loading

Hollandse Delta subsidieert klimaatbestendige maatregelen

Het waterschap Hollandse Delta heeft de Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta (RAHD) bekendgemaakt. Deze nieuwe subsidie voor klimaatbestendige maatregelen is beschikbaar voor bewoners van de wijken Charlois, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Pernis en Rozenburg. De regeling treedt op 1 april 2019 in werking en loopt door tot eind 2022. Het waterschap wil met de regeling bewoners(collectieven), ondernemers en organisaties ondersteunen bij projecten die straten, buurten, gebouwen of percelen klimaatbestendiger maken.

Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent, zoals:

  • het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;
  • het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);
  • de aanleg van waterbergende of groene daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;
  • het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);
  • het aanleggen van klimaatadaptieve (school)pleinen;
  • het plaatsen van regentonnen.

De stimuleringsbijdrage bedraagt:

  • bij projectkosten tussen de € 0 en € 50.000 inclusief btw: 25% van de projectkosten met een maximum van € 10.000;
  • bij projectkosten hoger dan € 50.000 inclusief btw: 20% van de kosten met een maximum van € 15.000.

Bekijk alle details van de Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta

Bekijk ook onze kennispagina over Wateroverlast

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming