loading

Nieuw op VVE010.nl: themapagina woonoverlast

Thuis willen we ons veilig voelen en prettig met je buren samen leven. Helaas hebben we soms overlast van elkaar. Dit kan het woonplezier flink verstoren. Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning wordt veroorzaakt. Voorbeelden van woonoverlast zijn geluidsoverlast (ook 'leefgeluiden'), burenruzie, agressie en intimidatie, vervuiling en stankoverlast vanuit de woning, pesterijen, asociaal gedrag en drugsoverlast.

In een aantal gevallen van woonoverlast kan de VvE de eigenaren of gebruikers helpen. De VvE ziet er immers op toe dat de bepalingen in de splitsingsakte en, indien aanwezig, de regels in het huishoudelijk reglement worden nageleefd. En hoe kan een gebruikersverklaring helpen? Op de themapagina 'Woonoverlast' staan tips, downloads en links naar pagina's waar nog meer informatie is te vinden.

Heeft jouw VvE te maken met overlast? Bezoek dan zeker deze themapagina!

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming