loading

Verslag lustrum VVE-010: terug- én vooruitblik

Op 31 oktober vierde VVE-010 haar lustrum in de Maassilo. Centraal op deze middag stonden de uitdagingen van de Rotterdamse VvE's en de instrumenten en partners die ze daarbij kunnen helpen. Meer dan honderd aanwezigen volgden een serie masterclasses over het goed en duurzaam beheer van VvE's.

Eerst is in een kort plenair programma terug- en vooruitgeblikt op de inzet van VVE-010 voor de Rotterdamse appartementseigenaren. Frank Peters, directeur VVE-010, vertelde over de uitdagingen van de komende jaren. Dat zijn onder andere het tegengaan van de versnipperde VvE-structuur en verduurzaming. Dirk Dekker, bestuurder van VvE Blaak-Nieuwstraat, hield vervolgens een pleidooi voor het Platform VvE-besturen. Het doel hiervan is het delen van kennis en ervaring tussen actieve besturen en commissieleden. En ten slotte vertelde Alex Moret vanuit zijn rol als voorzitter klimaattafel Gebouwde omgeving over het Rotterdamse Klimaatakkoord en de betekenis hiervan voor VvE's.

De vier masterclasses tijdens het lustrum

marnix heading
1. Problemen met leefbaarheid en besluitvorming in VvE's

Bestuurders en VvE-beheerders bevinden zich geregeld in lastige situaties. Daarbij komen steeds meer maatschappelijke issues op VvE's af.

Marnix Nijenhof, partner bij Rijssenbeek Advocaten, ging in op zijn praktijkervaringen in VvE's over besluitvorming, leefbaarheid, gezonde VvE's en verschuivende samenstellingen binnen VvE's (meer verhurende eigenaren).

Download de presentatie van Marnix Nijenhof (pdf)
fleur heading
2. Verduurzaming, hoe betalen we de aanpassingen aan complexen?

Waar moet ik als VvE beginnen en welke stappen moeten worden gezet om uiteindelijk tot een haalbaar, uitvoerbaar en financierbaar project te komen? Wat zijn de kansen en beperkingen van de huidige regelingen daarbij? Wat zijn de gevolgen voor het huishoudboekje van de eigenaar en hoe informeren we de gemiddelde bewoner hierover?

Fleur Elderhorst, strategisch adviseur Energie, Financiën en Gebiedsontwikkeling bij APPM Management Consultants, deelde haar ervaringen die zij heeft opgedaan bij de begeleiding van VvE's en het proces om te komen tot een 30-jarige financieringsoplossing voor VvE's.

Download de presentatie van Fleur Elderhorst (pdf)
mimi heading
3. Draagvlak voor besluiten

Als het gaat om het nemen van een besluit op de ALV met veel impact zijn naast de kwaliteit van het voorstel de communicatie en draagvlak van wezenlijk belang. Hoe kunnen initiatiefnemers, bestuurders toewerken naar een zo breed mogelijk gedragen besluit? VVE-010 ondersteunt betrokkenen hierbij onder meer door het geven van cursussen.

Mimi Slauerhoff nam de deelnemers aan haar masterclass mee in dit boeiende vraagstuk. Zij kijkt als gedragskundige met een antropologische en nieuwsgierige blik naar veranderingsprocessen van groepen mensen.

Bezoek de website van Rotterdamse VvE's met Energie met meer informatie over besluitvorming in VvE-verband
karin heading
4. Gebiedsaanpak aardgasvrij

De energietransitie is een vraagstuk dat iedereen raakt, bewoners én bedrijven. Om te zorgen dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is kiest Rotterdam voor een gebiedsgerichte aanpak.

Karin Borgman, kwartiermaker met de gebiedsaanpak aardgasvrij in Reyeroord, vertelde hier meer over. Dit deed zij samen met collega Karen Jakschtow, programmaleider gebiedsaanpak energietransitie.

Download de presentatie van Karin Borgman (pdf)


Werken aan toekomstbestendige beheerstructuur

Wethouder Bas Kurvers, namens de VVD verantwoordelijk voor de portefeuille Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving, sloot de lustrumviering af. Welk resultaat van VVE-010 spreekt hem het meest tot de verbeelding? Kurvers: "Maatschappelijk gezien is het een mooie prestatie dat dankzij de aanpak van VVE-010 een groot aantal kleine VvE’s in kwetsbare wijken actief zijn geworden. Mensen, vaak met een kleine beurs, zijn toch gemotiveerd om het onderhoud van hun woningen serieus te nemen. Dit draagt bij aan het tegengaan van sluipende verpaupering en aan een leefbare stad. Het is mooi om te zien dat bewoners trots kunnen zijn op hun woningen en VvE's."

"En wat betreft de komende 10 jaar... We hebben nu met VVE-010 een mooie positie ingenomen om de Rotterdamse VvE's te ondersteunen. We zien wel dat de beheerstructuur van VvE's een probleem blijft. Het versnipperde eigendom en beheer van deze VvE's vormen een risico om kleinere VvE's op lange termijn gezond te houden. We zien ook dat het lastig is om de energietransitie (verduurzaming en aardgasvrij) voor elkaar te krijgen. We voeren nu een aantal pilots uit om koepel-VvE's op te richten, zodat kleine VvE's voor het onderhoud opgaan in één grote VvE. Hier leren we van. Ik verwacht dat VVE-010 steeds meer zal gaan samenwerken met alle betrokkenen om de opschaling van kwetsbare kleine VvE's voor elkaar te krijgen, zodat de beheerstructuur toekomstbestendig is en een goede basis vormt voor bijvoorbeeld de verduurzamingsopgave."

Download het lustrum-persbericht


Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming