loading

Klimaatakkoord: op naar de grote verbouwing van Nederland

Vijf sector- of klimaattafels, waaronder Gebouwde omgeving, presenteerden op 10 juli hun plannen voor het klimaatakkoord. Het hoofddoel hiervan is te komen tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 om de opwarming van de aarde af te remmen. Dit akkoord moet aan het einde van het jaar gereed zijn.

De CO2-besparing die de Gebouwde omgeving moet realiseren is 3,4 miljoen ton. De besparingsdoelen liggen bij de andere sectoren hoger: Elektriciteit 20,2 miljoen ton, Industrie 14,3 miljoen ton, Mobiliteit 7,3 miljoen ton en Landbouw 3,5 miljoen ton. Ondanks de lagere CO2-reductie zijn de inspanningen voor Gebouwde omgeving groot. Zo moeten bijna alle gebouwen beter geïsoleerd en van het aardgas af.

Aan vooravond van grote verbouwing

Het tempo waarin dat moet gebeuren, aldus het voorstel van deze 'tafel': "Om de klimaatdoelen te halen moeten bijna alle gebouwen in Nederland onderhanden genomen worden. Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. In dat geval kunnen we in 2030 gezamenlijk 3,4 Mton minder CO2 uitstoten dan in het referentiescenario. Zo'n verbouwing is een enorme opgave. Maar we hebben tot 2050. Dit kunnen we uitvoeren, mits we het gestructureerd aanpakken en alle randvoorwaarden verbeteren."

Ook Rotterdam staat aan de vooravond van een grote verbouwing. De transformatie van 'onze' 300.000 Rotterdamse woningen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, in goed geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame energie verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.

Samen met gebouweigenaren

De gestructureerde aanpak houdt een wijkgerichte benadering in waarbij gemeenten een cruciale rol spelen. "Samen met bewoners en gebouweigenaren zal in een zorgvuldig proces een afweging moeten worden gemaakt wat per wijk de beste oplossing is, als huizen niet langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd. Per wijk kan de oplossing verschillen." Met deze aanpak weet iedereen ruim van tevoren waar 'ie aan toe is. Dit strookt met het onlangs gepresenteerde collegeakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' en de werkwijze van VVE-010. Steeds per situatie en in overleg bekijken wat de beste mix van maatregelen is. En binnen VvE-verband streven naar de 'groenste' opties, met oog voor financiële haalbaarheid en draagvlak binnen de vereniging.

Betaalbaar voor iedereen

Het klimaatakkoord geeft aan dat de verbouwing ook voor iedereen betaalbaar kan zijn, mits we de kosten door opschaling en innovatie kunnen laten dalen en ervoor kunnen zorgen dat de maandlasten van de lening die je aangaat voor de verbouwing, niet hoger zijn dan het voordeel wat je op de energierekening boekt. Waar dat niet mogelijk is, moeten woning- en gebouweigenaren op andere manieren bijgestaan worden bij de aanpassingen. Om deze opgave te laten slagen moet iedereen immers mee kunnen doen.

Voor VvE's wordt bijvoorbeeld gedacht aan een uitbreiding van de financieringsmogelijkheden waarmee woningeigenaren beter worden ontzorgd. Hiermee kan de VvE isolerende maatregelen nemen, waardoor huishoudens een lagere energierekening krijgen. Met dat verschil in kosten kunnen dan de rente en aflossing betaald worden. Kortom, een betere en comfortabelere woning met dezelfde woonlast. Dat is het streven.

Bekijk het voorstel van de sectortafel Gebouwde omgeving op hoofdlijnen

(foto: Jip de Kort, CC BY-SA 3.0)

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming