loading

Verduurzamen - Is het betaalbaar?

De hoofdvraag bij verduurzamen is hoe je als VvE de (extra) investeringen gaat betalen. Dikwijls gaat het om grote bedragen. Die worden weliswaar over een grote periode uitgesmeerd, maar de financiering moet wel rond zijn. Het gaat vaak om ingewikkelde rekensommen. Investeringen in energiebesparing leveren uiteraard geld op, want de energierekening gaat omlaag. En vaak spaar je hiermee onderhoud in de toekomst uit. Maar wat betekent een bepaald maatregelenpakket voor de maandelijkse VvE-bijdrage? VVE-010 rekent met je mee.

Sparen

Er zijn weinig (grote) VvE’s die genoeg geld op de rekening hebben om bijvoorbeeld het hele complex te isoleren en nieuwe kozijnen met HR++ glas te plaatsen. Doorgaans is een eerste stap daarom sparen via de maandelijkse VvE-bijdrage, net als de VvE dat al doet voor het reguliere onderhoud (als het goed is). Duurzame maatregelen kunnen in het geplande (meerjaren) onderhoud worden meegenomen.

Lenen

Wil je VvE sneller of extra maatregelen voor verduurzaming nemen? Dan is er de VvE Energiebespaarlening. VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 25.000 en maximaal € 10.000.000 (max. € 65.000 per woning) met een looptijd van 10, 15 of 30 jaar. Een voorwaarde is dat de VvE minimaal 10 appartementen omvat. De Energiebespaarlening wordt namens SVn verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Meer informatie op www.energiebespaarlening.nl.

Ook is er de Duurzame Monumenten-Lening. Voorwaarde is dat een complex moet als monument aangemerkt worden. Leningen zijn tussen € 25.000 - € 300.000 en nooit meer dan 25.000 euro per appartementsrecht. De rentevaste periode bedraagt 10 jaar, looptijd max 30 jaar. Meer informatie op de website van Het Restauratiefonds.

Landelijke subsidies

Er zijn diverse rijkssubsidies voor energiebesparende maatregelen. De belangrijkste:

Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Rotterdamse subsidies

Rotterdam heeft eigen subsidies voor woningeigenaren. Momenteel zijn dat:

  • Subsidie voor woningverbetering Rotterdam: de gemeente verstrekt tot € 3.000 subsidie per woning om achterstallig onderhoud te verhelpen. Als u uw woning daarnaast ook energiezuiniger maakt dan is tot € 1.200 extra subsidie mogelijk. Ook is het mogelijk om een lening af te sluiten tegen een gunstige rente.
  • Rotterdamse Isolatiecoupon: als Rotterdamse woningeigenaar van een woning van vóór 1990 krijg je 100 euro van de gemeente als je je vloer, gevel en/of dak van de woning isoleert.
  • Subsidie groene daken Rotterdam: de subsidie voor groene daken bedraagt € 15/m2 per gerealiseerd groen dak voor particulieren.

Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat het actuele subsidieaanbod van de gemeente Rotterdam, met alle voorwaarden.