loading

Wat betekent de nieuwe postcoderoosregeling voor VvE's in 2021?

De fiscale Regeling Verlaagd Tarief, bekend als de postcoderoosregeling, wijzigt volgend jaar. Onlangs is besloten dat de regeling nog tot 1 april 2021 doorloopt. Hoe ziet de vervanger van deze regeling, die nog niet geheel klaar is, er op hoofdlijnen uit?

De kern van de verandering is dat de postcoderoosregeling (pcr) een subsidieregeling wordt. De huidige regeling geeft particulieren of ondernemers korting op de energiebelasting als ze samen met anderen investeren in het opwekken van duurzame energie. Dit kan bijvoorbeeld een collectief zonnedak zijn. Een voorwaarde is dat de deelnemers in het project samen een coöperatie of VvE vormen en in de buurt wonen, vandaar 'postcoderoos'. In de pcr verdienen de deelnemers of leden via belastingkorting en verkochte stroom hun investering terug.

Eenvoudiger en soepeler

Vanaf 1 april 2021 vervalt de fiscale stimulering en wordt aan energiecoöperaties/VvE's subsidie uitbetaald. Die subsidie kan onder de leden worden verdeeld. Dit is een vereenvoudiging van de relatie tussen energieleverancier en deelnemers aan een postcoderoosproject. In de praktijk moesten sommige deelnemers overstappen van energieleverancier of een 'opwekbewijs' overleggen. Straks verloopt de verrekening van al het rendement van hun investering via de coöperatie of VvE.

De nieuwe regeling biedt voor een periode van 15 jaar financiële zekerheid. Gedurende deze periode ontvangen energiecoöperaties en VvE's subsidie per geproduceerde kWh. Het subsidiebedrag beweegt hierbij mee met de marktwaarde die de geproduceerde energie in dat jaar heeft. Hiermee is de subsidie vergelijkbaar met de SDE+. Voor 2021 is voor de regeling € 100 miljoen gereserveerd.

In aanmerking komen zonne-energieprojecten (15 tot 300 kWp) en windenergieprojecten op land (500 tot 1000 kWp). Onveranderd blijft dat de leden van de energiecoöperatie of de VvE bij de start van de energieopwekking in de postcoderoos wonen. Een versoepeling is dat verhuizing van deelnemers buiten het gebied geen invloed heeft op de subsidie. Kortom, de nieuwe subsidieregeling maakt het aantrekkelijker voor VvE's om een postcoderoosproject te starten.

Voor bestaande postcoderoosprojecten verandert er na 1 april 2021 niets. Deze blijven in aanmerking komen voor het verlaagde energiebelastingtarief tot 15 jaar na de start. Aanvragen onder de oude regeling zijn nog tot en met 31 maart 2021 in te dienen.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming