loading

Tijdelijke wet COVID-19 voor onbepaalde tijd verlengd

VvE's kunnen in ieder geval tot 1 december elektronisch vergaderen. De Tijdelijke wet COVID-19, die op 1 oktober afliep, is met twee maanden verlengd. Reden voor velenging is dat de besmettingsgraad weer is toegenomen.

De wet biedt nu ook meer zekerheid op de langere termijn. Volgens de toelichting op het besluit kan het systeem van verlenging per twee maanden problematisch zijn bij het plannen van vergaderingen. Want pas op het moment van bekendmaking van een verlengingsbesluit bestaat zekerheid over de gelding voor de in dat verlengingsbesluit aangegeven periode. En deze periode van zekerheid wordt steeds korter bij het naderen van de vervaldatum.

Vergadering gerust twee maanden vooruit inplannen

Daarom is besloten dat de tijdelijke regeling pas vervalt als tenminste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Ofwel, het gaat om een verlenging voor onbepaalde tijd. VvE's kunnen er dus van uitgaan dat een tijdelijke voorziening, zoals digitaal vergaderen, tenminste de komende twee maanden nog van kracht is. Behalve wanneer inmiddels een eerdere vervaldatum daarvan is aangekondigd. VvE's kunnen dus gerust twee maanden van tevoren vergaderingen inplannen zonder dat ze bang hoeven te zijn dat digitaal vergaderen dan niet meer mogelijk is.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming