loading

Geschil binnen de VvE? Overweeg de regelrechter

Vanaf september 2018 is er bij wijze van proef een Rotterdamse regelrechter actief. Bedrijven en inwoners van Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse kunnen deze inschakelen als zij een civiel geschil hebben. Het doel van deze proef is de rechtspraak toegankelijker te maken door een snelle, laagdrempelige en goedkope vorm van conflictoplossing te bieden. Wist u dat de regelrechter zich ook buigt over conflicten tussen eigenaars en de VvE?

Werkwijze

Anders dan in een normale rechtsgang probeert de regelrechter in eerste instantie te bemiddelen. In een gesprek met beide partijen vraagt hij de situatie toe te lichten en aan te geven wat volgens hen zou moeten gebeuren om het conflict op te lossen. Aan de hand daarvan bereidt hij een advies voor en bekijkt hij of er afspraken gemaakt kunnen worden die een rechtszaak overbodig maken. U hoeft geen juridische kennis te hebben. Als partijen bereid zijn nadere afspraken te maken, bewaakt de rechter dat de wetten en regels op de juiste manier worden toegepast. Deze afspraken worden formeel vastgelegd in een overeenkomst. Komen partijen er niet uit dan neemt de regelrechter een beslissing. Dit is meteen het vonnis.

Hoe meldt u een zaak aan?

Alleen als beide partijen bereid zijn afspraken te maken om het conflict op te lossen, is het zinnig een zaak bij de regelrechter aan te melden. Dit neemt niet weg dat u alleen een conflict kunt aanmelden. Als de regelrechter uw zaak geschikt vindt, vraagt hij de wederpartij of die bereid is mee te werken aan de procedure bij de regelrechter. Bij een positieve reactie ontvangen partijen daarover bericht en wordt uw zaak aan een van de regelrechters voorgelegd. Wil de wederpartij niet meewerken, dan worden partijen daarover geïnformeerd en geadviseerd een reguliere procedure bij de rechter te starten. De kans bestaat dan helaas dat de wettelijke proceduretermijn (artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek) van dertig dagen onder druk komt te staan.

In het geval van de VvE kan een eigenaar een verzoek indienen bij de regelrechter als hij het niet eens is met een besluit door de algemene ledenvergadering. Een zaak bij de regelrechter kan immers alleen in behandeling genomen worden als beide partijen willen schikken. Het is daarom van belang om te weten of de VvE bereid is om te schikken. Dit in relatie tot de wettelijke proceduretermijn. Deze stelt dat de zaak binnen één maand na kennisname van het besluit van de algemene ledenvergadering moet zijn ingediend bij de rechtbank. Het is overigens niet de bedoeling dat er 20 eigenaars bij een zitting aanwezig zijn. Het is beter om 1 of 2 eigenaars te machtigen.

Betaalbaar

De griffiekosten zijn € 79. Beide partijen betalen de helft (€ 39,50) van dit bedrag. Deze kosten betaalt u nadat de regelrechter heeft beoordeeld of uw zaak zich leent voor de afdoening door hem.

Wilt u weten of de regelrechter uw geschil kan behandelen of hoe u in contact komt? Kijk dan op www.rechtbankrotterdam.nl.

(Bron: Woonbron VvE Beheer)

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Toestemming