aankoop van je appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement te geven. Doet hij dit niet dan kan je de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster brengt hier kosten voor in rekening.

Onderhoud

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denk je als VvE vooruit. Zo kan de VvE ruim op tijd inspelen op verwachte kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heb je snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn voor VvE's verplicht?

Verplicht is de collectieve opstalverzekering voor de VvE. Dat schrijven de splitsingsregelementen voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering. Ook verplicht is de VvE Aansprakelijkheidsverzekering. Niet verplicht maar wel handig zijn de VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een Rechtsbijstandsverzekering voor VvE's.

VVE-010

Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat jouw VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

Kan VVE-010 ons helpen bij het beheren van onze VvE?

Nee, hier zijn gespecialiseerde beheerkantoren voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat jouw VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het beheren van jouw VvE.

Kan VVE-010 ons helpen bij het opstarten van onze VvE?

Ja, wij helpen je op weg en activeren kosteloos je VvE. Je kunt het ook zelf doen. Hiervoor hebben wij een starterspakket samengesteld.

Kun je bij VVE-010 terecht voor subsidies?

Ja en nee. VVE-010 verstrekt zelf geen subsidies. In onze projectmatige aanpak helpen we eigenaren wel met het aanvragen van gemeentelijke subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, als de VvE daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast bieden we VvE's een overzicht van de mogelijkheden van overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

Wij hebben een conflict met onze beheerder. Kan VVE-010 bemiddelen?

Nee, wij mengen ons niet in de relatie tussen VvE's en hun beheerders. Wij kunnen eigenaren wel informatie geven over hun rechten en plichten ten aanzien van de VvE. Onze adviseurs kunnen ook adviseren over welke stappen eigenaren kunnen zetten om het conflict op te lossen.