FAQ

Algemeen

Hoe zijn de taken en bevoegdheden van de VvE geregeld?

Een VvE heeft, net als alle andere verenigingen, leden en een bestuur. De leden zijn de eigenaren zelf. Samen vormen zij de vergadering van eigenaren en verdelen de taken en bevoegdheden. Deze vergadering neemt alle besluiten. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, maar ook deels of geheel worden toegekend aan een externe persoon, zoals een beheerder of administrateur.

Ik ben van plan een appartement te kopen. Hoe zit het dan met de Vereniging van Eigenaren?

Als je van plan bent een appartement te kopen, dan heb je grote kans dat uw nieuwe woning onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). En als eigenaar van zo'n woning ben je automatisch - zelfs verplicht! - lid van de VvE. En daarbij horen allerlei rechten en plichten. VVE-010 heeft VvE-checklist ontwikkeld, een hulpmiddel om alles goed op een rijtje te krijgen vóórdat je de koopakte tekent.

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Moet een VvE ingeschreven zijn bij de KvK?

Ja, alle Verenigingen van Eigenaren (VvE's) moeten zich registreren bij de Kamer van Koophandel. De Handelsregisterwet uit 2007 stelt dat VvE´s deelnemen aan het economisch verkeer omdat de vereniging overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld met een schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand. Vaak gaat het dan om grote bedragen. Het is dus van belang te weten wie de bevoegde bestuurders van een VvE zijn voor het aangaan van dergelijke opdrachten.

Waar is een VvE verantwoordelijk voor?

Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

Wanneer ben ik VvE-lid en wat zijn mijn verplichtingen?

De wet zegt dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren. Alle leden dragen samen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage en is gereserveerd om de staat van het appartementengebouw op peil te houden.

Wat is een actieve VvE?

Een actieve VvE voldoet aan de eisen van de wet. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, pleegt structureel onderhoud en spaart voor onderhoud in de toekomst. De VvE heeft bovendien een bestuurder die de lopende zaken beheert. Wanneer er niet of te weinig vergaderd wordt, er geen of te weinig financiële verantwoording wordt afgelegd en er geen of te weinig onderhoud wordt gepleegd, spreken we van een slapende of niet-actieve VvE. Ook al kost het af en toe wat vrije tijd, een goed functionerende VvE is belangrijk voor alle betrokkenen.

Wat is een VvE?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) beheert de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en zorgt dat de verplichtingen die de eigenaren ten opzichte van elkaar hebben worden nagekomen. Een VvE draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaren vallen en dus het gehele appartementengebouw aangaan. Je kunt dan denken aan de voor- en achtergevels, een portiek, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en een fietsenhok. Als mede-eigenaar van deze delen draag je dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

Wat zijn gezamenlijke delen van een appartementengebouw?

De gezamenlijke delen en ruimten zijn omschreven in de splitsingsakte. Meestal zijn dit het dak, de riolering, het trappenhuis, de gevels, de balkons, de kozijnen en het portiek. Maar de gemeenschappelijke delen kunnen ook zaken zijn als trapverlichting, bellenborden, liften.

Duurzaam

Hoe leg ik een groen dak aan met mijn VvE?

Betrek de VvE leden in een vroeg stadium bij uw ideeën en onderzoek wat de mogelijkheden zijn op uw dak. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Rotterdam en op de flyer ‘Een groen dak op uw Vereniging van Eigenaren’

Hoe leg ik zonnepanelen aan met mijn VvE?

 

Bekijk de handleiding Zon op VvE's - een stappenplan voor meer informatie over het proces van zonnepanelen plaatsen met jouw VvE. Je kunt ook een informatieavond van ons bijwonen over dit onderwerp.

Kan mijn VvE iets doen aan energiebesparing?

Jazeker, eigenaren binnen een VvE kunnen gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Zo is bijvoorbeeld het aanpakken van achterstallig onderhoud een goed moment om hierover na te denken. De rijksoverheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om eigenaren binnen VvEs te steunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De adviseurs van VVE-010 staan voor u klaar voor advies en begeleiding. Lees alles over dit onderwerp op de pagina over verduurzaming.

Waar moet ik beginnen als ik mijn VvE wil verduurzamen?

Verduurzamen is maatwerk, elk pand heeft een andere aanpak nodig. Bij verduurzaming wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen (denk aan LED verlichting, betere isolatie) en hierna naar duurzame manieren om energie op te wekken. Kijk op deze pagina en deze pagina voor meer informatie.

Wat betekent aardgasvrij voor mijn VvE?

 Kijk op de themapagina Aardgasvrij voor meer informatie.

Wat kunnen wij doen als ons VvE geen geld heeft om te verduurzamen?

U kunt sparen of kijken of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening. Kijk op deze pagina voor meer info.

Welke subsidies zijn er beschikbaar om met mijn VvE te verduurzamen?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die kunnen helpen bij het verduurzamen van uw VvE. Kijk hier voor meer informatie.

Financieel

Hoe kan ik mede-eigenaren verplichten mee te betalen als de VvE slapend is?

Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.Om de slapende VvE vlot te trekken en mede-appartementseigenaren zover te krijgen dat ze meebetalen in het onderhoud, zijn verschillende juridische stappen mogelijk. Begin met een gesprek, of vraag VVE-010 om je daarbij te helpen.

Lukt dat allemaal niet, dan kan je de kantonrechter inschakelen die dan een (jaarlijkse) verplichte vergadering uitschrijft. Om dat te regelen neem je contact op met de griffie van het kantongerecht in Rotterdam, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel.nr. 088-3626000. Dit geldt uiteraard alleen voor VvE's in Rotterdam.

Hoe krijg ik inzicht in de financiën van mijn VvE?

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren moet elk jaar verantwoording afleggen over het financiële beheer van de VvE. Het bestuur stelt dan ook de begroting op voor het komende jaar.

Wat is een onderhoudsfonds?

Het onderhoudsfonds is de spaarpot van de eigenaren voor het (groot-)onderhoud van het appartementengebouw. Vanaf 1 mei 2005 is het voor VvE's verplicht om een dergelijk fonds te hebben. De bijdrage van eigenaren aan dit fonds is afhankelijk van de verdeelsleutel die in de splitsingsakte staat én van de te verwachten kosten voor onderhoud. Samen vormen zij de VvE-bijdrage. De hoogte wordt elk jaar door de vergadering van eigenaren vastgesteld.

Juridisch

Kan ik mijn VvE-lidmaatschap opzeggen?

Nee, als eigenaar van een appartement ben je verplicht lid van een VvE. Je kunt het lidmaatschap dus niet opzeggen. Enkel bij verkoop van uw appartement eindigt het lidmaatschap van de VvE.

Wat is een splitsingsakte?

In een splitsingsakte staat de omschrijving van de diverse appartementen en de gemeenschappelijke gedeelten. Ook de rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaren, met een overzicht van de verdeling van het pand, staan erin. Zo is in de splitsingsakte, aan de hand van een verdeelsleutel, bepaald voor welk aandeel de eigenaren moeten bijdragen in de VvE. De notaris behoort je bij de aankoop van je appartement een exemplaar van de splitsingsakte en het reglement te geven. Doet hij dit niet dan kan je de splitsingsakte ook opvragen bij het Kadaster. Het Kadaster brengt hier kosten voor in rekening.

Onderhoud

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) denk je als VvE vooruit. Zo kan de VvE ruim op tijd inspelen op verwachte kosten en onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. Ook heb je snel en duidelijk inzicht in de financiering en planning van onderhoud op korte en lange termijn.

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn voor VvE's verplicht?

Verplicht is de collectieve opstalverzekering voor de VvE. Dat schrijven de splitsingsregelementen voor. Hiermee is je VvE gedekt tegen schade aan de buitenkant van het pand en ben je bovendien goedkoper uit dan met individuele verzekering. Ook verplicht is de VvE Aansprakelijkheidsverzekering. Niet verplicht maar wel handig zijn de VvE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een Rechtsbijstandsverzekering voor VvE's.

VVE-010

Kan VVE-010 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor onze VvE opstellen?

Nee, daar zijn diverse marktpartijen voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat jouw VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het opstellen van een MJOP.

Kan VVE-010 ons helpen bij het beheren van onze VvE?

Nee, hier zijn gespecialiseerde beheerkantoren voor. Tenzij je een brief van de gemeente ontvangen heeft dat jouw VvE deel uitmaakt van de Projectmatige Aanpak. In dat geval helpt VVE-010 bij het beheren van jouw VvE.

Kan VVE-010 ons helpen bij het opstarten van onze VvE?

Ja, wij helpen je op weg en activeren kosteloos je VvE. Je kunt het ook zelf doen. Hiervoor hebben wij een starterspakket samengesteld.

Kun je bij VVE-010 terecht voor subsidies?

Ja en nee. VVE-010 verstrekt zelf geen subsidies. In onze projectmatige aanpak helpen we eigenaren wel met het aanvragen van gemeentelijke subsidie voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, als de VvE daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast bieden we VvE's een overzicht van de mogelijkheden van overheidssubsidies voor energiebesparende maatregelen.

Wij hebben een conflict met onze beheerder. Kan VVE-010 bemiddelen?

Nee, wij mengen ons niet in de relatie tussen VvE's en hun beheerders. Wij kunnen eigenaren wel informatie geven over hun rechten en plichten ten aanzien van de VvE. Onze adviseurs kunnen ook adviseren over welke stappen eigenaren kunnen zetten om het conflict op te lossen.

Wateroverlast

Wat kan ik doen als er water op straat blijft staan?

Na regenval kan er water op een openbare rijweg, fietspad of voetpad blijven staan. Dit komt meestal door slechte, verzakte bestrating of door slechte afwatering (bijvoorbeeld verstopte kolken). Als het water pas na een tijdje wegstroomt, was er waarschijnlijk te veel regenwater. Dit is helaas niet altijd te voorkomen, want het rioolsysteem is niet berekend op heel hevige buien. Blijft het water langer staan, dan is er waarschijnlijk een straatkolk verstopt. U kunt hiervoor een melding maken bij de gemeente via dit formulier. De gemeente zal de verstopping dan zo snel mogelijk verhelpen.

Wat kan ik zelf doen om problemen met water en riolering te voorkomen?

Ook u kunt een steentje bijdragen aan het goed functioneren van het watersysteem en voorkomen van problemen:

 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten terechtkomt, verstopt riolering en duikers. Duikers zijn buizen in de grond die watergangen met elkaar verbinden. Bovendien kunnen vogels en vissen gewond en verstrikt raken.
 • Voorkom verstoppingen van het riool. Spoel geen spullen door de wc of de gootsteen die daar niet thuishoren. Denk bijvoorbeeld aan: schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, (frituur)vet, maandverband, tampons, condooms, medicijnen, kattenbakgrit. Kijk op de pagina Niet in het riool van de gemeente voor meer informatie.
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Gras en perken zorgen ervoor dat water in de grond kan zakken. Tegels en dergelijke verhinderen dit en zorgen voor een versnelde afvoer naar lagere plekken. Dit kan de straat zijn, de tuin van de buren, maar ook kelders en woonkamers! Kijk voor tuintips bij de pagina Tegel eruit, groen erin.
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u ook gebruiken voor het sproeien van de tuin. Ook uw ramen maakt u er streeploos mee schoon. Zorg er wel voor dat uw regenton niet helemaal gevuld is, anders loopt deze over bij een hevige bui.
 • Gebruik minder drinkwater in huis: maak gebruik van een spaarknop bij het doortrekken van de wc, zet douche en kraan minder hard aan (de hoofdkraan minder ver open zetten bespaart al veel water), maak gebruik van kortere/zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine.
 • Minder watergebruik leidt tot minder huishoudelijk afvalwater. Zo raakt het het riool minder snel vol als tegelijkertijd regenwater in het riool terechtkomt. Bovendien bespaart u tientallen tot honderden euro's per jaar wanneer u uw waterverbruik vermindert.
 • Zorg voor een goed functionerende inpandige riolering en rioolhuisaansluiting, vooral in ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of een souterrain.
 • Zorg dat de vloeren, muren en doorvoeren van kabels en leidingen in uw kelder of souterrain waterdicht zijn.

Lees meer op onze themapagina Wateroverlast.

Wat moet ik doen bij een overstroming?

U bent zelf verantwoordelijk voor maatregelen om uw eigendommen (huis, schuur, auto) in buitendijks gebied te beschermen. Hierbij kunt u denken aan:

 • het waterdicht maken van uw huis door bijvoorbeeld zandzakken of schotten voor openingen te plaatsen waardoor het water niet uw huis in stroomt;
 • het verplaatsen van uw eigendommen naar een hogere etage;
 • het verplaatsen van uw auto naar hoger gelegen delen of naar binnendijks gebied.

Wat u altijd moet doen:

 • schakel bij kans op overstroming van uw huis altijd uw hoofdschakelaars/-kranen voor elektriciteit, water en gas uit. Deze bevinden zich in de meterkast. Let er op dat uw ijskast hierdoor ontdooit.

Kijk voor meer informatie op Waterveiligheid en op Buitendijks voor meer tips.

Wat moet ik doen bij wateroverlast in en om het VvE-gebouw?

Heeft u wateroverlast in souterrain, kelder of kruipruimte? Misschien komt er grondwater de kruipruimte of kelder binnen via de muren of via de vloer. Of misschien lekt er een waterleiding.

Het is belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. De VvE is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfruimte, zoals een kelder of souterrain. Om te voorkomen dat er grondwater (of regenwater) kan binnendringen.

Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes kan er water in komen te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kan deze het beste aangevuld worden met een laag zand of schelpen. Ook ventileren is belangrijk. De VvE is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluiting naar het riool.

Wateroverlast in de kelder of souterrain kan ook ontstaan als hier een aansluitpunt is dat lager ligt dan het straatniveau. En dat rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc, gootsteen of schrobputje). Als het hard regent kan het gemeenteriool vol komen te staan. Er kan dan water omhoog komen bij het aansluitpunt. De VvE is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen binnen het gebouw. Bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep. Een loodgieter kan huisaansluitingen controleren en advies geven.

Over het algemeen is de VvE zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen. VvE's met een kelder of kruipruimte onder het pand, moeten er zelf voor zorgen dat deze ruimte droog blijft.

Tuin

Door een hoge grondwaterstand of hevige regenval kan water in de tuin blijven staan. Vaak liggen achtertuinen erg laag. Dit water kan ook ondergrondse ruimtes, zoals een kelder of souterrain, binnendringen. Hiervoor is de VvE zelf verantwoordelijk. Ophogen van de tuin, grondverbetering waardoor water beter kan wegstromen of aanleg van drainage zijn mogelijke oplossingen. Buiten de perceelgrens (in de openbare ruimte) is de gemeente verantwoordelijk.

Wateroverlast kunt u melden bij de gemeente via het Waterloket van de gemeente.

Lees meer op onze themapagina Wateroverlast.

loading