Thema's - Elektrisch laden

Het verkeer in Rotterdam is een van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stimuleert Rotterdam het gebruik van elektrisch vervoer. Ook Verenigingen van Eigenaars krijgen een helpende hand aangereikt.

Zijn er binnen uw VvE een of meerdere elektrisch rijders? Willen zij graag een laadpunt realiseren op het (eigen) parkeerterrein? Deze themapagina vertelt hoe de VvE laadpunten kan plaatsen voor haar eigenaren met een elektrische auto.

elektrisch laden

 

verduurzamen vve010
De groei van elektrische auto’s

Sinds tien jaar komen er steeds meer elektrische auto’s op de markt én op de weg. Een elektrische auto kan steeds verder rijden op één accu (200-500 km per volgeladen accu). Daarom wordt de elektrische auto voor steeds meer lease- en privérijders aantrekkelijk. De Nederlandse overheid stimuleert ook het gebruik van elektrische auto’s en vanaf 2030 mogen alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden. De verwachting is daarom dat nog meer mensen elektrische auto’s gaan rijden.

vve activeren vve010
Het laden van een elektrische auto

Elektrische auto’s worden met elektriciteit opgeladen om te rijden. Deze auto’s kun je bijvoorbeeld op werk, op straat of thuis opladen aan een laadpaal. Wanneer iemand een eigen parkeerterrein heeft, kan de eigenaar van de elektrische auto géén publiek laadpunt aanvragen. De eigenaar plaatst in dat geval een laadpunt op het eigen parkeerterrein om te laden. Dit betekent dat de VvE een belangrijke rol heeft in het plaatsen van laadpunten voor de steeds groter wordende groep elektrisch rijders.


zelf doen vve010Normaal laadpunt of snellader?

Om de batterij van de elektrische auto te laden, gaat de stekker van de auto in een laadpunt van een laadpaal. Er bestaan twee typen laadpunten: een normaal laadpunt en een snellader. Voor VvE’s adviseren wij normale laadpunten, die laden met 3,7 kW tot 22 kW. Hiermee zijn de meeste elektrische auto’s in een aantal uur volgeladen. De nadelen van snelladen zijn namelijk dat niet elke elektrische auto kan snelladen en de kosten van een snellader een stuk hoger zijn.

modelreglementen vve010
Is een elektrische auto laden veilig?

De rijksoverheid geeft aan dat er geen extra brandveiligheidsrisico’s zijn voor elektrische auto’s. Deze auto’s moeten voldoen aan de toelatingseisen en veiligheidseisen vanuit de VN en de EU. Fabrikanten van elektrische auto’s besteden veel aandacht aan de brandveiligheid, ze testen uitvoerig op veiligheid. Bij ‘Downloads’ onderaan staat een document met de antwoorden op recente Kamervragen over brandveiligheid en de meest recent gestelde installatie-eisen aan laadpunten.


advies vve010
Heeft onze VvE voldoende capaciteit in de netaansluiting?

De laadpunten worden in een aparte groepenkast op de netaansluiting van de VvE aangesloten. De meeste VvE’s hebben voldoende vrije capaciteit in de aansluiting voor een aantal laadpunten. Wanneer de vrije capaciteit beperkt is, kunnen slimme laadpunten een oplossing bieden. Deze laadpunten laden niet altijd op vol vermogen, maar stemmen het vermogen waarmee geladen wordt af op de actuele beschikbare vrije capaciteit. Hierdoor kunnen meer laadpunten worden geplaatst. Als dit ook niet helpt, zou het verzwaren van de netaansluiting een optie zijn.

praktisch vve010
Hoe werkt de stroomlevering en facturatie aan ‘laders’?

Het stroomcontract van de VvE wordt gebruikt om de stroom te leveren. Ook is het mogelijk om de stroom van zonnepanelen te gebruiken om de elektrische auto’s op te laden. De slimme laadpunten zorgen voor een automatische facturatie: de elektrisch rijder betaalt een laadprijs aan de laadpuntleverancier. De laadpuntleverancier levert een overzicht van het totaal aantal kWh dat geladen is. Daarnaast is een prijs per kWh afgesproken dat de laadpuntleverancier aan de VvE betaalt (bijv. gelijk aan de stroomprijs). De laadpuntleverancier betaalt periodiek de VvE het verschuldigde bedrag uit. Een andere optie is dat de VvE stroomkosten voorschiet. De laadpuntleverancier levert periodiek een overzicht welke elektrisch rijder hoeveel geladen heeft. De VvE kan de betaalde stroomkosten dan verrekenen met de elektrisch rijders.

thema elektrisch laden break1
thema elektrisch laden break2

 Hoeveel kost een laadpunt?

De kosten voor een laadpunt bestaan uit:

  • Investeringskosten: kosten laadpunt, installatie en eventueel verzwaren netaansluiting. Dit laatste is alleen het geval wanneer er onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Dan moet de netaansluiting verzwaard worden.
  • Periodieke kosten: technisch onderhoud, hulp bij storingen en facturatie.

De verdeling van de kosten wordt opgenomen in een werkplan. Zo kan de VvE ervoor kiezen om alleen de elektrisch rijders voor deze kosten te laten betalen (en niet de hele VvE). De VvE heeft twee mogelijke financieringsmodellen voor laadpunten:

 Model 1Model 2
  Kosten laadpunt en installatie uit eigen middelen Vaste laadpuntleverancier die (gedeeltelijk) kosten laadpunt en installatiekosten op zich neemt. Als tegenprestatie betaalt de elektrisch rijder een laadprijs aan de laadpuntleverancier die hoger ligt dan de stroomprijs.
Investeringskosten €€ € 
Periodieke kosten (voor VvE of eigenaar) €€
Eigendom laadpunt Eigenaar of VvE Lease of huur bij leverancier

 

Tip: Indien de VvE besluit de kosten voor laadpunten op zich te nemen, kan de VvE hiervoor een lening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

 

Aan de slag!

 StapUitleg
Behoefte en draagvlak laadpunten Breng tijdens vergadering van eigenaars, in de wandelgang of middels een enquête het aantal (potentiële) elektrisch rijders in kaart.
Onderzoek en werkplan Onderzoek mogelijkheden voor laadpunten op het parkeerterrein van de VvE. Vraag hierbij een aantal leveranciers een offerte om de kosten scherp te krijgen. Bepaal ook de benodigde besluitvorming op basis van het splitsingsreglement van de VvE.
Vergadering / besluitvorming Roep de vergadering van eigenaars op om het werkplan te bespreken. Houd een stemming om de plaatsing van laadpunten te besluiten. Raadpleeg de juridische toolkit om dit goed voor te bereiden (zie Downloads).
Vastlegging Verstuur de notulen van de vergadering en het werkplan naar eigenaren. Wacht vervolgens de vernietigingstermijn af.
Realisatie Verstrek de opdracht aan een leverancier van laadpunten. Let op dat je ook het beheer, onderhoud en facturatie van de elektriciteit goed regelt.
Uitbreiding Bij uitbreiding van het aantal elektrisch rijders is het aantal laadpunten ook uit te breiden. Neem in het werkplan alvast mee hoe je met uitbreiding omgaat. Het advies is om vergelijkbare laadpunten te plaatsen bij uitbreiding, die samen worden aangesloten op een slim laden systeem.

Meer informatie

loading