loading

Hoe betaalt de VvE de verduurzaming van het gebouw?

Het energiezuiniger maken van het pand stelt de VvE doorgaans voor een flinke financiële uitdaging. Hoe ga je als VvE de (extra) investeringen betalen? Het gaat vaak om grote bedragen die weliswaar over een grote periode worden uitgesmeerd, maar de financiering moet wel rond zijn. Er zijn diverse regelingen die VvE's helpen duurzame maatregelen betaalbaar te maken. VVE-010 zet ze op een rij.

Sparen

Geen externe financiële regeling, maar heel effectief: sparen. Er zijn weinig (grote) VvE's die genoeg geld op de rekening hebben om bijvoorbeeld het hele complex te isoleren of nieuwe kozijnen met HR++ glas te plaatsen. Een eerste stap is sparen via de maandelijkse VvE-bijdrage, net als de VvE dat al doet voor het reguliere onderhoud (als het goed is). Duurzame maatregelen kunnen in het geplande (meerjaren) onderhoud worden meegenomen.

Lenen

Wil je VvE al sneller maatregelen voor verduurzaming nemen? Dan is er de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kun je direct energiebesparende maatregelen uitvoeren zonder het spaargeld aan te spreken. VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 25.000 en maximaal € 10.000.000 (max. € 65.000 per appartement) met een looptijd van 10, 15 of 30 jaar. Een voorwaarde is dat de VvE minimaal 10 appartementen omvat. Momenteel is de rente vanaf 2,2% (looptijd 10 jaar). De Energiebespaarlening wordt namens SVn verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Meer informatie op www.energiebespaarlening.nl.

Ook is er de Duurzame Monumenten-Lening. Voorwaarde is dat een complex als monument aangemerkt is. Leningen zijn tussen € 25.000 - € 300.000 en nooit meer dan 25.000 euro per appartementsrecht. De rentevaste periode bedraagt 10 jaar, looptijd max. 30 jaar. Meer informatie op de website van Het Restauratiefonds.

Landelijke subsidies

Er zijn diverse rijkssubsidies voor energiebesparende maatregelen. De belangrijkste:

  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE. Deze subsidie is voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het VvE-gebouw. Daarnaast kan een VvE subsidie aanvragen voor (één keer per vereniging): 1. energieadvies (door een gecertificeerde energieprestatieadviseur) óf 2. energieadvies met procesbegeleiding óf 3. MJOP met energieadvies eventueel met procesbegeleiding.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft o.a. VvE's een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze regeling, bedoelt om Nederlandse huishoudens en bedrijven te stimuleren minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte, loopt tot en met 31 december 2020.

Kijk op de website van RVO voor meer informatie over energiebesparen voor VvE's.

Rotterdamse subsidies

Rotterdam heeft eigen subsidies voor woningeigenaren. Momenteel zijn dat:

  • Subsidie voor woningverbetering Rotterdam: de gemeente verstrekt tot € 3.000 subsidie per woning om achterstallig onderhoud te verhelpen. Als u uw woning daarnaast ook energiezuiniger maakt dan is tot € 1.200 extra subsidie mogelijk. Ook is het mogelijk om een lening af te sluiten tegen een gunstige rente. Een belangrijke voorwaarde is dat u eigenaar bent van een "aangewezen" woning voor het verkrijgen van de subsidie.
  • Rotterdamse Isolatiecoupon: als Rotterdamse woningeigenaar van een woning van vóór 1990 krijg je 100 euro van de gemeente als je je vloer, gevel en/of dak van de woning isoleert.
  • Subsidie groene daken Rotterdam: de subsidie voor groene daken bedraagt € 15/m2 per gerealiseerd groen dak voor particulieren. 

Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat het actuele subsidieaanbod van de gemeente Rotterdam, met alle voorwaarden.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming