Thema's - Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een goede investering. In de woning, het milieu én de eigen portemonnee. Hoe zit het met zonnepanelen als het dak onderdeel is van een Vereniging van Eigenaars (VvE)? Kan je als lid zelf panelen leggen?
En hoe organiseer je met andere eigenaren een gezamenlijk zonnesysteem?

 

Het mooie is: er is veel mogelijk. De VvE moet wel toestemming geven. VVE-010 helpt VvE’s die werk maken van zonnestroom, onder andere met informatiebijeenkomsten en cursussen.

intro zonnepanelen vve010

checkclipboard vve010

Een goede voorbereiding is het halve werk


Het begint met een idee. Als je enkele buren hiervoor warm kunt krijgen, dan groeit er draagvlak in de VvE. Met de opgedane kennis van een paar informatieavonden en een burenberaad ontstaat er een mooi plan. Agendeer het idee bij een ALV en schets de kansen. Vraag een mandaat voor een uitgave van een paar honderd euro voor offertes. De markt is overspannen, en met een vergoeding geeft de VvE blijk bij de leverancier dat het serieus is.

De uitkomst van de offertes geeft een voorkeur. Die uitkomst kan vertaald worden naar de financiën van de VvE. Natuurlijk moeten ook de opbrengsten in beeld worden gebracht. Dat samen zal verwoord moeten worden in een agendavoorstel. Op deze pagina staan voorbeelden over de te nemen besluiten. Kortom, met een beetje frisse inzet is dit proces prima te doen. En daarna wordt elke zonnige dag nog leuker!

checklist vve010

Alle stappen van idee naar besluit

 • Stap 1: betrek je buren bij je wens voor zonnepanelen voor de VvE
 • Stap 2: zoek de juiste kennis, bijvoorbeeld via de informatieavonden van VVE-010
 • Stap 3: benoem de beste oplossing, bijvoorbeeld via de informatieavond ‘Rekenen aan zonne-energie voor je eigen VvE'
 • Stap 4: betrek je buren bij deze oplossing
 • Stap 5: bepaal de plaats op het VvE-dak en de geschiktheid van het dak (constructie, onderhoudsniveau)
 • Stap 6: vraag offertes aan (3 offertes voor een goede vergelijking)
 • Stap 7: zet in een uitgewerkt plan: de investering, de opbrengst en de financiële haalbaarheid binnen de VvE
 • Stap 8: agendeer het bij de ALV van de VvE voor een besluit
 • Stap 9: werkwijze en uitkomst notuleren en laten ondertekenen door het bestuur

Hoe benut je het gezamenlijk VvE-dak?

Er zijn verschillende manieren om een gezamenlijk VvE-dak te benutten voor zonnepanelen. Dit kan met de hele VvE, een deel van de VvE of individueel. En je kunt de opgewekte stroom voor de algemene voorzieningen gebruiken (lift, verlichting) of voor het eigen verbruik. Er zijn dus meerdere varianten mogelijk. 

 • Voor energieverbruik van de VvE
  de gehele VvE wil investeren
  er is veel gemeenschappelijk stroomverbruik
 • Als postcoderoosproject
  een deel van de leden wil investeren
  er is hoge doorstroom binnen de VvE
 • Met een stroomverdeler
  een deel van de leden wil investeren
  appartementen staan geregeld leeg
 • Als individuele aankoop
  een deel van de leden wil investeren
  kleine VvE's met een groot dak

Meer informatie over deze varianten? Download de factsheet Zonnepanelen voor VvE’s.

 

vve010 zon links

vve010 zon rechts

check vve010Is ons VvE-dak geschikt voor zonnepanelen?

Een voorwaarde voor het zonneproject is uiteraard dat het dak geschikt is. Valt er genoeg zon op het dak? Staan er bomen of andere obstakels in de weg? En kan het dak het gewicht van de zonne-installatie dragen?

 • 1) Doe een eerste dakcheck op www.zonatlas.nl.
  Dit geeft een goede indicatie van de opbrengst van de zonnepanelen.
 • 2) Laat een constructeur berekenen wat de draagkracht van het dak is.
 • 3) Ga na wat de staat is van het onderhoud van het dak. Moeten er de komende jaren werkzaamheden worden verricht, zoals vervanging? Houd hier rekening mee.

zelf doen vve010Tips voor besluitvorming

Het plaatsen van zonnepanelen vraagt een gekwalificeerd meerderheidsbesluit in de VvE. Dit besluit bestaat uit twee onderdelen:

 • 1) het nemen van de maatregel: wat gaan we op het dak leggen?
  (technische consequenties);
 • 2) de financiën: hoe gaan we de zonnepanelen betalen?
  (sparen, vrijmaken budget, eenmalige inleg enz.)

praktisch vve010Voorbeeld voorstel VvE-besluit 1:
voor de gehele VvE

De leden van de VvE stemmen in met het plaatsen van zonnepanelen op een montagesysteem en de doorvoer van bijbehorende bekabeling <naar de meterkasten in de appartementen> of <naar de aansluiting van de collectieve meterkast van de VvE>. In bijgaande stukken (offerte met uitwerking) is aangegeven hoe de installatie eruit zal zien.

De kosten van de aanschaf, plaatsing, onderhoud en het verplaatsen of verwijderen van het zonnepanelensysteem komen voor rekening van de VvE.

De vergadering besluit <aantal/percentage stemmen, of unaniem> de offerte van <naam aannemer> voor een totaalbedrag van <bedrag> inclusief/exclusief btw uit te laten voeren. Het bedrag van <bedrag> kan onttrokken worden uit het reservefonds of voor het uit te voeren bedrag van <bedrag> dient een eenmalige bijdrage betaald te worden conform ieders breukdeel.

- Zie voor meer informatie de download 'ALV-besluit zonnepanelen VvE' (binnenkort beschikbaar).

praktisch vve010
Voorbeeld voorstel VvE-besluit 2:
exclusief gebruiksrecht door een enkel VvE-lid

Als een individueel lid een deel van het VvE-dak wil gebruiken, in dit geval voor zonnepanelen, dan kan dit lid de VvE-ledenvergadering vragen om een ‘exclusief gebruiksrecht’. Om dit mogelijk te maken, moeten in principe alle leden van de VvE instemmen. Kijk in uw splitsingsakte en splitsingsreglement wat er specifiek bij uw VvE geldt voor het in gebruik geven van gemeenschappelijke zaken.

“De ledenvergadering stelt een deel van het gemeenschappelijke dak, waarop alle leden medegebruiksrecht hebben, beschikbaar aan <naam> voor een exclusief gebruik gedurende <15> jaar, voor het plaatsen van zonnepanelen op een montagesysteem en de doorvoer van bijbehorende bekabeling naar de meterkast in het appartement van <naam>. In bijgaande stukken is aangegeven welk dakdeel het betreft en hoe de installatie eruit zal zien.”

- Zie voor meer informatie de download 'ALV-besluit zonnepanelen VvE' (binnenkort beschikbaar).


zon vve010
Haal nog meer uit je dak!

Zonnepanelen zijn vaak het startpunt van verduurzaming binnen de VvE. Denk bij het maken van de plannen ook aan de combinatie met een groen dak. Dit heeft als voordelen: koeling in de zomer en verlenging van de levensduur van het dak. En belangrijker, een groen dak gaat prima samen met zonnepanelen. Het verhoogt zelfs de opbrengst van de panelen door het koelende effect. 

En wat te doen met de opgewekte stroom? Eigen gebruik is het meest logisch, maar ook voor bijvoorbeeld een gemeenschappelijke lift is het een prima oplossing. Daarnaast is de opwek te gebruiken voor het opladen van elektrische auto’s. Ook dat kan een aantrekkelijke (financiële) oplossing zijn voor de VvE. Wellicht dat meerdere mensen een elektrische auto hebben of overwegen er een aan te schaffen. De moeite waard om hier eens nader naar te kijken.

Zie meer hierover bij de downloads.

subsidies
Subsidies en leningen

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er voor VvE's verschillende leningen en subsidies, zoals de Energiebespaarleningde Duurzame Monumenten-Lening en SDE+.
Ook zijn er regelingen op het gebied van btw-teruggave en salderen. 

Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat het actuele subsidieaanbod van het Rijk en de gemeente Rotterdam, met alle voorwaarden. In het factsheet Zonnepanelen voor VvE’s staat ook een overzicht van de landelijke subsidies.

 

 

Teaser van de aflevering 'Niet lullen maar klussen' van Omroep West over zonnepanelen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE).
Bekijk hier de hele uitzending

Informatieavonden en cursussen VVE-010

Goed geïnformeerd maak je betere beslissingen. Daarom biedt VVE-010 onder andere informatieavonden over zonne-energie. Voor VvE's die daarna nog meer willen weten is er de praktische cursus ‘Rekenen aan zonne-energie’. Deze geeft inzicht in hoeveel zonnepanelen op jullie VvE-dak kunnen en hoeveel dat de VvE oplevert.

Met de uitkomsten kun je tijdens de VvE-vergadering andere leden overtuigen.

Bekijk onze activiteitenkalender


Check de VvE-verzekeringen!

Zorg er als VvE voor dat de zonnepanelen goed verzekerd zijn. Voor het plaatsen van elementen op het dak van de VvE kunnen twee verzekeringen van toepassing zijn:

 • een opstal-, inboedel- of inventarisverzekering, voor de herbouw- of vervangingswaarde;
 • een WA-verzekering voor vergoeding van (gevolg)schade door problemen met de elementen.

Een zonnestroominstallatie blijkt (in Nederland) zowel roerend als onroerend genoemd te kunnen worden. Dit is onder meer afhankelijk van wie de eigenaar van het zonnesysteem is en of het montagesysteem al dan niet verplaatsbaar is.

Als het mogelijk is, wordt de verzekering van onroerende zaken bij voorkeur toegevoegd aan de opstalverzekering van de VvE. Dat is het minst duur en voorkomt verwijzingen tussen verzekeraars in geval van schade. De verhoging van de premie kan, indien van toepassing, worden doorberekend aan de individuele eigenaren. De verzekering van roerende goederen kan het beste worden ondergebracht bij de inboedel- of inventarisverzekering van de eigenaar van de elementen.

Van belang is je te verdiepen in de voorwaarden van de VvE-verzekeringen, deze kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen. Dekt de opstalverzekering de zonnepanelen? Moet de herbouwwaarde van de opstalverzekering worden verhoogd met de waarde van de zonnepanelen? En vraag meteen ook even hoe zit het bij diefstal, bijvoorbeeld als er geen inbraakschade is. Voorwaarde voor vergoeding van schade is namelijk vaak dat er inbraakschade moet zijn.

Kortom, check de eigen verzekeraar als je zonnepanelen op het dak legt.


Meer informatie

Gemeente Rotterdam

logo gemeente rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een pagina met tips die helpen om optimaal te profiteren van zonne-energie. En om een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van zonnepanelen.

Bezoek de pagina met tips

WoonWijzerWinkel

logo woonwijzerwinkel

Is jouw VvE al in het stadium om concreet spullen of een installatie aan te schaffen? Dan raadt VVE-010 aan om offertes op de te vragen bij de WoonWijzerWinkel.

Dit is een onafhankelijke adviseur op het gebied van verduurzamingsmaterialen.

Naar de WoonWijzerWinkel

loading