loading

Tips voor brandveilig stallen van scootmobielen

VvE-besturen komen soms in discussie met bewoners die hun scootmobiel in de gemeenschappelijke gang parkeren. Dit kan namelijk leiden tot gevaarlijke situaties, zeker bij brand. VvE-besturen krijgen niet altijd gelijk bij de rechter. Rechters vinden dan dat er voldoende ruimte is en het ongemak voor overige bewoners niet opweegt tegen de consequentie dat de scootmobielgebruiker de deur niet meer uit kan. Of in het uiterste geval zelfs zou moeten verhuizen als de scootmobiel niet op de gang mag staan. Vaak zijn er in VvE-verband echter oplossingen te bedenken die het stallen van scootmobielen brandveiliger maken. En leg afspraken eventueel vast in het VvE-reglement.

Niet in de vluchtroute

Zonder een goede stallingsvoorziening mag een scootmobiel niet worden gestald in de vluchtroutes binnen een woongebouw, aldus de brandweer. Een scootmobiel kan in de vluchtweg staan. En scootmobielen vergroten de kans dat brand ontstaat én zorgen voor veel giftige rook, waardoor vluchten al snel onmogelijk wordt. Daarom is een aparte, brandveilige stalling zo belangrijk.

Regel samen een goede stalling

Sommige gebouwen beschikken over zo'n aparte ruimte om scootmobielen te stallen, zoals een schuur. Gebruik deze dan ook daarvoor. Deze ruimtes zorgen ervoor dat een eventuele brand zich niet snel verspreidt. Is deze ruimte niet aanwezig? Vraag dan aan de VvE of deze is te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobielbox op straat. Als dit niet mogelijk blijkt, overleg dan met elkaar hoe je omgaat met het parkeren van scootmobielen. Wellicht is dit aanleiding om het VvE-reglement aan te scherpen.

Meer informatie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond geeft in de brochure 'Scootmobielen - Tips voor een brandveilig gebruik' handige tips voor het brandveilig(er) stallen van deze vervoersmiddelen. Het boekje helpt VvE's om samen oplossingen te vinden. Ook heeft de Veiligheidsregio het filmpje 'Brand op de gang' gemaakt dat op indringende wijze laat zien wat de gevolgen van een inpandige scootmobielbrand zijn.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming