loading

Een eigen VvE-auto met Buurauto

Buurauto is de elektrische auto die je deelt met je buren of VvE-leden. Met Buurauto kun je afspreken dat alleen VvE-leden zo'n auto gebruiken. Een eigen VvE-auto dus. Het grote voordeel is dat je veel op autokosten kunt besparen. En het is duurzaam en zorgt voor vergroening en meer ruimte in wijken.

Deelauto heeft meerdere voordelen

Buurauto ziet de elektrische deelauto als een oplossing voor deze diverse samenhangende vraagstukken: mobiliteit, ruimte, energie en sociaal. Zo zorgen elektrische deelauto's voor minder CO2-uitstoot en zijn er minder auto's nodig in de wijk waardoor er meer ruimte is voor groen. Ook kan de elektrische deelauto binnen de wijkvoorziening fungeren als wijkbatterij. En de auto kan een sociale functie vervullen doordat bijvoorbeeld minder draagkrachtigen tegen een lager tarief de auto gebruiken. In Rotterdam is Buurauto samen met de Verkeersonderneming initiatiefnemer van de Vervoersbank. Deze zorgt ervoor dat klanten van de Fietsenbank op Zuid af en toe een auto kunnen gebruiken. Voor bezoek aan het ziekenhuis of om te solliciteren op de Maasvlakte.

Ruimte besparen en kosten delen

De meeste auto's staan gemiddeld meer dan 23 uur per dag geparkeerd en nemen in veel steden minstens 60 procent van de openbare ruimte in beslag . Door auto's te delen is de kostbare openbare ruimte anders te gebruiken. Binnen een VvE is al een structuur aanwezig om samen dingen te regelen. Dit biedt kansen om het delen van elektrische auto's ook in VvE-verband te organiseren. Met een eigen VvE-auto kun je samen ruimte besparen, kosten delen... en je leert elkaar ook nog beter kennen.

Op pad gaan met een Buurauto is heel eenvoudig. Nadat je een abonnement hebt afgesloten kun je een auto reserveren via je smartphone. Bij de auto start je de reservering, de digitale sleutel verschijnt, je opent de auto en rijdt weg. Na afloop zet je de auto weer terug waar je hem hebt opgepikt. Bijvoorbeeld in de garage van de VvE, op het eigen terrein of in de buurt van het VvE-complex.

Geïnteresseerde VvE's kunnen via de website contact opnemen met Buurauto.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming