loading

Wijkaanpak Pendrecht aardgasvrij gestart

Op 22 maart is het startsein gegeven voor de aanpak om Pendrecht aardgasvrij te maken. Pendrecht is één van de eerste van de vijf Rotterdamse wijken die de komende jaren van het gas af gaan. In 2030 moet Pendrecht geheel overgestapt zijn op een alternatief voor aardgas.

Bewoners bepalen zelf welk alternatief voor aardgas zij kiezen voor hun huis. De gemeente heeft onderzocht dat een aansluiting op stadsverwarming het goedkoopste alternatief is. In 2020 ontvangen woningeigenaren ten zuiden van de Slinge daarom een aanbod om op stadswarmte aan te sluiten, in 2021 de eigenaren ten noorden van de Slinge.

Pendrecht heeft al warmtenet

Voor Pendrecht is gekozen als pilot-wijk omdat hier al een warmtenet onder de grond ligt dat makkelijk uit te breiden is. Inmiddels zijn hier al een paar honderd woningen aangesloten op stadsverwarming. Woningcorporatie Woonstad Rotterdam heeft met Nuon, leverancier van stadswarmte, afspraken gemaakt om nog eens zeshonderd woningen in Pendrecht op stadsverwarming aan te sluiten. Bovendien heeft Pendrecht van het Rijk subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van de wijk.

VvE's straks ook aardgasvrij

Ook de Rotterdamse VvE's zullen op termijn 'afgesloten' worden. Het is verstandig om je daar nu al op voor te gaan bereiden. Houd hier nu al rekening mee met het oog op bijvoorbeeld investeringen in isolatie, de cv-installatie en zonnepanelen. En ga na of er bij jullie in de buurt een warmtenet komt of dat het all electric wordt. VVE-010 kan helpen bij de oriëntatie op aardgasvrij en het zetten van de juiste stappen.

Meer informatie:

Foto: Pendrecht, overzicht naar het westen, gezien vanaf flat Burghsluissingel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0)

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming