loading

SEEH voor VvE's doorgezet in 2021

Deze week kondigde minister Ollongren van BZK aan dat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE's in 2021 zal worden doorgezet. Zo kunnen ze in aanmerking blijven komen voor subsidie voor isolatie en voor energieadvies en proceskosten.

Per 3 februari was vanwege overtekening van het beschikbare budget de SEEH voor VvE's gesloten. Nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld, maar de inschatting is dat er voor ongeveer 50 miljoen euro is overvraagd door woningeigenaren en VvE's. Formeel gezien kunnen aanvragen worden afgewezen als het budget onvoldoende is. De minister vindt dit echter onwenselijk omdat woningeigenaren deze subsidie pas aanvragen als de maatregelen al getroffen zijn en zij al hebben betaald. Zij wil deze aanvragen daarom niet afwijzen. Temeer daar het beleidsmatig zeer wenselijke investeringen betreft en de overheid het treffen van deze maatregelen heeft gestimuleerd, aldus de minister.

70 miljoen euro

De overheid maakt 70 miljoen euro vrij voor de aanvragen van woningeigenaren en VvE's uit 2020 die op basis van het eerder beschikbaar gestelde budget niet konden worden toegekend. Dit bedrag bestaat uit de laatste 45 miljoen euro die de komende jaren (2021 t/m 2023) op de BZK-begroting zijn gereserveerd voor de SEEH en 25 miljoen euro uit het budget van het Nationaal Warmtefonds. Het restant van deze 70 miljoen is voor de SEEH voor VvE's in 2021.

Het precieze budget voor de VvE's, en per wanneer dat kan worden aangevraagd, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de afhandeling van de oude aanvragen. VVE-010 is blij met dit besluit en zal de Rotterdamse VvE's zo snel mogelijk informeren als de regeling open is voor aanvragen.

Meer informatie

  • De SEEH-brief van de minister van 1 maart 2021. Deze bevat tevens informatie over het Nationaal Isolatieprogramma en het Warmtefonds.
Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming