loading

Sven Ringelberg: "Een gezond Rotterdam begint bij gezonde VvE's"

Afgelopen december stemde het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam in met de Schone Energie Strategie. Hierin zijn de ambities vastgelegd voor de Rotterdamse energietransitie en voor een circulaire, gezonde en klimaatbestendige stad. In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal, met als tussenstappen een dalende trend wat betreft CO2-uitstoot (in 2022) en 49 procent minder Rotterdamse CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 (in 2030).

De Rotterdamse VvE's zijn onmisbaar voor het behalen van de klimaatdoelen. In Rotterdam bestaat namelijk ongeveer de helft van de woningen uit appartementen die binnen een VvE vallen. Toch krijgen ze beperkt aandacht in het Rotterdamse Klimaatakkoord. Hoe ziet de gemeente het belang van de VvE's en hoe gaat de gemeente deze groep stimuleren tot duurzame maatregelen? Sven Ringelberg, beleidsadviseur en programmaleider duurzaamheid bij de gemeente Rotterdam, legt het uit.

"VvE's zijn een aparte diersoort in de energietransitie. Ik zie de VvE's op dit moment als dé grote vergeten groep in de energietransitie. Er is landelijk te weinig aandacht voor de uitdagingen van VvE's en het is een grote groep, wel 40% van de woningen in Rotterdam valt onder een VvE. De VvE lijkt daarmee een beetje op de kogelvis, hij is groter dan je denkt, maar wel met wat uitdagingen (stekels). Vooral de versnipperende eigendomsverhouding geeft problemen. Je hebt in Rotterdam daadwerkelijk bouwblokken van 40 woningen met tien VvE's. De energietransitie lijkt hier een onbegonnen zaak. Het is aan de grote gemeenten en Rijksoverheid om de problemen van kleinere VvE's serieus te nemen. Van alle VvE's in Nederland bestaat maar liefst 65% uit minder dan zes woningen."

"Gelukkig pakt de gemeente Rotterdam deze stekels goed op. Als gemeente zien we de VvE als een van de belangrijke spelers in de energietransitie die het verschil kunnen maken. VvE's zijn een kans om in één keer meerdere eigenaren vooruit te helpen. Zeker voor thema's als aardgasvrij. Als gemeente stimuleren we samenwerking tussen beheerders en bestuurders van VvE's, helpen we met VVE-010 duizenden eigenaren hun onderhoud op orde te krijgen en activeren we de verenigingen. Daarnaast zijn we bezig met pilots om kleinere VvE's op te schalen tot één koepel. Dit maakt onderhoud en verduurzaming gemakkelijker. Dit zijn acties waar we trots op kunnen zijn. Een gezonde stad begint namelijk bij gezonde verenigingen van eigenaars."

"Steeds vaker zijn we bezig met het thema duurzaamheid bij VvE's. Dit is ook niet zo gek, want waarom niet gelijk slim isoleren als je toch bezig bent met onderhoud? Samen met VVE-010 werken we dan ook aan meerdere projecten om VvE's te ondersteunen en op weg te helpen. Vooral door middel van het energieadvies (ELENA-subsidie) dat VVE-010 uitvoert kunnen VvE's die een grote stap willen maken in verduurzamen geholpen worden. Dit is ook echt nodig, het gaat hier om maatwerk per gebouw."

"Toch kunnen we nog een hoop verbeteren. In het Rotterdamse klimaatakkoord hebben VvE's een beperkte rol. Je merkt toch dat VvE's als doelgroep al snel worden samengevoegd met particulieren en woningcorporaties extra de aandacht krijgen. Ik denk dat we als gemeente Rotterdam en VVE-010 meer goede voorbeelden van verduurzaming bij VvE's moeten etaleren. Hierbij de belangrijkste uitdagingen en kansen voor VvE's slim samenvatten gaat helpen deze groep beter onder de aandacht te krijgen bij het bestuur van de stad, financiële instellingen en VvE's zelf. Uiteindelijk moeten we allemaal bewegen."

"In mijn gesprekken met VvE's en VvE-beheerders loopt een rode draad: 'De afgelopen twee jaar hebben we meer te maken gehad met verduurzaming dan de afgelopen 10 jaar'. Ik herken dit zelf ook, ineens begrepen mijn ouders mijn werkveld een stuk beter. Deze extra aandacht roept, gelukkig, een hoop vragen op bij VvE's, waar begin je met verduurzamen? Mijn grootste tip aan bestuurders van VvE's zou zijn vooral elkaar op te zoeken. Inmiddels zijn er redelijk wat VvE's in Rotterdam die ervaring hebben opgedaan met verduurzamen. Ik weet dat er door VVE-010 ook wordt gewerkt aan een bestuurdersplatform in Rotterdam. Dat is een uitstekend initiatief."

Sven Ringelberg publiceert blogs over de energietransitie op Transitiepaden.nl. Tevens is hij initiatienemer van Simpelsubsidie.nl dat als doel heeft het gebruik van subsidies voor duurzame producten te stimuleren.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming