Subsidies

subsidie headerVoor Rotterdamse VvE’s die willen verduurzamen zijn er diverse subsidies beschikbaar. Daarnaast zijn er mogelijkheden om geld te lenen voor maatregelen die het gebouw verduurzamen, ook in combinatie met regulier onderhoud. Deze pagina geeft de belangrijkste subsidies en leningen weer. Enkele subsidies hebben betrekking op alleen woningverbetering (onderaan). Kijk altijd goed naar de voorwaarden.

 

headerbullet greenSubsidies


 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE's

Subsidie voor:

 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen (>50.000 kWh)
 • Kleinschalige windturbine
 • Centrale aansluiting op een warmtenet

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

VvE's kunnen met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers hun gebouw verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen (bij VvE-verbruik >50.000 kWh) en kleinschalige windturbine. VvE's kunnen voor een appartementengebouw daarnaast ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet.

Voor energiebesparende isolatiemaatregelen is de ISDE vanaf 2021 niet langer van toepassing. Voor isolatiesubsidie is er de SEEH voor VvE’s.

Meer informatie en voorwaarden

SEEH voor VvE - Energiebesparende maatregelen

Subsidie voor:

 • Isolatiemaatregelen
 • Extra maatregelen
 • Zeer energiezuinig pakket

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie voor VvE’s die 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren. De subsidie dient voor elk gebouw apart aangevraagd te worden, vóór het uitvoeren van de maatregelen.

De subsidie kent 3 varianten:

 • Isolatiemaatregelen: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en/of bodemisolatie, hoogrendementsglas
 • Aanvullende maatregelen: isolerende deuren, energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen verwarmingssysteem, energiedisplay of slimme thermostaat
 • Zeer energiezuinig pakket: samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen dat hoge eisen stelt aan onder andere de isolatiewaarden

Meer informatie en voorwaarden

SEEH voor VvE - Energieadvies

Subsidie voor:

 • Energieadvies
 • Procesbegeleiding
 • Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Subsidie voor energieadvies voor VvE’s om te weten te komen welke energiebesparende maatregelen voor het gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven. De subsidie is achteraf, na de geleverde dienst, aan te vragen.

De subsidie kent 3 varianten:

 • Energieadvies, zonder een besluit tot investeren
 • Energieadvies met procesbegeleiding, inclusief een besluit tot investeren
 • Energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding

Meer informatie en voorwaarden

Isolatiesubsidie kleine Rotterdamse VvE’s

Subsidie voor:

 • Isolatie van het gebouw

Naar verwachting beschikbaar in najaar 2021 voor VvE's t/m 7 appartementen

Van: Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam stimuleert met deze regeling kleine VvE’s (2-7 appartementen) tot het nemen van isolatiemaatregelen. VvE's kunnen tot maximaal €1.500 per appartement subsidie ontvangen. Het maximum voor de VvE bedraagt €10.000. Maximaal 50% van de kosten komen in aanmerking voor subsidie.

De subsidie is naar verwachting vanaf najaar 2021 beschikbaar.

Heeft jouw VvE interesse in deze regeling? Geef dat alvast aan ons door, dan nemen we contact op zodra de regeling open is voor inschrijving.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subsidies klimaatadaptatie

Subsidie voor:

 • Groene daken
 • Regenwateropvang
 • Tegels vervangen door groen
 • Andere klimaatadaptieve maatregelen

Van: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta

De gemeente Rotterdam en de twee lokale waterschappen willen de stad voorbereiden op de gevolgen van extreem warm en nat weer. Daarom hebben zij subsidies voor diverse klimaatadaptieve maatregelen. Voorbeelden: een groen dak aanleggen, regenwater opvangen, het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering, tegels vervangen door planten (ontharden van tuinen).

De postcode of locatie bepaalt onder welk waterschap de VvE valt.

Meer informatie gemeente Rotterdam

Meer informatie Hoogheemraadschap van Delfland

Meer informatie Waterschap Hollandse Delta

 

headerbullet greenLeningen


 

VvE Energiebespaarlening (Warmtefonds)

Lening voor:

 • Dak-, vloer- en gevelisolatie
 • Isolatieglas
 • Zonneboiler / Zonnepanelen
 • Andere energiebesparende maatregelen
 • Maatwerk VvE Energieadvies
Voor VvE’s vanaf 8 appartementen

Van: Nationaal Warmtefonds

Met de VvE Energiebespaarlening sluiten Verenigingen van Eigenaars tegen een gunstige rente een lening af voor energiebesparende maatregelen, zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas, zonneboiler en zonnepanelen. Met deze lening kun je direct energiebesparende maatregelen uitvoeren zonder het spaargeld aan te spreken.

VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 25.000 en maximaal € 10.000.000 (max. € 65.000 per appartement) met een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar. Een voorwaarde is dat de VvE minimaal 8 appartementen omvat. De lening biedt extra ruimte voor VvE's die werken aan een energieneutrale of aardgasvrije woning.

