Verduurzamen - Hoe ga je dat doen?

Wil jouw VvE echt duurzame stappen zetten? Dan kun je bij ons terecht voor een adviestraject. VVE-010 helpt ambitieuze VvE’s bij het vinden van de beste aanpak.

VVE-010 biedt VvE’s met grote duurzame ambities een intensief adviestraject. Als de VvE de stap wil zetten naar concrete maatregelen, dan is het tijd voor scenario’s met mogelijkheden. De meest vergaande variant is een toekomstbestendig woning met een minimale energierekening. Uiteraard wordt ook gekeken naar andere, minder vergaande varianten. Uiteindelijk is draagvlak bij alle bewoners nodig voor een haalbaar en betaalbaar plan.

 Zo’n traject neemt al snel een jaar in beslag en vraagt ook inzet van bewoners uit de VvE. Het proces kent drie stappen:

  1. Quick scan
  2. Verdieping
  3. Uitvraag

Stap 1

Verkenning van de (woon)wensen van de VvE en het aanleveren van gegevens, zoals energieverbruik en onderhoudsplanning. Is er voldoende potentie? Dan volgt een technische scan van het gebouw. De uitkomsten worden gepresenteerd aan een afvaardiging van bewoners. De VvE krijgt dan de vraag of zij de volgende stap wil zetten: verschillende scenario’s van maatregelenpakketten en de financiële effecten daarvan maken.

Stap 2

Het samenstellen van de verschillende maatregelenpakketten en inzicht in de effecten daarvan op de woonlasten. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor financiering en subsidies. Het einddoel van deze stap is een keuze van een maatregelenpakket. De ALV kan dat besluit nemen.

Stap 3

Het begeleiden van de uitvraag van het gekozen maatregelenpakket. Die uitvraag zal uiteindelijk leiden tot een offerte van een aannemer waar de ALV een besluit over moet nemen. Aan het eind van deze fase weet de VvE pas wat het exacte investeringsbedrag is en wat dat betekent voor de woonlasten van de appartementseigenaren.

Het advies moet altijd inzicht geven in het effect op uw woonlast. Dat effect wordt opgebouwd uit de nieuwe maandelijkse VvE-bijdrage en de nieuwe, lagere energierekening (besparing door o.a. isolatie). Deze lasten kunnen vergeleken worden met de huidige VvE-bijdrage en de huidige energierekening. Andere winst is een comfortabele en betere woning na de verbouwing. Comfort en warmte voeten wegen uiteraard ook mee.

Dit adviestraject is gratis als de VvE aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie.