loading

Verduurzamen - Is het betaalbaar?

De hoofdvraag bij verduurzamen is hoe je als VvE de (extra) investeringen gaat betalen. Dikwijls gaat het om grote bedragen. Die worden weliswaar over een grote periode uitgesmeerd, maar de financiering moet wel rond zijn. Het gaat vaak om ingewikkelde rekensommen. Investeringen in energiebesparing leveren uiteraard geld op, want de energierekening gaat omlaag. En vaak spaar je hiermee onderhoud in de toekomst uit. Maar wat betekent een bepaald maatregelenpakket voor de maandelijkse VvE-bijdrage? VVE-010 rekent met je mee.

Sparen

Er zijn weinig (grote) VvE’s die genoeg geld op de rekening hebben om bijvoorbeeld het hele complex te isoleren en nieuwe kozijnen met HR++ glas te plaatsen. Doorgaans is een eerste stap daarom sparen via de maandelijkse VvE-bijdrage, net als de VvE dat al doet voor het reguliere onderhoud (als het goed is). Duurzame maatregelen kunnen in het geplande (meerjaren) onderhoud worden meegenomen.

Lenen

Wil je VvE sneller of extra maatregelen voor verduurzaming nemen? Er zijn meerdere opties om geld te lenen.

1. VvE Energiebespaarlening. VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 25.000 en maximaal € 10.000.000 (max. € 65.000 per woning) met een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar. Een voorwaarde is dat de VvE minimaal 8 appartementen omvat. De Energiebespaarlening wordt namens SVn verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Meer informatie op www.energiebespaarlening.nl.

2. Lening BNG Duurzaamheidsfonds. VvE's kunnen een lening aanvragen van minimaal € 100.000 en maximaal € 2.500.000 met een looptijd van maximaal 15 jaar. De lening is maximaal 80% van de totale investering (investering is dus minimaal €125.000) en eigen middelen van 20% dienen aantoonbaar aanwezig te zijn. Meer informatie op www.bngduurzaamheidsfonds.nl.

3. Duurzame Monumenten-Lening. Voorwaarde is dat een complex als monument aangemerkt moet zijn. Leningen zijn tussen € 25.000 - € 300.000 en nooit meer dan 25.000 euro per appartementsrecht. De rentevaste periode bedraagt 10 jaar, looptijd max. 30 jaar. Meer informatie op de website van Het Restauratiefonds.

Landelijke subsidies

Er zijn diverse rijkssubsidies voor energiebesparende maatregelen. De belangrijkste:

Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Rotterdamse subsidies

Rotterdam heeft eigen subsidies voor woningeigenaren. Momenteel zijn dat:

  • Subsidie voor woningverbetering Rotterdam: de gemeente verstrekt tot € 3.000 subsidie per woning om achterstallig onderhoud te verhelpen. Als u uw woning daarnaast ook energiezuiniger maakt dan is tot € 1.200 extra subsidie mogelijk. Ook is het mogelijk om een lening af te sluiten tegen een gunstige rente.
  • Er is subsidie als u maatregelen neemt waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden. Er is een subsidie klimaatadaptatie tot € 1.500 en vanaf € 1.500.

Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat het actuele subsidieaanbod van de gemeente Rotterdam, met alle voorwaarden.

Video’s