Meer informatie en voorwaarden

Rotterdamse VvE-lening grote VvE's

Lening voor:

 • Duurzaamheidsmaatregelen
 • Achterstallig onderhoud (max. 50%)
Voor VvE’s vanaf 8 appartementen

Van: Gemeente Rotterdam

De energietransitielening voor VvE's vanaf 8 appartementen is aanvullend op de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Als je hier niet terecht kunt, biedt deze lening de mogelijkheid om onderhoudsmaatregelen samen met duurzaamheidsmaatregelen mee te financieren. Dit kan tot maximaal 50% van het leenbedrag.

Voor een VvE bedraagt deze lening ten minste € 25.000 en ten hoogste € 500.000. Per appartementsrecht geldt een maximumbedrag van € 25.000.

De VvE voert minimaal één energiebesparende en één woningverbeterende maatregel uit.

VVE-010 kan adviseren over de aanvraag.

Meer informatie en voorwaarden

VvE-lening kleine VvE's Rotterdam Noord

Lening voor:

 • Duurzaamheidsmaatregelen
 • Achterstallig onderhoud (max. 50%)
Naar verwachting beschikbaar in najaar 2021 voor VvE’s t/m 7 appartementen

Van: Gemeente Rotterdam, aanvraag via VVE-010

De energietransitielening voor VvE's van 2-7 appartementen is aanvullend op de VvE Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Als je hier niet terecht kunt, biedt deze lening de mogelijkheid om onderhoudsmaatregelen samen met duurzaamheidsmaatregelen mee te financieren. Dit kan tot maximaal 50% van het leenbedrag.

Het minimale leenbedrag per appartement is € 2.500, het maximale leenbedrag is € 15.000.

De aanvraag voor deze subsidie gaat via VVE-010. Er wordt getoetst of de VvE actief is.

Deze lening komt naar verwachting in najaar 2021 beschikbaar.

Meer informatie en voorwaarden

VvE-lening kleine VvE's Rotterdam Zuid

Lening voor:

 • Isolatiemaatregelen
 • Extra maatregelen
 • Zeer energiezuinig pakket
Voor VvE’s t/m 7 appartementen in de Rotterdamse Stadshavens of Rotterdam-Zuid (NPRZ)

Van: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), aanvraag via VVE-010

Deze lening is voor VvE’s t/m 7 appartementen in de Rotterdamse Stadshavens of Rotterdam-Zuid (NPRZ). Met deze financiering zijn energiebesparende maatregelen en (achterstallig) onderhoud direct uit te laten voeren.

Het minimale leenbedrag per appartement is € 2.500, het maximale leenbedrag is € 15.000. Minimaal 50% van het leenbedrag moet worden besteed aan energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen. Maximaal 50% van het totale leenbedrag mag worden besteed aan onderhoudsmaatregelen t.b.v. achterstallig dan wel noodzakelijk onderhoud aan het appartementengebouw.

VVE-010 toetst of de VvE voldoende actief is.

Meer informatie en voorwaarden

Maatwerklening BNG Duurzaamheidsfonds

Lening voor:

 • Verduurzamen, bijv. isolatie/zonnepanelen
Minimale investering: € 125.000

Van: BNG

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 100.000 en maximaal € 2.500.000 met een looptijd van maximaal 15 jaar. De lening is maximaal 80% van de totale investering (investering is dus minimaal € 125.000) en eigen middelen van 20% dienen aantoonbaar aanwezig te zijn.

Vanwege de hoogte van de investering is deze lening alleen geschikt voor grote(re) VvE’s.

VVE-010 toetst of de VvE voldoende actief is.

Meer informatie en voorwaarden

Duurzame Monumenten-Lening

Lening voor:

 • Energiescan
 • Dak-, vloer- en gevelisolatie
 • Isolatieglas / Warmtepomp
 • Zonneboiler / Zonnepanelen
 • Andere energiebesparende maatregelen
Voor rijksmonumenten

Van: Restauratiefonds

Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Met de lening zijn diverse energiebesparende maatregelen te financieren.

Voor VvE’s zijn er leningen tussen € 25.000 en € 300.000 en nooit meer dan € 25.000 per appartementsrecht. De rentevaste periode bedraagt 5, 10 of 15 jaar, looptijd max. 30 jaar.

Meer informatie en voorwaarden
subsidiewijzer
Tip: vul de subsidiewijzer verduurzaming Rotterdamse VvE’s in!

Na een aantal vragen krijg je direct te zien welke subsidies relevant zijn voor jouw VvE.

Subsidiewijzer 

 

Combineren

Kan ik subsidies combineren?

 

Niet alle subsidies en leningen zijn met elkaar te combineren (te stapelen). Dit is om te voorkomen dat je 2 of 3 keer geld krijgt voor dezelfde maatregel.

Zo geldt voor ‘SEEH - Energieadvies’ als voorwaarde dat er geen subsidie voor een energieadvies is aangevraagd of ontvangen van gemeente of provincie.

Soms is combineren echter wel mogelijk. Kijk hiervoor goed naar de voorwaarden.

work

Meer informatie subsidies en leningen

 

Deze pagina bevat niet alle beschikbare verduurzamingssubsidies voor VvE’s.

Er zijn bijvoorbeeld lokale regelingen voor bewoners die van het aardgas af gaan, vouchers en provinciale regelingen:

Kijk voor andere regelingen ook op:

signs

Overige subsidies voor VvE’s

 

Naast subsidies voor verduurzamen zijn er nog andere subsidies voor VvE’s om de woning te verbeteren:


 

loading