loading

Veel Rotterdamse woningen niet toekomstbestendig

Een groot deel van de particuliere woningen in Rotterdam is niet toekomstbestendig, waaronder veel appartementen. Tienduizenden woningeigenaren kampen met grote kosten voor funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar gasvrij. Voor vooral woningeigenaren in de kwetsbare wijken is de opstapeling straks onbetaalbaar. Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen. Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

Om woningeigenaren en bewoners te steunen doet de gemeente nu een beroep op het Rijk. Er is van het Rijk ruim 3 miljard euro nodig om zo'n 36.000 woningen van mensen met een kleine beurs toekomstbestendig te maken.

Grote investeringen nodig

"De bestaande woningvoorraad moet veel meer aandacht krijgen", zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). "Door de krapte op de woningmarkt is een vitale woningvoorraad nog belangrijker. Zonder deze investering lopen kosten op en wordt de stapeling van opgaven voor deze Rotterdammers nog groter."

Vooral de combinatie van achterstallig onderhoud, het verduurzamen van woningen en het beperkte besteedbaar inkomen van de eigenaren, maakt dat investeringen te groot zijn voor een deel van eigenaren om alleen te dragen. Kurvers: "Dit vraagt om grote investeringen die Rotterdammers met een kleine beurs niet op kunnen brengen. We willen hen helpen zodat zij comfortabel en met plezier in hun huis kunnen blijven wonen en deze woningen ook hun waarde behouden."

Focuswijken

In het vitaliteitsonderzoek worden verschillende opgaven in de woningvoorraad (zoals funderingsherstel of verduurzaming) gebundeld. Daarnaast zijn de financiële gevolgen afgezet tegen het gemiddeld besteedbaar inkomen van eigenaar-bewoners. Zo komen gebieden in beeld waar de eigenaar-bewoners de benodigde investeringen vaak niet kunnen betalen. Dat geldt voor de focuswijken in Charlois, Feijenoord en Lombardijen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ook op de noordoever zijn een aantal kwetsbare gebieden.

Particuliere verhuurders

Van de 164.000 particuliere woningen die Rotterdam telt zijn 100.000 woningen in eigendom van de eigenaar-bewoners. 64.000 woningen zijn in bezit van particuliere verhuurders. Deze groep zal ook moeten investeren in hun bezit om het klaar te maken voor de toekomst. Het totaal aan opgaven in de particuliere woningvoorraad is tot aan 2050 begroot op 10,7 miljard euro, waarvan 6,5 miljard euro onrendabel is en dus niet is terug te verdienen door waardestijging of een lagere energierekening.

Goed functionerende VvE's noodzakelijk

Frank Peters, directeur VVE-010, plaatst de bevindingen in VvE-perspectief. "Dit onderzoek is een grondige bevestiging van ervaringen die we dagelijks tegenkomen bij VVE-010. Systematisch is nu de opgave stadsbreed in kaart gebracht voor een lange termijn. Uit het kaartmateriaal blijkt dat er een stapeling aan opgaven ligt in de NPRZ-wijken en Oud-Mathenesse. Dit zijn wijken met een grote concentratie van VvE's. Überhaupt zitten in Rotterdam veel woningen in een VvE, meer dan 1 op de 3 woningen. Veel eigenaren in VvE's worden dus geconfronteerd met de stapeling van opgaven. Op zich is dat niet nieuw, sinds onze oprichting in 2008 zijn we bezig met dit soort vraagstukken. Een goed functionerende VvE maakt juist plannen om te voorzien wat allemaal moet gebeuren aan het pand op de langere termijn. De eigenaren in een VvE worden op dat punt eigenlijk ontzorgd. Een particuliere eigenaar van een eengezinswoning moet het allemaal zelfstandig uitzoeken."

"Uit onze ervaringen komt echter het zorgwekkende beeld dat veel VvE's juist nog onvoldoende functioneren. Op dit moment is de betrokkenheid van de eigenaren veelal laag en de organisatie van het bestuur kwetsbaar. Vaak wordt geleund op de grote inzet van enkele mensen of op een ingehuurde beheerder met een beperkt contract. Deze kartrekkers in de VvE verdienen een stevige ondersteuning!"

Stapeling hanteerbaar maken

Verder laat het onderzoek volgens Peters zien dat de opgave fors is en er extra ondersteuning nodig is voor veel eigenaren. "Het is een algemeen onderzoek en doet geen uitspraken over wat er op pandniveau nodig is. Daarvoor moet toch specifiek worden ingezoomd op het betreffende gebouw. Ik kan me voorstellen dat appartementseigenaren meer willen weten wat er aan de hand is en mogelijk is gezien de inhoud van dit onderzoek. VVE-010 helpt daar nu al bij, in NRPZ-gebied met een onderhoudsaanpak en stadsbreed met verduurzamingsadviezen waarbij ook altijd de huidige situatie wordt beoordeeld. We zien dit rapport als een aansporing om onze dienstverlening nog breder in te zetten en VvE's zodanig in staat te stellen dat zij ook deze stapeling van opgaven kunnen gaan hanteren. En daarbij is extra inzet van de overheid zeer welkom."

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming